Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Laholm

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.
Ombyggnader av skolor/förskolor i Laholm
Planer finns på ombyggnad av skolor och förskolor inom Laholms kommun.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Avser rivning samt nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Ramavtal avseende moduler för förskola och skola, Laholm
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende förhyrning av moduler för användning som tillfälliga lokaler för förskole- och skolverksamhet (med tillhörande personal- och kontorsutrymmen).
Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm
Avser ombyggnad av ventilationen på Osbecksgymnasiet.
Nybyggnad av bårhus i Laholm
Avser nybyggnad av bårhus om ca 50 kvm.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Laholm
Avser fasadändring på vandrarhem.
Rivning av butik i Laholm
Rivning av butiker och verksamhetslokaler.
Rivning av bensinstation i Laholm
Rivningslov bensinstation, verkstad m.m.
Ombyggnad av klubbhus i Laholm
Bygglov ändrad användning samt nybyggnad av skärmtak/plank.
Ombyggnad av butik i Laholm
Bygglov ändring av butikslokal och fasadändring.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Förhandsbesked - tillbyggnad laholmshälsan.
Nybyggnad av bensinstation i Laholm
Förhandsbesked nybyggnad av bensinstation.
Rivning av toalett i Laholm
Rivningslov toalett.
Nybyggnad av restaurang i Laholm
Tidsbegränsat bygglov restaurangverksamhet from. 2017-06-12 tom. 2017-08-31.
Nybyggnad av servering i Laholm
Tidsbegränsat bygglov uteservering - fom. 2017-05-20 tom. 2017-09-30.
Tillbyggnad av matsal i Laholm
Avser tillbyggnad av lunch och omklädningsrum.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod fiber.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Laholm
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Laholm
Bygglov nybyggnad av toalett.
Nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholm
Upphandlingen avser nytt entré- och verksamhetssystem till Folkhälsocentrum, Laholms kommun.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: