Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungsbacka

Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Utbyggnad av skolmatsal i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av skolmatsalen samt utbyte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av pålfabrik till lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun. Rivningsarbetet påbörjas i november 2017.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm. Byggstart oviss.
Ombyggnad/anpassning av skola i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Kungsbacka
Projektet är framflyttat. Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i två våningar innehållande sex st kontor-/lager-lokaler.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Återuppbyggnad av butiker efter brand i Kungsbacka
Planer finns för återuppbyggnad av butiker, med lägenheter åvan, efter brand. Planfrågor måste lösas. Byggstart oviss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Återställande av förskola i Kungsbacka
Projektet avser återställande av förksola genom ny rumsindelning, ventilation och nytt värmesystem, samt rörarbeten-, elanläggning-, teleteknisk anläggning-, och styr och övervakningsanläggning
Nybyggnad av logistiklokal i Kungsbacka
Projektet avser nybyggnad av logistiklokal och kontor med lager på entrésolplan (1000-1500 kvm). Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till hotellverksamhet i Kungsbacka
Projektet avser ombyggnad av ett parhus till hotellverksamhet.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två byggnad 002 och 003 administrations- och mottagningsbyggnader.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 2-5
Avser restaurering av fasadmurverk. Byggstart tidigast mars 2018.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Fasadarbeten i Fjärås, etapp 1
Avser restaurering av fasadmurverk.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Teknikbod för fiberkablar och bredband-nybyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Teknikbod för fibernät-nybyggnad.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - ändrad användning.
Utvändigt underhåll av skola i Kungsbacka
Utvändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Kungsbacka
Ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Ändring av bärande konstruktion. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: