Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gislaved

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.
På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.
Nybyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Avser ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Invändigt underhåll av hotell i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för hotell.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Gislaved
Omfattar endast ändrad användning från livsmedelsbutik till konditori.
Utvändigt underhåll av förskola i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring av förskola (2 st nya fönster).
Nybyggnad av carport i Gislaved
Bygglov för anordnande av parkeringsplats och nybyggnad av carport och cykelskjul.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av gatukök i Gislaved
Rivningslov för rivning av gatukök.
Ombyggnad av expedition i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kontor/expedition, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från f.d skolgårdsplan till parkering Centrum 2.
Ny belysning i sporthallar i Gislaved
Avser byte av belysning i hall C,D och E på Gisle Sportcenter.
Fönsterrenovering av kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Projektet avser renovering av fönster på kapellet. Totalt 15 stycken fönster.
Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.
Byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2017. Avser byte av klimatstyrsystem i Villstads kyrka.
Renovering av fönster på kyrka i Gislaved
Projektet avser renovering av fönster inkl målning av takfot.
Rivning vid Villstadsskolan, Gislaved
Omfattar en mindre rivning av ventilation intill villstadsskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: