Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Jämtlands län

Berg (5)
Bräcke (3)
Krokom (10)
Ragunda (9)
Strömsund (11)
Åre (10)
Östersund (22)
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av häkte och frivårdens lokaler i Östersund
Nybyggnad av häkte och frivårdslokaler i anslutning till Trygghetens Hus.
Utbyggnad av hotell på Frösön, Etapp 1
Utbyggnad av hotellet. I denna etapp planeras ca 100 tillgänglighetsanpassade familjerum.
Ombyggnad av PC-skolan/Körfältsskolan
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet. Planeras vara klar hösten 2019.
Anslutning av vindkraft Rätan CT269
Anslutning för vindkraft.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.
Nybyggnad av lokaler för kontor, handel och bostäder i Klövsjö
Detaljplanen syftar till att komplettera Klövsjö centrum med lokaler för kontor, handel och bostäder. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av hotell och rivning av restaurang i Ullådalen
Projektet omfattar rivning av restaurang och café för att på platsen uppföra ett bågformat lägenhetshotell. Hotellet kommer att inrymma 40 rum med 160 bäddar, en restaurang, en bar och ett gym. Fasaden består av mycket sten och lärkträribbor. Uppskattad byggkostnad.
Nybyggnad av ev handelshus, kontor mm i Dvärsätt
Total markyta ca 50.000 m2. Planerat projekt som ligger stilla för närvarande. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av restaurang och värmestuga i Åre
Omfattar nybyggnad av restaurang samt 3 stycken nya lägenheter .
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Nya hissar på Byggnad 08, Östersunds lasarett
Projektet omfattar utbyte av 4 större hissar och 2 mindre som ska bytas ut etappvis.
Tillbyggnad av förskola i Östersund
Avser tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser. Yta ombyggnad ca 400 m2. Yta tillbyggnad ca 480 m2. Berörd tomtarea ca 5500 m2.
Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum.
Tillbyggnad av hotell i Sveg
Tillbyggnad hotellet med 600 kvm inrymmande hotellrum.
Om- och tillbyggnad av kontor och samlingslokaler i Östersund
Avser om- och påbyggnad av kontors- och samlingslokaler på Krondikesvägen 60. Ombyggnad ca 2100 kvm och påbyggnad med en våning på ca 800 kvm.
Ombyggnad till vandrarhem i Gällö, Bräcke
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till ett vandrarhem.
Ombyggnad av skola i Åre
Installation av VA, ventilation och brandskydd.
Renovering av Folkets hus i Sveg
Denna etapp avser invändig renovering av Folkets hus. Totalrenovering kommer att utföras invändigt av Folkets Hus samt att en foajé kommer att byggas. I foajén kommer att finnas turistbyrå och konferenslokaler. Restaurangen kommer att byggas om och ändras till sportbar. Etapp 1 (projektid: 1156931) innebär fasadrenovering. Denna etapp kommer att påbörjas när den yttre renoveringen är färdig.
Nytt produktionskök vid sjukhuset i Östersund
Anpassning av lokalerna och förbättring av logistiken i samband med byte av köksutrustning.
Nya moduler för förskola i Hammarstrand, Ragunda
Modulerna ska inrymma plats för ca 40 barn. I byggnaden ska förutom alla behövliga utrymmen för barnen även finnas ett mottagningskök, personalrum och rum för expedition/samtal, städutrymme samt städutrymme för kök, omklädningsrum för personal med dusch och toalett.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Renovering av fasad på Stenhuset i Östersund
Planerat projekt. Renovering av putsfasad.
Renovering av dusch och omklädningsrum på Storsjöbadet.
Avser ytskiktsrenoveringar i dusch och omklädningsrum med wc etc på Storsjöbadet.
Reparation av lanternin och tornhuv i Hammerdals Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Restaurering av bogårdsmurar, etapp 3
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidigare etapp finns på 1095461.
Ombyggnad av skola i Östersund
Objektet avser ombyggnad av skollokaler, ny hemkunskapssal samt uppdatering av ventilationsanläggning plan 6, hus 3, Solliden.
Utvändigt underhåll samt invändig puts och målningsarbeten av Näskotts Kyrka
Fasadputs samt lagning av sprickor. Invändig puts och målningsarbeten. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ny ventilation i sporthall, Strömsund
Installation av två nya FTX-aggregat samt nytt golv i Hjalmar Strömerskolans gymnastiksal.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.
Utvändig restaurering, takrestaurering samt målning av fasad fönster och dörrar
Byte utav sönderfrusna stuprör. Gavelspetsar ska målas samt ommålning av fönster, fasad och dörrar. Reparation av takstolar och rotebrädor. Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas.
Upphandling av statusbesiktning, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ragunda kommun har för avsikt att under 2017 och 2018 statusbesikta och kartlägga ca 89 155 kvm fastigheter för uppdatering av kommunens fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.
Ombyggnad av reception samt kök i Åre
Ombyggnad av reception och kök i vandrarhem.
Nybyggnad av idrottshall i Rätan
Nybyggnad av sporthall.
Nybyggnad av maskinhall i Funäsdalen
Bygglov för maskinhus Funäsdalen 2:32,12:73. Entreprenör anlitas via ramavtal.
Renovering av yttertak vid hälsovårdscentral i Krokom, Jämtland
Avser rivning av befintlig takbeläggning av sedum och singel samt montering av nytt tätskikt och takarbeten. Total BTA 1220 kvm.
Kontorsbyggnad totalförstörd i brand
Den brandhärjade byggnaden kommer med största sannolikhet inte att återuppföras. Rivning och återställande av mark. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av elevhem till vandrarhemsboende i Rösta, Ås
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lager för affärslokaler.
Ombyggnad av förskola i Sveg
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagis-fritids.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ändring av planlösning och ventilation på fastigheten.
Ombyggnad av förskola i Åre
Ändrad användning av daghem.
Ombyggnad av cafeteria i Sveg
Bygglov för ändrad användning från turistbyrå till souvenir-café.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Åre
Fasadändring och ändrad användning av annan byggnad på fastigheten Näset 1.
Ombyggnad av affärshus i Krokom
Flytt av bankomatrum.
Nybyggnad av carport i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande carport.
Nybyggnad av telestation i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande mast samt teknikbod.
Nybyggnad av garage i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande rullstolsgarage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sveg
Bygglov för nybyggnad gällande wc dusch byggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av telestation i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av en teknikbod för bredband.
Nybyggnad av garage i Strömsund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett garage för lastmaskiner, tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av toalett i Rätan
Nybyggnad av utedass.
Ombyggnad av hembygdsgård i Rätan
Om- och tillbyggnad av bygdegård.
Tillbyggnad av maskinhall i Strömsund
Om- och tillbyggnad av en maskinhall till slakteri.
Nybyggnad av automatstation i Krokom
Nybyggnad av bränsleanläggning.
Nybyggnad av carport i Krokom
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Strömsund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Sveg
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av servicebyggnad i Åre
Nybyggnad av hygienbod.
Tillbyggnad av pizzeria i Krokom
Tillbyggnad av entré pizzeria på bensinstation.
Utvändigt underhåll av fasader på Lits Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Asfaltering samt ny carport på Centralgatan 26, Lingränd 1
Asfaltering av mark samt nybyggnad av carportar.
Målning av tak på Östersunds gamla kyrka
Planerat projekt. Målning av plåttak. Uppskattad kostnad och byggstart.
Utvändig renovering av Hede kyrka
Avser utvändig renovering av Hede kyrka i form av målning, grundarbete samt tjärning av yttertak. Igångsättning kan för dagen ej anges.
Tillbyggnad av bensinstation i Krokom
Avser en ny cistern med add blue för lastbilar.
Installation av brand och inbrottslarm i Ragunda nya kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och flytt av orgel i Tåsjö Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad entré o Aspås kyrka
Ny tillgänglighetsanpassad entré. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrktak samt klockstapel på Ragunda gamla Kyrka
Utvändigt underhåll av Ragunda gamla Kyrka. Tjärning av kyrktak samt klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Giftfri Förskola i Ragunda kommun
Övergripande projekt i kommunens förskolor för byte utav bland annat golvmattor. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Giftfri förskola är ett projekt med kemikalieinspektionen samt naturskyddsinskeptionen mfl som pågått några år för en giftfri förskola.
Målningsarbete av korridorer samt skolsalar i Kullsta Skola
Underhållsåtergärder för korridorer, personalkorridorer samt skolsalar.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av hiss från personhiss till varuhiss.
Utvändigt underhåll av kontor i Ragunda
Projektet avser installation av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: