Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungsbacka

Nybyggnad av kontor, butiker och parkeringshus i Kungsbacka
Avser parkeringshus i fem våningar med ett plan under mark. Plats för 400 bilar. Intilliggande kontorsbyggnad samt butikslokaler.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola på Varlaberg, Kungsbacka
Avser förskola med 8 avdelningar. Grunden blir platta på mark. Upptaget i investeringsbudget för 2013 - 2017.
Nybyggnad av förskola i Kungsbacka
Avser nybyggnad av en förskola med 4 avdelningar samt anläggande av intilliggande parkområde.
Nybyggnad av kyrka i Frillesås, Kungsbacka
Avser nybyggnad av en kyrka om ca 600 kvm.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar. Omfattning oklar.
Nybyggnad av butik i Kungsbacka
Avser nybyggnad av affärshus.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två st administrations- och mottagningsbyggnader.
Nya solcellsanläggningar på fastigheter i Kungsbacka etapp 5
Nybyggnad av solcellsanläggningar på bef. fastigheter. Entreprenaden omfattar projektering, byggnadsarbeten, elarbeten samt styrarbeten med tillhörande provningar och driftsättning. Berörda fastigheter enligt följande: Aranäsgymnasiet, Gymnasiegatan 44. Fullriggaren Malevik, Maleviksvägen 84. Gamla Kollaskolan, Askvägen 45. Elof Lindälvs gymnasium, fordon o. transport, Marios gata 3. Snickargårdens förskola, Allmogevägen 16. Strannegårdens förskola, Jojos väg 7. Strannegårdens gruppboende, Jojos väg 7. Älvsåkerskolan, Hus L och Hus B, Gamla Älvsåkersvägen 2.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus. Omfattning oklar.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.
Ombyggnad av postterminal i Kungsbacka
Ändrad användning-lokal för postnord.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Ändring planlösning som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Tjädern 17
Rivningslov.
Nybyggnad av skola i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - paviljonger för skola.
Nybyggnad av restaurang i Kungsbacka
Tidsbegränsat lov - restaurangverksamhet i en flyttbar container.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Tidsbegränst lov - verksamhetslokal, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungsbacka
Utvändig ändring - fönsteröppningar.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Manskapsbodar för omklädning mm, Kungsbacka sjukhus
Bodarna kommer inrymma omklädning samt matsal/pentry.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 80 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Avser borttagning av två rulltrappor samt nybyggnad av en gångtrappa.
Tillbyggnad av entré vid skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré om ca 15 kvm vid Vittra Forsgläntan skola.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kungsbacka
Avser tillbyggnad med en container.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: