Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Varberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Varberg
Avser nybyggnad av ett kontorshus om ca 4400 kvm i fem våningar. Fastigheten ska certifieras enligt Green Building.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet avser en förskola med åtta avdelningar, att uppföras som ett passivhus med lågenergiteknik. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Varberg
Nybyggnad av Biltema-butik om ca 5500 kvm. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek.
Tillbyggnad av kontorshus i Varberg
Planer finns på påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad av markplan på kontorshus på Svärdfisken.
Renovering del av Varbergs fästning
Avser renovering av taket samt upprustning av invändiga ytskikt, omdragning av el samt ny ventilation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg
Avser nybyggnad av en huskropp i två våningsplan á 478 m2 med totalt 8 omklädningsrum dockas ihop med befintlig hall.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Projektet omfattar nybyggnation av förskola för åtta avdelningar med kök och personalutrymmen samt tillhörande utemiljö med lekgård, parkeringsplatser och varumottagning. Huvudbyggnad ca 1600 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av klubbhus samt nybyggnad av omklädningsrum. Man kommer att öka tillgängligheten genom att anlägga en ny handikapp-parkering.
Nybyggnad av brandstation i Varberg
Avser nybyggnad av brandstation. Byggstart april/maj 2018.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak och dränering. Byggstart tidigast våren 2018.
Utvändigt underhåll av skola i Varberg
Projektet avser omfogning av tegelfasad samt byte av tak på skola.
Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.
Nybyggnad av kontors- och lagerlokaler i Varberg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och lagerlokaler.
Ombyggnad till butikder i Varberg
Projektet avser ombyggnad av banklokal till två klädbutiker samt ombyggnad i källarvåning till personallokal och förråd.
Utvändigt underhåll av hotell i Varberg
Projektet avser ny fasadsten på fasaden på den del av huset som är byggd 1970.
Trygghetslarm och tillbehör till särskilda boenden, Varbergs kommun
Samarbetsavtal tecknas för tidsperioden 2018-05-01 – 2023-04-30 med möjlighet till 5 års förlängning
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ändrad användning skola - kontor.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Ändrad användning.
Invändigt underhåll av bilhall i Varberg
Funktionskontroll av ventilationssystem bilhall.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Nybyggnad komplementbyggnad, teknikbod.
Nybyggnad av barack i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - byggbodar, byggskylt.
Nybyggnad av barack i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad arbetsbod t om april 2019.
Nybyggnad av servering i Varberg
Tidsbegränsat bygglov - uteservering.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Tidsbegränsat lov - nybyggnad teknikbod Getakärr 7:1,7:2.
Nybyggnad av telestation i Varberg
Tidsbegränsat lov - nybyggnad teknikbod.
Renovering av tornfasader och stigport på kyrka i Skällinge
Projektet avser renovering av tornfasad och stigport på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ombyggnad av kontor i Varberg
Projektet avser ombyggnad/ändrad anvädning från förvaringsutrymme till kontor och lunchrum. Uppskattad kostnad.
Handikappanpassning av kyrka i Varberg
Projektet avser handikappanpassning södra entrén på kyrka. Byggstart tidigast våren 2018.
Invändig renovering av fönster och vapenhus i kyrka i Varberg
Projektet avser invändig renovering av fönster och vapenhus i kyrka. Antikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillbyggnad av entré vid sjukhus i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av entré vid sjukhus.
Tillgänglighetsanpassning kyrka i Varberg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning entré.
Utvändig renovering av bårhus i Varberg
Projektet avser renovering av fasad på bårhus. Byggstart tidigast våren 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: