Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falkenberg

Nybyggnad av skola och idrottshall på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola och idrottshall.
Tillbyggnad av galleria i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av galleria.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola mm i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal till skolan.
Nybyggnad av kök och matsal i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal samt lokaler för restaurangskolan vid gymnasiet.
Nybyggnad av förskola på Tröingeberg, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1194774.
Nybyggnad av detaljhandel i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av en ny byggnad om ca 3400 kvm i två plan för att inrymma dagligvaruhandel.
Nybyggnad av förskola på Kristineslätt, Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av aktivitetshall för idrott i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av aktivitetshall för idrott vid skola.
Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen.
Ny- eller tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser ny- eller tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast hösten 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av tankstation för vätgas i Falkenberg
Avvaktar beslut. Förstudier pågår. Oklart vem som ska stå för byggherrerollen. Projektet vilar. Kostnad/omfattning okänd.
Renovering av badhus i Falkenberg
Projektet avser renovering av badhus.
Ombyggnad till förskola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad från grundskola till förskola med 3 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola bl a hemkunskap och toaletter. Har tidigare ingått i objektnummer 1421514. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassning/ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av personallokal i Falkenberg
Tillbyggnad verksamhet med personalutrymme, nytt förråd m.m och anpassning av innergård.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Uppförande teknikbod.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Falkenberg
Tidsbegränsat bygglov för förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av förskola i Falkenberg
Tillbyggnad förskola med utesovplatser.
Utvändigt underhåll av bank i Falkenberg
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Fasadändring: utbyte av fönsterpartier, tillgänglighetsanpassning av dörrpartier.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: