Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gislaved

Anläggande av inomhusskidanläggning m.m i Hestra
Planerna avser en inomhusskidbacke och inomhusanläggning med restaurang, café, konferens, bad, bastu VIP-rum, omklädningsrum, balkongbar och skidutrustningsbutik. Ytan på alpindelen är ca 50.000 m2, längdåkningsdelen ca 10.400 m2 (650 m x 16 m) och servicedelen ca 2.500 m2. Servicebyggnaden i fyra plan. Allt byggs i en huskropp med flera huskroppar inuti. Parkering med ca 500 - 600 platser. Bygget sker i två etapper. Projektet kommer inte att utföras närmaste tiden, byggstart är oviss.. Ansöker om EU-medel.
Nybyggnad av hotell i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Rivning av simhall och nybyggnad vidrottshall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av simhall och nybyggnad av idrottshall. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av samlingslokal i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Invändigt underhåll i simhall, Gislaved
Avser 25 st nya inloppsdysor, anpassning av 14 st skvalpränneutlopp, 9 st bottenutlopp och lejdare. Banmarkering 1,2 mm till respektive bana.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Förbättring av tillgänglighet i Gislaveds kyrka
Tillgänglighetsanpassning av entré.
Nybyggnad av hiss på Villstadskolan i Smålandsstenar
Avser nybyggnad av hiss vid skola.
Ombyggnad av gym i Gislaved
ändrad användning från garage/förråd till träningslokal.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Aver montering av entrépartier.
Nybyggnad av telestation i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av affärslokaler (regnskydd, vikport) samt anläggande av cykelskydd och laddstationer.
Rivning av barack i Gislaved
Rivning av boendemoduler.
Utvändigt underhåll av skola i Gislaved
Utvändig ändring skola.
Utvändigt underhåll av förskola i Gislaved
Avser målning av förskolebyggnad.
Ny spånsug i slöjdsal Ölmestadskolan i Färgelanda
Projektet avser installation av 1 spånsuganläggning i träslöjdsal.
Dränering och avvattning vid kyrka i Gislaved
Avser dränering samt avvattning vid Ås kyrka.
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Gislaved
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: