Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Halmstad

Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av F-9 skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en F-9 skola på Kärleken i Halmstad med plats för 540 elever.
Ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6-8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av förskola och skola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola och skola.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation en skola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Halmstad
Om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar. Tillbyggnad av storkök samt personaldel. BTA byggnad totalt 1585 m2. Tillbyggnad avser ca 220 m2, förråd ca 32 m2 samt miljöhus ca 16 m2. Ombyggnad avser ca 1135 m2. Behandlad tomtarea ca 4500 m2.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av förskola i Harplinge, Halmstads kommun
Bygg inkl mark med samordningsansvar. Rör, vent, el samt storkök och varukyla. Tillbyggnad med fyra nya avdelningar. Ombyggnad av personaldel och tillagningskök. Tillbyggnad 835 kvm huvudbyggnad, 32 kvm förråd. Ombyggnad 608 kvm.
ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser ombyggnad av ca 2000 kvm lektionssalar vid Högskolan i Halmstad.
Uppförande av tillfälliga skollokaler i Halmstad
Avser Förhyrning av tillfälliga skollokaler i Halmstad kommun Projektet avser uppförande av tillfälliga skollokaler som komplett skoletablering lokaliserade till två platser i Halmstad, under arbetsnamnen Arenaskolan och Söderskolan. De båda objekten har följande benämning, lokalisering och omfattning: - Arenaskolan, Halmstad 10:41, för 540 elever årskurs 4-6 och 7-9 - Söderskolan, del av Halmstad 1:1 för 300 elever årskurs F-3 och 4-5
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum.
Rivning av kontorslokaler i Halmstad
Avser rivning av kontorslokaler inför ombyggnad till hotellrum för Scandic.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Nybyggnad av skolpaviljong i Halmstad
Planer finns på uppförande av skolpaviljong vid Kv Kemisten i Halmstad. Igångsättning tidigast mars 2017.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Planer finns på uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Planer finns på uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Planer finns på utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av restaurang på Tylösand, Halmstad
Avser nybyggnad av vattennära belägen restaurang om ca 600 kvm samt en terass om ca 400 kvm vid stranden i Tylösands havsbad.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.
Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Takomläggning och fasadrenovering på skola i Halmstad
Projektet delas in i två etapper, en ska utföras under 2017 och en under 2018.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Renovering av förskola i Halmstad
Avser renovering av bl.a ytskikt och dörrar samt igensättning av fönster, och ramp för att öka tillgängligheten.
Renovering av fasad och tak på kriminalvårdsanstalten i Halmstad
Arbetet ska utföras i ca fem etapper i samråd med beställare och hyresgäst.
Ombyggnad av ljudsystem i ishall i Halmstad
Avser ombyggnad av ljudsystem i Ishall A i Halmstad Arena samt demontering av befintlig ljudanläggning.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser uppställning av paviljong för skolverksamhet.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Avser nybyggnad av garage på ca 100 kvm.
Lokalanpassning/ombyggnad av kontor i Halmstad
Avser ombyggnad/lokalanpassning av kontorslokaler på halva plan 3 och och hela plan 4.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov - om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av affärsbyggnad, eurostop del 3.
Ombyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av förskola samt nybyggnad av två förråd och bullerskärm, jutarums förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorbyggnad, byte av fasadmaterial.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad och anordnande av 9 parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, ommålning av fasad.
Rivning av förskola i Halmstad
Avser rivning av två stycken förskolor. Ny förskola (1312650) kommer att ersätta dessa.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för anordnande uteservering - la cocaracha.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 6 st teknikbod/transformator Underlund 2:17, Väggarp 1:1, Tronarp 3:4, 1:12, Marielund 2:1, Harplinge-risarp 1:18.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 7 st teknikbod/transformator Tronarp 2:1, Älvasjö 8:5, Folkastad 3:6, Tronarp 2:1, Älvasjö 8:5, Täckinge 8:5 ,Folkastad 5:4.
Nybyggnad av garage i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, wc byggnad.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, tre nya fönster.
Ombyggnad av cafe i Halmstad
Bygglov för ändring av affärsbyggnad/lokal samt uppsättning av fasadskylt.
Utvändigt underhåll av carport i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av plank/carport.
Utvändigt underhåll av skola i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad, montering av solceller, valhallaskolan.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - ramp med vilplan samt nytt räcke.
Ombyggnad av kontor i Halmstad
Bygglov för om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad, utvändiga ändringar samt uppsättning av 2st skyltar.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd - nybyggnad av två st skolpaviljonger samt bullerplank (2017-03-2027-03), furulundsskolan.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd med nybyggnad av skolpaviljonger, vallås förskola, 2017-03-01 - 2027-03-01.
Nybyggnad av barack i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av kiosk i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av skolpaviljonger t.o.m. 2027.
Nybyggnad av servering i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd, uppförande av uteservering/popup-fönster, the dubliner 21/3 - 15/1 2017.
Nybyggnad av toalett i Halmstad
Bygglov för tillfällig åtgärd/säsong nybyggnad av toaletter under tiden 2017-05-01-09-30.
Nybyggnad av automatstation i Halmstad
Bygglov för uppförande av mobil tankanläggning.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation, byte av fasadkulör - circle k.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Halmstad
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall - montering av solceller.
Inköp av läktarstolar i Halmstad
Omfattar inköp och montering av läktarstolar till Halmstad Arenas ishall. 3100 stolar skall köpas in och monteras. Uppdraget omfattar även demontering och omhändertagande av ca 3800 befintliga stolar av trä på stålstativ med infästning.
Nybyggnad av telestation i Halmstad
Nybyggnad av teknikbod, transformatorstation.
Nybyggnad av handikapptoalett på bibliotek i Halmstad
Installation av RWC på Söndrums bibliotek. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Nya takskjutportar till tipphall i Halmstad
Avser installation och montage av två st takskjutportar.
Utvändigt underhåll av kontor i Halmstad
Avser ommålning av fasad samt byte av fyra fönster.
Utvändigt underhåll av gästgiveri i Halmstad
Avser tillbyggnad av terass med uteservering om ca 70 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: