Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gislaved

Anläggande av inomhusskidanläggning m.m i Hestra
Planerna avser en inomhusskidbacke och inomhusanläggning med restaurang, café, konferens, bad, bastu VIP-rum, omklädningsrum, balkongbar och skidutrustningsbutik. Ytan på alpindelen är ca 50.000 m2, längdåkningsdelen ca 10.400 m2 (650 m x 16 m) och servicedelen ca 2.500 m2. Servicebyggnaden i fyra plan. Allt byggs i en huskropp med flera huskroppar inuti. Parkering med ca 500 - 600 platser. Bygget sker i två etapper. Projektet kommer inte att utföras närmaste tiden, byggstart är oviss.. Ansöker om EU-medel.
Nybyggnad av hotell i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Utvändigt underhålla av Gislaveds kyrka
Avser byte av stålplåttak på långhuset till kopparplåt.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Förbättring av tillgänglighet i Gislaveds kyrka
Avser tillgänglighetsanpassning av entré.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Avser 25 st nya inloppsdysor, anpassning av 14 st skvalpränneutlopp, 9 st bottenutlopp och lejdare. Banmarkering 1,2 mm till respektive bana.
Utvändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser putslagning och avfärgning av fasader.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Aver montering av entrépartier.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från restaurang till affärshus.
Rivning av barack i Gislaved
Rivning av boendemoduler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av affärslokaler (regnskydd, vikport) samt anläggande av cykelskydd och laddstationer.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Utvändig ändring skola.
Ombyggnad av gym i Gislaved
Ändrad användning från garage/förråd till träningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Gislaved
Ändring av bygglov för nybyggnad av garage samt anordning av parkeringplats.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av Bredaryds kyrka
Tornfasadrenovering. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Utföres under 2018
Nybyggnad av paviljong/båthus i Broaryd, Giaslaved
Avser nybyggnad av paviljong/båthus.
Utvändigt underhåll av Villstad Kyrka
Avser ommålning av plåttak.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser fogrenovering av tegelfasad.
Invändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser ramp till sakristian och hårdgörning av gångar.
Utvändigt underhåll av förskola i Gislaved
Avser målning av förskolebyggnad.
Utvändigt underhåll av Anderstorps kyrka
Avser ommålning av fönster och dörrar.
Utvändigt underhåll av Gislaveds kyrka
Avser ommålning av fönster, dörrar och ljudluckor.
Utbyte av tunneldiskmaskin i Gislaved
Avser utbyte av tunneldiskmaskin på Nordinskolan.
Invändigt underhåll i Villstads kyrka
Avser ommålning av fönster och luckor.
Ny spånsug i slöjdsal Ölmestadskolan i Färgelanda
Projektet avser installation av 1 spånsuganläggning i träslöjdsal.
Utvändigt underhåll i Stengårdshults kyrka
Avser tjärning av klockstapel.
Dränering och avvattning vid kyrka i Gislaved
Avser dränering samt avvattning vid Ås kyrka.
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: