Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kungsbacka

Nybyggnad av simhall i Kungsbacka
Avser nybyggnad av simhall om ca 13000 kvm med omklädningsrum, gym och relaxavdelning. Kommer ske parallellt med nybyggnad av idrottsområdet.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av lägenheter, butiker m m i Kungsbacka
Avser nybyggnad av 80 lägenheter samt 4000 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Tillbyggnad av hotell i Kungsbacka
Projektet avser tillbyggnad av hotell med ca 1000 kvm. Byggstart tidigast början 2018.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar.
Om- och tillbyggnad av livsmedelsbutik i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré samt invändig ombyggnad för fisk- och skaldjursförsäljning.
Nyanläggning av parkeringsyta samt rivningsentreprenad i Kungsbacka
Projektet avser nyanläggning av parkering med plats för ca 32 bilar samt rivning av två byggnad 002 och 003 administrations- och mottagningsbyggnader.
Fasadarbeten i Fjärås
Avser restaurering av fasadmurverk.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum. Byggstart oktober/november 2017. Uppskattad kostnad.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem. Byggstart september/oktober 2017.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Kungsbacka
Verksamhetslokal-tillbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Kungsbacka
Ändring planlösning som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Kungsbacka
Ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd.
Nybyggnad av telestation i Kungsbacka
Teknikbod för fibernät-nybyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kungsbacka
Tidsbegränst lov - verksamhetslokal, tillbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungsbacka
Utvändig ändring - fönsteröppningar.
Manskapsbodar för omklädning mm, Kungsbacka sjukhus
Bodarna kommer inrymma omklädning samt matsal/pentry.
Ombyggnad av affärshus i Kungsbacka
Avser borttagning av två rulltrappor samt nybyggnad av en gångtrappa.
Tillbyggnad av entré vid skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av entré om ca 15 kvm vid Vittra Forsgläntan skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: