Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eksjö

Nybyggnad av sjukhus, Höglandssjukhuset i Eksjö
Uppförande av en ny huskropp som innefattar ny huvudentré med tillhörande funktioner, restaurang och café, operationsavdelning med IVA m.m. samt teknisk försörjning . Huset ska sammanbyggas med befintligt sjukhus via en ljusgård. Även ombyggnad av befintlig anslutning mot resterande sjukhus ska ske, t.ex. yttervägg, ytor i plan 2 och 3. Total bruttoarea ca 29.000 kvm. Bruttovolym ca 120.000 kbm. Behandlad tomtarea ca 10.000 kvm. Markarbetet påbörjas i februari 2016. ALT Hiss upphandlad för hissar och rulltrappor.
Ombyggnad, tillbyggnad och renovering av Prästängsskolan
Projektet avser ombyggnad för anpassning till sex förskoleavdelningar.
Ombyggnad av röntgenarkivet, Eksjö
Projektet innebär ombyggnation av befintligt röntgenarkiv till ny avdelning för demonstration och samtalsrum för röntgen.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad av vårdhem Långanäs i Eksjö
Avser helrenovering av fristående byggnad inom SiS ungdomshem Långanäs, samt nybyggnad av intilliggande rastgård med ytan ca 140 kvm. Bl a ytskiktsrenovering, vissa planlösningsändringar, installationsarbeten, ny sprinklerinstallation, nya säkerhetspartier och fönster.Berörd yta entréplan är ca 700 kvm, vissa arbeten kommer att behöva utföras på vinds- och källarplan.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Installation av domstolstele, Eksjö Tingsrätt
Avser domstolstele till Eksjö tingsrätt
Nybyggnad av bensinstation i Eksjö
Beställning av nybyggnadskarta Nybyggnad Bensinstation.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov ändrad användning av kontor/butik till restaurang/butik.
Takrenovering Räddningstjänsten i Eksjö
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd.
Åtgärdande av garage i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders underhållsplan för planerad byggstart 2018-2019. Kostnad okänd.
Nybyggnad av toalett i Eksjö
Strandskyddsdispens nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning vårdlokaler till kontor.
Nybyggnad av automatstation i Eksjö
Bygglov nybyggnad automatstation för drivmedel.
Nybyggnad av telestation i Eksjö
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat för nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat tillbyggnad samlingslokaler.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Anmälan om tillbyggnad av förskola - sovalkov.
Målningsrenovering fasad på stadshuset i Eksjö
Planerade underhållsåtgärder. Byggstart tidigast 2018. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.
Ny belysningsinstallation i Norrtullskolan, Eksjö vid skola i Eksjö
Avser ny belysning i 10 klassrum i Norrtullskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: