Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falkenberg

Tillbyggnad av affärslokaler Gekås Ullared
Projektet avser utbyggnad av av butikslokalerna med 32 000 kvm.
Nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kunskaps- och kulturcentrurm som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet. Även mark- och finplaneringsarbeten ingår.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskolans huvudbyggnad som ska sammanbindas med en gång på plan två med Kunskaps- och kulturcentrum. Huvudbyggnaden innehåller ett tjugotal lektionssalar samt administration på större delen av bottenvåningen.
Nybyggnad av lokaler för Vivab i Falkenberg
Planer finns på nybyggnad av samlade lokaler för parkförvaltningen. Avser kontors- och förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Projektet avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av byggvaruhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Byggmax om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av förskola, Skogstorp i Falkenbergs kommun
Projektet avser nybyggnad av en ny 4-avdelningars förskola med storkök. Befintlig förskola skall rivas efter byggnationen.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av Hjortsbergsskolan med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg, etapp 1
Projektet avser tillbyggnad med fyra nya klassrum om ca 500 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skolan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av tankstation för vätgas i Falkenberg
Avvaktar beslut. Förstudier pågår. Oklart vem som ska stå för byggherrerollen. Projektet vilar. Kostnad/omfattning okänd.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Projektet avser mindre ombyggnad av skola och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad till bilhall i Falkenberg
Avser invändig renovering av butik till bilhall samt byte av fasad. Man kommer också att riva befintlig bilhall. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Falkenberg
Avser omläggning av tak samt byte av fönster och dörrar på vårdcentral.
Nybyggnad av servicehus i Falkenberg
Nybyggnad av servicehus.
Rivning av bensinstation i Falkenberg
Rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Falkenberg
Tillbyggnad av bef omklädningsrum.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Falkenberg
Nybyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Falkenberg
Avser installation av ett fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: