Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 240 rum, restaurang och bar samt högdel med lounge och takterrass. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av 4-9 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en 4-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever med tillhörande utemiljö samt ett tillagningskök och personallokaler. Byggnaden projekteras enligt miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av bilanläggning med tillhörande verksamheter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av bilanläggningar med tillhörande verksamheter, 11000-14000 kvm i bottenplan med upp till 3 våningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Om- och påbyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av lokalerna till funktionella ytor för högskolan med fyra hörsalar, lärosalar, ett hundratal kontor och labblokaler samt en om- och påbyggnad av en mellandel som binder samman de tidigare fabrikslokalerna med högskolans befintliga lokaler.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Ny- och tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola (1000 kvm) och tillbyggnad av matsal (366 kvm).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av lekland.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Strategisk partnering. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av varuhus i Halmstad
Planerat projekt som ligger stilla. Byggstart, byggkostnad m.m. kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av skola och förskola i Steninge
Avser nybyggnad av en F-3 skola med plats för 80 förskolebarn samt 60 grundskolebarn.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar. Byggstart tidigast april 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola på Slottsmöllan i Halmstad
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kallbadhus i Tylösand
Igångsättning är ej fastställd.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola med 2 nya avdelningar samt tillhörande utemiljö och ett mottagningsskök samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm.
Invändigt underhåll av kriminalvårdsanläggning i Halmstad
Avser utbyte och sammanslagning av ventilationsaggregat i olika byggnader, ytskiktsrenovering i administrationsdelen på plan 2 som består av nio boendeavdelningar och en sjukavdelning. Arbetena omfattar bl.a målning- och installationsarbeten, utbyte av dörrar, WC och duschar samt nya brandlösningar.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum. Uppskattad kostnad.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Projektet avser uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad. Byggstart tidigast oktober 2018.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.
Tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad på 1700 kvm av konstmuseum. Byggstart tidigast våren 2019.
Tillbyggnad av hotell i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell/restaurang, inglasning av terasser samt fasadändring. rivning av bar och glastak.
Tak- och fasadrenovering vid sjukhus i Halmstad
Avser tak- och fasadrenovering av byggnaderna 071 och 131 vid Hallands sjukhus i Halmstad.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Projektet avser nybyggnad en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta. Byggstart troligen under 2018.
Ombyggnad av kulturcentrum i Halmstad
Projektet avser ombyggnad/hyresgästanpassning från industrilokal till öppen kommunal kulturverksamhet.
Tillbyggnad av kontor mm i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av kontor (ca 100-120 kvm) och nybyggnad av lagerhall (ca 600 kvm). Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Omläggning av tak på kyrka i Harplinge
Projektet avser omläggning av tak på kyrka.
Ombyggnad av ventilation på skola i Halmstad
Avser ombyggnad av befintligt luftbehandlingssystem.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av skolbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Projektet avser omläggning av tak och målning av plåtfasad på idrottshall vid skola.
Renovering av kyrka i Halmstad
Projektet avser in- och utvändiga puts- och målningsarbeten i kyrka.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Projektet avser utvändig ändring av affärsbyggnad, nya glaspartier och solavskärmning samt mindre invändig hyresgästanpassning. Uppskattad kostnad.
Rivning av skyddsrum i Halmstad
Rivningslov - rivning av komplementbyggnad, tvättstuga/förråd/skyddsrum efter brand.
Rivning av skola i Halmstad
Rivningslov - rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Halmstad
Projektet avser byte av panel och målning av fasad på förskola.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad/lokal.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod med 36m högt torn/mast, tn0146a.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148979.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148980.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148983.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148984.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 148991.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator-n 149063 Steninge-nortorp 12:2,8:1,4:3.
Nybyggnad av utbildningslokal i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av uteklassrum.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad, muellers livs.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd 2018-01-01 -- 2022-12-31 nybyggnad av tankstation, ecobränsle.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, the bulls pub.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-03-26 -- 2019-01-15, zigges garage.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-04-01--? mitt i lilla torg.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-05-15 -- 2018-09-05, the fox and anchor.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering 2018-2019 - la cocaracha.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, morfars 2018-03-26--2020.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, tre hjärtan 2018-05-02--2018-10-02.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd anordnande uteservering, vinyl.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger (10 år), söndrumsskolan.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad skolpaviljonger, mellan 2018-2028.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd uppförande av tillfällig toalett, 20180501 - 20180930.
Nybyggnad av grundskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, uppförande av skolpaviljonger, sannarps grundskola - 540 elevplatser.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för uppförande av en monopole samt nybyggnad av teknikbod - tn0130b.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för uppförande av tylösandsterassen.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning/ombyggnad från butik till restaurang (utökning av befintlig restaurang) samt fasadändring, la pizza.
Tillbyggnad av garage vid brandstation i Halmstad, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad av kallgarage vid brandstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad, byte av fönster och dörrar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation, portalben vid biltvätt - circle k. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från barnvagnsbutik till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av butik i Halmstad
Bygglov för ändrad användning från restaurang till butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av restaurang i Halmstad
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för ändrad användning till kontor, fasadändring samt ändring av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Halmstad
Projektet avser ny utvändig trappa på affärshus.
Anbud avseende säkerhetsrådgivare i Halmstad.
Avtalet omfattar perioden 2018-01-01 - 2019-12-31 (2 år). Vid avtalsperiodens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning. HEM har rätt, men är inte skyldig, att förlänga avtalet med oförändrade villkor under högst 1+1 år. Avser HEM att förlänga avtalet bör HEM skriftligen meddela leverantören detta senast tre (3) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Halmstad
Projektet avser utvändig täckt balkong med trappa som vänds samt rivning av befintlig trappa med vilplan på sjukhusbyggnad.
Invändig målning av kyrka i Steninge
Projektet avser invändig målning av kyrka.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Projektet avser nya utrymningstrappor på förskola.
Direktupphandling avseende upphandlingskonsult i Halmstad
Upphandling avser upphandlingskonsult för uppdraget att genomföra HFAB:s upphandling av telefoni- och växellösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: