Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jämtlands län

Berg (4)
Bräcke (3)
Krokom (7)
Ragunda (7)
Åre (19)
Östersund (28)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av fjällanläggningar i Örndalen, etapp 1
Upplevelsehotellet kommer att inrymma restauranger, spaanläggning och pooler. Etapp 1 ca 150 rum. Totalt ca två miljarder kronor för alla 4 etapperna. I bolaget Örndalen ingår bl.a. hotellkedjan Choice (ägare Petter Stordalen)och fastighetsbolaget Diös.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund
Nybyggnad av häkte och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens Hus.
Ombyggnad av skola i Östersund
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet. Planeras vara klar hösten 2019.
Anslutning av vindkraft Rätan CT269
Anslutning för vindkraft.
Nybyggnad av skola i Åre
Projektet har fått positivt besked från kommunen.
Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.
Nybyggnad av boende och handelslokaler i Åre, etapp 1
Nybyggnaden skall vara färdigställd till VM 2019. Etapp 1 omfattar nya hus på parkeringen väster om dalstationen. Ca 50 lägenheter. Parkeringarna ska placeras under huset i garage.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter .
Ombyggnad av kök och personalmatsal i Östersunds Sjukhus
Ombyggnad till ett mottagningskök och ombyggnad av personalmatsal.
Nybyggnad av idrottshall i Svenstavik
Nybyggnad av sporthall.
Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.
Rivning och nybyggnad av servicedelen vid Frösö ridcenter, Frösön
Projektet omfattar rivning och nybyggnad av servicedelen där duschutrymmen, toaletter och kontor ingår. Byggstart planeras under år 2018.
Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum.
Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.
Tillbyggnad av hotell i Sveg
Tillbyggnad hotellet med 600 kvm inrymmande hotellrum.
Ombyggnad av kontor och samlingslokaler i Östersund
Avser om- och påbyggnad av kontors- och samlingslokaler på Krondikesvägen 60. Ombyggnad ca 2100 kvm och påbyggnad med en våning på ca 800 kvm.
Ombyggnad till vandrarhem i Gällö, Bräcke
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till ett vandrarhem.
Tillbyggnad av personallokal samt upplevelsecentrum i Sveg
Tillbyggnad av lokaler samt upplevelsecentrum, naturrum på 105 kvm. Samt invändig renovering av befintlig byggnad.
Nybyggnad av centrumhus och parkeringsdäck i Funäsdalen
Nuvarande byggherre är intresserad av att sälja eller ingå partnering av projektet. Projektet omfattar uppförande av två våningar parkeringsdäck samt 4 våningar för handel, hotell och lägenheter. Detaljplan beviljad för projektet. Nybyggnaden är färdigprojekterad. Prislappen för projektet och dess nedlagda arbete är 2 miljoner + markkostnad ca 4 miljoner. Telefonnummer till Anders Danielsson är 070-7328240 och mobile/cellphone USA 001 954-612-2850. e-mail: anders@bysmycket.se eller anders@jewelryhomes.com.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av spa och gym till 20 stycken hotellrum.
Tillbyggnad av kontor i Östersund
Ändrad användning - från frisör till kontor. Tillbyggnad av kontor på 90kvm samt ombyggnad till kontor på 300kvm
Ombyggnad av kyrkolokal i Östersund
Ombyggnad av kyrkolokal till 6 lägenheter.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Reparation av lanternin och tornhuv i Hammerdals Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av butik mm Klövsjö
Avser nybyggnad av butik. Klart med lagfarten.
Ny ventilation i skola i Trångsviken, Krokom
Avser nybyggnad av ett nytt ventilationssystem i Trångsvikens skola.
Ny ventilation i sporthall, Strömsund
Installation av två nya FTX-aggregat samt nytt golv i Hjalmar Strömerskolans gymnastiksal.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.
Upphandling av statusbesiktning, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ragunda kommun har för avsikt att under 2017 och 2018 statusbesikta och kartlägga ca 89 155 kvm fastigheter för uppdatering av kommunens fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.
Omläggning av golv samt installation av ny golvventilation i Ås skola
Avser omläggning av golv samt installation av ny golvventilation i Ås skola pga mögelskador.
Tillbyggnad av flygterminal i Östersund
Bygglov tillbyggnad av avgående bagagehall, för att möjliggöra utökning av bagagehanteringskapacitet
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning - från militärt boende till kontor.
Ombyggnad av kontor i Östersund
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av elevhem till vandrarhemsboende i Rösta, Ås
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av maskinhall i Funäsdalen
Bygglov för maskinhus Funäsdalen 2:32,12:73. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lager för affärslokaler.
Ombyggnad av förskola i Åre
Ändrad användning av daghem.
Ombyggnad av läkarmottagning i Sveg
Ändrad användning från bostad till ungdomsmottagning.
Ombyggnad av affärshus i Åre
Ändring av VA och ventilation.
Ombyggnad av dagcenter i Krokom
Tillfälligt lov för att bedriva förskole- och skolverksamhet.
Nybyggnad av gym i Strömsund
Uppförande av ett utegym.
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Åre
Uppsättning av solceller på tak.
Ombyggnad av restaurang i Sveg
Ändrad användning.
Ombyggnad av vårdanläggning i Åre
Ändring av kallvind till vårdlokaler.
Ombyggnad av personallokal i Strömsund
Ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av restaurang i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Sveg
Bygglov för ändrad användning från turistbyrå till souvenir-café.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Östersund
Bygglov omfärgning av bensinstation.
Tillbyggnad av hotell i Östersund
Bygglov tidsbegränsat bygglov - tillbyggnad av hotell/restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Östersund
Bygglov tillbyggnad av affärshus samt fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande mobiltorn med teknikbod.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande skidskolehus.
Ombyggnad av personallokal i Sveg
Bygglov för om- och tillbyggnad gällande kontor- och personalbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad av maskinrum för kylanläggning gällande affärslokaler.
Ombyggnad av gym i Östersund
Endast ändrad användning - från tryckeri till gymlokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östersund
Bygglov fasadändring på affärshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Östersund
Bygglov Fasadändring på kyrka.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östersund
Anmälan ändrad planlösning, ändring av brandskydd i tandvårdsanläggning.
Tillbyggnad av carport i Sveg
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av garage i Sveg
Tillbyggnad av garage och förråd.
Tillbyggnad av kontor i Åre
Tillbyggnad av groventré.
Tillbyggnad av restaurang i Åre
Tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av skola i Krokom
Tillfälligt bygglov för skollokal.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Åre
Nybyggnad av teknikbyggnader på två fastigheter.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Rätan
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik samt tillkommande parkeringsplatser.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Nybyggnad av hygienbod.
Ombyggnad av kyrkbroentré på Aspås Kyrka
Ombyggnad av kyrkans entré, ny brokvist.
Utvändig renovering av Marby gamla kyrka
Renovering av tak och fasad. Utföres under 2018 pga förseningar.
Utvändigt underhåll av fasader på Lits Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Asfaltering samt ny carport på Centralgatan 26, Lingränd 1
Asfaltering av mark samt nybyggnad av carportar.
Målning av tak på Östersunds gamla kyrka
Planerat projekt. Målning av plåttak. Uppskattad kostnad och byggstart.
Utvändig renovering av Hede kyrka
Avser utvändig renovering av Hede kyrka i form av målning, grundarbete samt tjärning av yttertak. Igångsättning kan för dagen ej anges.
Installation av brand och inbrottslarm i Ragunda nya kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och flytt av orgel i Tåsjö Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad entré o Aspås kyrka
Ny tillgänglighetsanpassad entré. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrktak samt klockstapel på Ragunda gamla Kyrka
Utvändigt underhåll av Ragunda gamla Kyrka. Tjärning av kyrktak samt klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målningsarbete av korridorer samt skolsalar i Kullsta Skola
Underhållsåtergärder för korridorer, personalkorridorer samt skolsalar.
Giftfri Förskola i Ragunda kommun
Övergripande projekt i kommunens förskolor för byte utav bland annat golvmattor. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Giftfri förskola är ett projekt med kemikalieinspektionen samt naturskyddsinskeptionen mfl som pågått några år för en giftfri förskola.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av hiss från personhiss till varuhiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: