Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bowlinghall och beachvolleyboll plan. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt tillhörande utemiljö och ett mottagningsskök samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till kontor i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av f d postterminal till kontorslokaler.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av konstmuseum.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 4-6 avdelningar. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förvaltningsbyggnad i Halmstad
Avser nybyggnad av ett "Kyrkans hus" med café, restaurang, museum samt konferens- och kontorslokaler. Stor arkeologisk utgrävning förestår. Uppskattad byggstart.
Tak- och fasadrenovering vid sjukhus i Halmstad
Avser tak- och fasadrenovering av byggnaderna 071 och 131 vid Hallands sjukhus i Halmstad.
Ombyggnad av kulturcentrum i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning från industrilokal till öppen kommunal kulturverksamhet.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Renovering av förskola i Halmstad
Avser renovering av bl.a ytskikt och dörrar samt igensättning av fönster, och ramp för att öka tillgängligheten.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Omläggning av tak på kyrka i Harplinge
Projektet avser omläggning av tak på kyrka.
Ombyggnad av kontor i brandstation i Halmstad, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av kontor i brandstation.
Rivning av skola i Halmstad
Projektet avser rivning av skolbyggnad. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av affärsbyggnad, nya glaspartier och solavskärmning samt mindre invändig hyresgästanpassning. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad i brandstation i Halmstad, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av ren miljö (omklädning/personallokal).
Renovering av kyrka i Halmstad
Projektet avser in- och utvändiga puts- och målningsarbeten i kyrka.
Relining av kontor i Halmstad
Avser relining av spillvattensystem i del av KV Klostret mot Skolgatan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av gårdsbutik.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av samlingslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal för träning och konferens.
Utvändigt underhåll av förskola i Halmstad
Projektet avser byte av panel och målning av fasad på förskola.
Utvändigt underhåll av badhus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall - actic- nya entrépartier och skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av golfrestaurang/klubblokal.
Rivning av garage, skola mm i Halmstad
Projektet avser rivning på fyra ställen en industribyggnad/garage, skola, bostadshus och lada.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad, muellers livs.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018-01-01 -- 2022-12-31 nybyggnad av tankstation, ecobränsle.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av paviljonger (170901-270901) - slottsjordsskolan södra.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger (10 år), söndrumsskolan.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, uppförande av skolpaviljonger, sannarps grundskola - 540 elevplatser.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för uppförande av tylösandsterassen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad/lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tank, okq8.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148979.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148980.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148983.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148984.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148991.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 149063 Steninge-nortorp 12:2,8:1,4:3.
Tillbyggnad av garage vid brandstation i Halmstad, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kallgarage vid brandstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Projektet avser ny utvändig trappa på affärshus.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Projektet avser utvändig täckt balkong med trappa som vänds samt rivning av befintlig trappa med vilplan på sjukhusbyggnad.
Anbud avseende säkerhetsrådgivare i Halmstad.
Avtalet omfattar perioden 2018-01-01 - 2019-12-31 (2 år). Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. HEM har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst 1+1 år. Avser HEM att förlänga avtalet bör HEM skriftligen meddela leverantören detta senast tre (3) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Invändig målning av kyrka i Steninge
Projektet avser invändig målning av kyrka.
Direktupphandling avseende upphandlingskonsult i Halmstad
Upphandling avser upphandlingskonsult för uppdraget att genomföra HFAB:s upphandling av telefoni- och växellösning.
Rivning av affärshus i Halmstad
Projektet avser rivning av affärsbyggnad/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: