Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

Nybyggnad av skola i Getinge, Halmstad
Planer finns på ombyggnad, alternativt rivning samt nybyggnad av skola i Getinge.
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola, där formen kommer att bli rund, för 200 barn med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en skola intill Halmstad Arena med plats för ca 540 elever.
Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria vid Eurostop i Halmstad om ca 3800 kvm i ett plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av butik i Halmstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Ombyggnad till kontor i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av f d postterminal till kontorslokaler.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.
Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Schaktningsarbetet påbörjas i augusti 2017.
Lokalanpassning/ombyggnad av kontor i Halmstad
Avser ombyggnad/lokalanpassning av kontorslokaler på halva plan 3 och och hela plan 4.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Halmstad
Avser renovering av bl.a ytskikt och dörrar samt igensättning av fönster, och ramp för att öka tillgängligheten.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser ändrad användning från sportbutik till aktivitetscenter.
Renovering av Sperlingsholms kyrka i Halmstad
Projektet avser byte av ytter tak, omfogning av tegelfasad samt invändig rengöring och lagning av puts samt målning i kyrka.
Konsultstöd - Lokalplanering för grundskolor i Söndrum
Avser konsultstöd för en rapport om behov av kompletterande grundskolelokaler samt lämplig storlek och årskursindelning för planerade Ranagårdsskolan i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde Söndrum.
Relining av kontor i Halmstad
Avser relining av spillvattensystem i del av KV Klostret mot Skolgatan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal för träning och konferens.
Utvändigt underhåll av förskola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, nya fasadkulörer, vrenninge förskola.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av förskola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av förskola, österäng.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av golfrestaurang/klubblokal.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Rivning av garage, skola mm i Halmstad
Projektet avser rivning på fyra ställen en industribyggnad/garage, skola, bostadshus och lada.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av paviljonger (170901-270901) - slottsjordsskolan södra.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av brandstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av brandstation, utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - ramp med vilplan samt nytt räcke.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, tre nya fönster.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tank, okq8.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tankanläggning samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Tillbyggnad av vapenhus och handikappanpassning, Enslövs församling
Kyrkoantikvarisk ersättning ska sökas. Igångsättning tidigast 2018. Omfattning oklar.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Nya takskjutportar till tipphall i Halmstad
Avser installation och montage av två st takskjutportar.
Utvändigt underhåll av gästgiveri i Halmstad
Avser tillbyggnad av terass med uteservering om ca 70 kvm.
Rivning av affärshus i Halmstad
Projektet avser rivning av affärsbyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: