Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eksjö

Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar samt ett tilllagningskök.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av cafeteria, duschar och bastu i Eksjö simhall
Objektet avser ombyggnad av kök, cafeteria, reception, duschar och bastu i Eksjö simhall.
Installation av domstolstele, Eksjö Tingsrätt
Avser domstolstele till Eksjö tingsrätt
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion och brandskydd vårdlokaler.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning av lokaler till skola.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning, vårdlokaler till utbildning skola.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus , från lägenheter till familjedaghem.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eksjö
Bygglov utvändig ändring restaurang.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat ändrad användning av samlingslokaler till förskola.
Ombyggnad av konserthus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från växthus till evenemangslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad med tältlösning under sommaren.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: