Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning. Ny elstation som ska innehålla högspänningsställverk med kontrollrum, 3st. Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
I Augusti 2015 utbröt en storbrand på fastigheten Ciselören 1 i Gamla stan, Eksjö. Den drabbade byggnaden gick under namnet Forsellska gården och var ett av Eksjös äldsta och största trähus. Planer finns för att återuppbygga Forsellska gården.
Ombyggnad av vårdhem Långanäs i Eksjö
Avser helrenovering av fristående byggnad inom SiS ungdomshem Långanäs, samt nybyggnad av intilliggande rastgård med ytan ca 140 kvm. Bl a ytskiktsrenovering, vissa planlösningsändringar, installationsarbeten, ny sprinklerinstallation, nya säkerhetspartier och fönster.Berörd yta entréplan är ca 700 kvm, vissa arbeten kommer att behöva utföras på vinds- och källarplan.
Ombyggnad av röntgenarkivet, Eksjö
Projektet innebär ombyggnation av befintligt röntgenarkiv till ny avdelning för demonstration och samtalsrum för röntgen.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - VS-arbeten, Eksjö Kommun
Ramavtal, vs-arbeten. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov ändrad användning flerbostadshus, lägenhet till familjedaghem.
Ombyggnad av vårdcentral i Eksjö
Bygglov ändrad användning från hvb-hem till undervisning/omsorg.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus, lagerlokal till föreningslokal.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Nybyggnad av bensinstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Nybyggnad Bensinstation.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad automatstation för drivmedel.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av garage i Eksjö
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus.
Tillbyggnad av scen i Eksjö
Bygglov tak till scen.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat för nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat tillbyggnad samlingslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov ändrad användning av kontor/butik till restaurang/butik.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Utvändig ändring av kyrka/förskola, solceller på tak.
Målningsrenovering fasad på stadshuset i Eksjö
Planerade underhållsåtgärder. Byggstart tidigast 2018. Kostnad okänd.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: