Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falkenberg

Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Byggnaden som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Byggmax om ca 2000 kvm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Planer finns på ombyggnad av kök och matsal vid Tångaskolan.
Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen. Upptaget i investeringsbudget för 2017-2019.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av Hjortsbergsskolan med ca 1000 kvm. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Om- & tillbyggnad av affär i Ullared, Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad till optikbutik om ca 750 kvm.
Skolpaviljonger på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Projektet avser uppställning och uthyrning av en paviljong innehållande 4 hemvister i Hjortsbergsskolan. Den ska innehålla personalutrymmen för 10 personer innehållande WC, omklädningsutrymme, pentry och arbetsplatser.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser om- och tillbyggnad av skola. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassning/ombyggnad av skola. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Uppförande av tillfälliga förskolelokaler i Falkenberg
Avser uppförande av provisoriska paviljonger med en komplett förskoleavdelning samt tillbyggnad av balkong.
Uppställning av skolpaviljonger vid skola i Falkenberg
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong. Fajansskolan skall förses med 2 kompletta hemvister med tillhörande utrymmen. I entreprenaden skall option om ytterligare en identisk paviljong ingå.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Falkenberg
Avser omläggning av tak samt byte av fönster och dörrar på vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning från restaurang till kontor/industri, fasadändring, rivning av balkong.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Falkenberg
Ändring av brandskydd.
Rivning av garage i Falkenberg
Rivning av cykelgarage.
Nybyggnad av kiosk i Falkenberg
Tidsbegränsat lov för glasskiosk.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falkenberg
Tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Nybyggnad av skola i Falkenberg
Uppförande av tillfällig skolbyggnad.
Nybyggnad av barack i Falkenberg
Uppställning av moduler tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falkenberg
Avser fasadändring. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Avser installation av ett fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: