Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gislaved

Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.
På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Avser 25 st nya inloppsdysor, anpassning av 14 st skvalpränneutlopp, 9 st bottenutlopp och lejdare. Banmarkering 1,2 mm till respektive bana.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Avser ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Gislaved
Omfattar endast ändrad användning från livsmedelsbutik till konditori.
Invändigt underhåll av hotell i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för hotell.
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats och nybyggnad av carport och cykelskjul.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Ny belysning i sporthallar i Gislaved
Avser byte av belysning i hall C,D och E på Gisle Sportcenter.
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: