Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning. Ny elstation som ska innehålla högspänningsställverk med kontrollrum, 3st. Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Nybyggnad av Ciselören, Eksjö
Avse nybyggnation av hus i centrala Eksjö med 16 st lägenheter samt tillhörande markanläggningar.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Rivning av bensinstation i Eksjö
Planer finns för rivning av bensinstation, samt nybyggnad av parkeringsplatser.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - VS-arbeten, Eksjö Kommun
Ramavtal, vs-arbeten. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Eksjö
Bygglov ändrad användning från hvb-hem till undervisning/omsorg.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad teknikhus.
Tillbyggnad av scen i Eksjö
Bygglov tak till scen.
Utvändigt underhåll av kyrka i Eksjö
Utvändig ändring av kyrka/förskola, solceller på tak.
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus, lagerlokal till föreningslokal.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: