Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jönköpings län

Aneby (13)
Eksjö (18)
Gislaved (26)
Gnosjö (13)
Habo (8)
Mullsjö (4)
Nässjö (7)
Sävsjö (13)
Tranås (5)
Vaggeryd (11)
Vetlanda (21)
Värnamo (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 235 st.

Nybyggnad av hotell vid Tändsticksområdet i Jönköping
Hotell, restaurang, gym, festvåning, konferensmiljö samt torgyta omkring hotell. Kostnad okänd.
Nybyggnad av affärs/kontorshus i Jönköping
Projektet omfattar kontorslokaler 4.800 kvm, affärslokaler 4.800 kvm, parkeringshus 4.400 kvm, 177 parkeringsplatser samt 1.000 kvm trapphus, fläktrum m.m. I markplan finns 70 parkeringsplatser för besökare.
Rivning samt Nybyggnad av sporthall och parkeringshus i Jönköping
Gamla A-hallen i Idrottshuset ska rivas och istället göra plats för parkeringshus med 264 platser uppdelat i 4st våningar samt en sporthall.
Nybyggnad av kontorslokaler vid Högskolan i Jönköping
Hus 10 omfattar nybyggnad för ServiceCenter, Tentamensalar och adm lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 Byggnaden ska ha garage, tekn. utrymmen och förråd i plan 0 Plan 1 ska ha huvudentrè med allmänt tillgängliga, publika lokaler med Entrèhall, ServiceCenter, Tentamensalar och Studiemiljö. Plan 2, 3 och 4 ska rymma adm. och personallokaler för högskolan. Plan 2, 3, och 4 ska vara generellt och flexibelt utformade Totalt omfattar byggnaden c:a 7200 m2 BTA.
Nybyggnad av affärshus i Jönköping
Omfattar nybyggnad av affärshus, flerbostadshus och garagebyggnad. Första höghuset kommer vara 52 lägenheter i 14 våningar. Låghuset kommer bestå av 6 våningar oklart med antal lgh. Totalytan för hela projektet är 6600 kvm.
Ny multiarena för jakt o. fiske i Hedenstorp
Restaurang/Cafe/Butik kommer ha en yta på 2500 m2. Även 2 stycken skyttehallar skall byggas inne i arenan. En stor castingbana skall anläggas ute för syftet sportfiske. Samt konferenslokaler & Konstgräshall för agility.
Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Nybyggnad av förskola, lektionssalar och sporthallar, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, 5 lektionssalar samt 2 fullstora sporthallar.
Om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan i Vetlanda
Grundskola för årskurs F-9 med 370 elever. Flera byggnader med renoveringsbehov avseende tekniska installationer, ytskikt och tillgänglighet. I projektet ingår även upprustning av skolans utemiljö, skolgård och trafiklösning. Efter ombyggnaden skall skolan vara en F-6 skola för 350 elever.
Nybyggnad av skola i Aneby
Nybyggnad av Tallbackaskolan med 4 stycken förskoleavdelningar samt klassrum för föreskoleklass till och med årskurs 3 samt för fritids, på del av Kv. Häggen 6.
Nybyggnad av terminal i Jönköping
Nybyggnad av terminalbyggnad för bussar.
Nybyggnad av förskola, skola och sporthall i Fagerslätt, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, nybyggnad av skola, 2 paralleller (14 klasser) samt 1 sporthall.
Nybyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Avser nybyggnad av byggvaruhus i 1 plan +sutterängplan. yta: 15000-15500.
Nybyggnad av förskola i Nässjö
Projektet omfattar nybygganation av 2 st förskolor med tillhörande mark och VA-arbeten, samt arbeten med utemiljö inom kv. Koronan 1 och kv. Zodiaken 2. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Förskolan Bullerbyn 1, Zodiaken 3 Huvuddel 2: Förskolan Koronan 1, Zodiaken 2. Huvuddel 3: Utökning och komp
Nybyggnad förskola i Gränna, i Jönköping
Uppförande av förskola med 3 våningar som avser rymma 120 barn.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av skola i Aneby
Avser nybyggnad av skola som kommer innefatta en förskola samt en lågstadieskola.
Nybyggnad av restaurang och hotell på Bredasten, Värnamo
Enligt planerna kommer anläggningen att inrymma en restaurang, ca 50-60 rum samt andra lokaler.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.
Nybyggnad av gymnastikhall i Huskvarna
Objektet avser nybyggnad av gymnastikhall och ny gemensam entréhall samt teknikutrymme om ca 2200 kvm invid bef idrottshall och matsal. Rivning av bef panncentral, skorsten, och tillhörande utrustning (grop för flis, kulvert samt oljecisterner under mark). Tillhörande markarbeten och ny anslutning till fjärrvärme ingår.
Nybyggnad av idrottshall på Gröndal, Värnamo
Omfattar en nybyggnad av en aktivitetshall, med inomhusanläggning, teater och café.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser nybyggnad av prefabricerad förskola för permanent uppställning i två plan Total bruttoarea 800 m2
Rivning samt nybyggnad av förskola i Nässjö
Avser rivning av bef förskola och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt iordningställande av en större lekyta för förskolan Duvan.
Nybyggnad av förskola i Jönköping
Förskolan kommer att få 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Nybyggnad av blåljushus i Aneby
Nybyggnad av räddningsstation med lokaler för räddningstjänst, polis och ambulans.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av grundskola
Avser nybyggnad av förskola samt om- och tillbyggnad av en befintlig 0-6 skola.
Tillbyggnad med en tredje våning på skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en trejde våning på brinellskolan.
På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus/industribyggnad i Jönköping
Nybyggnad av 15 kontor på 1 våning. Nedervåning kommer det finnas konferensrum och uterum osv.
Nybyggnad av kyrka i Vaggeryd
Avser nybyggnad av kyrka på ca 600kvm.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med fygel.
Ny paviljong för Antenatalmottagning vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Objektet avser ett köp inklusive transport och montage av en nytillverkad, flyttbar paviljong. Paviljongen har ett plan med en beräknad BTA på ca 400 m2 som ska anpassas för en antenatalmottagning som består av specialistmödravård, mottagning för gravida patienter med behov av akut bedömning och ultraljudsmottagning.
Byte av tak på kyrka, Nässjö
Omfattar byte av koppar tak samt ny takfot på Almesåkra kyrka i Nässjö.
Nybyggnad av förskola i Lekeryd, Jönköping
Projektet avser byggnation av tillfällig förskola i Lekeryd av paviljonger.
Ny restaurang vid Nydalarondellen, Vetlanda
Avser ny hamburgerrestaurang, Burger King i Vetlanda alldeles vid Nydalarondellen.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.
Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Ödestugu, Jönköping
Nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Rivning och återuppbyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning och återuppbyggnad del av förskola.
Nybyggnad av kapell i Aneby
Avser nybyggnad av kapell med förvaring av stoft och urnor samt ett kallförråd.
Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.
Nybyggnad av 7-9 skola i Vaggeryd
Avser nybyggnad av en lågstadieskola på ca 400 kvm, det kommer få plats 50 elever.
Ny studio i Töllstorpshallen i Gnosjö
Omfattar träningslokal för spinning osv.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.
Ombyggnad av skola i Habo
Omfattar ombyggnad av Hagabodaskolans byggnad Hus 3 (plan 2) som ska resultera i en omdisponering av vissa ytor samt byte av golvbeläggning på hela planen.
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontor i Tranås
Nybyggnad kontor-lagerbyggnad.
Hyra av moduler till förskola i Rörvik, Sävsjö
Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, yta ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 år och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.
Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.
Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.
Ny ventilation i Åtteråsskolan, Gislaved
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem, demontering av befintliga till- och frånluftsdon och kanaler enl. ritningar. Nytt luftbehandlingsaggregat.
Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpings kommun. Fastigheten ska hyresgästanpassas inför Skanska maskins inflytt i lokalen.
Ny luftavfuktning till ishallen Movalla, Vaggeryd
Entreprenaden omfattar utbyte av utrustning för avfuktning av Movlla ishall samt option på byte av köldbärare.
Installation av nätverksuttag mm för utbyggnad av fastighetsdatanät till skolor i Vetlanda kommun
Entreprenaden omfattar installation av nätverksuttag samt montering av accesspunkter inför utbyggnad av fastighetsdatanät vid Vetlanda kommuns samtliga grundskolor och Njudungsgymnasiet.
Ombyggnad till kontor och personallokaler vid Nässjö Vattenverk
Entreprenaden avser att bygga om delar av den bef. byggnaden. Personalutrymmen byggs om delvis i bottenvåningen och i det övre planet byggs rum för kontor, konferensrum och personal i utrymmen för tidigare vattenreningsbassänger.
Hyra av moduler till förskola i Stockaryd
Hyra av moduler för lokalkomplettering av förskola i Stockaryd. Inhyrda moduler skall inrymma en förskoleavdelning, ca 160 kvm. Hyresavtal tecknas för 3 jår och skall inkludera en köpoption med fastställt belopp efter avtalad hyresperiod.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser ombyggnad i restaurangköket på campingen i Eksjö.
Byte av plåttak på Ökna kyrka
Avser byte av tak till plåttak på Ökna Kyrka, i Jönköping.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
3 avdelningar. Kostnad uppskattad.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).
Ersättningsbyggnad Talavidskolan, Jönköping
Omfattar ersättningsbyggnader för kök/matsal, slöjd. Rivning av 2 byggnader + tillbyggnad av skola.
Utvändig renovering av Hjärtlanda kyrka
Omfattar utvändig renovering av kyrka samt klocktornet.
Ombyggnad av cafeteria, duschar och bastu i Eksjö simhall
Objektet avser ombyggnad av kök, cafeteria, reception, duschar och bastu i Eksjö simhall.
Byte av takpannor mm på kommunhuset i Gnosjö
Objektet avser byte av takpannor, läkt, papp samt plåt på delar av byggnaden.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Tillbyggnad av bensinstation i Gnosjö
Avser tillbyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning affärslokaler.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Utvändig renovering av Nykyrka kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad för projektering. Avser ommålning av kyrkan.
Ombyggnad av folktandvården i Gnosjö
Entreprenaden avser ombyggnad av Folktandvården i Gnosjö som inryms på del plan 2. Vidare ingår komplett värmekonvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem inom del av byggnaden i tre plan.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.
Nybyggnad av lokstall i Vetlanda
Avser nybyggnad av lok- och vagnhall med spårdragningar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Utbyte och förnyelse av larm i fastigheter i Nässjö
Berörda objekt: Rosenholmsskolan, Kyrkogatan 35, Forserum Måsen Minkstigen 2 Nässjö Mumindalen Herrgårdsv 8 Fredriksdal Herden 13, Skogsborg, Myrgatan 33, Bodafors
Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.
Ombyggnad av kök i Nyhemsskolan, Nässjö
Avser renovering av tre mottagningskök respektiva 3 ventilationstrummor i fastigheterna: Snövit förskola, Ängs skola och Nyhemsskolan.
Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Avser ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av missionshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av missionshus.
Fasadrenovering av Töråshallen i Anderstorp
Avser fasadrenovering på Töråshallen.
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion och brandskydd vårdlokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: