Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hallands län

Falkenberg (26)
Halmstad (79)
Hylte (4)
Kungsbacka (28)
Laholm (26)
Varberg (18)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Nybyggnad av F-6 skola i Laholm
Nybyggnad av F-6 skola med plats för 475 elever, varav 20 särskoleelever. Skolan är ca 6680 kvm (BRA) och idrottshallen ca 1839 kvm (BRA). Skolan får ett tillagningskök, slöjdsalar och en idrottshall bland annat. Byggnaden ska bli ett så kallat passivhus.
Nybyggnad av gymnasieskola i Halmstad
Avser nybyggnad av en skolbyggnad med utbildningslokaler för ekonimi-, naturvetenskaps-, introduktions- och språkintroduktions-programmet. Skolan får en ny huvudentré, bibliotek, administration, café, aula, hörsal och gemensamma uppehållsytor.
Utformning av kunskaps- o. kulturcentrum i Falkenberg
Gymnasieskola och biblioteksbyggnad. Avser nybyggnad av huvudbyggnaden. Byggnaden som ska rymma bland annat bibliotek och lektionssalar, lokaler för kulturskolan gymnasieskolans administration och estetiska programmet.
Nybyggnad av handelscentrum i Varberg
Avser nybyggnad av handelscentrum om ca. 14000 kvm.
Nybyggnad av skola i Fjärås, etapp 1
Avser nybyggnad av skola F-5 för 660 elever. Befintliga byggnader ska rivas och ersättas med ny skola med en mindre fristående idrottshall samt ett tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Linehed, Halmstad
Avser nybyggnad av en förskola med 12 avdelningar samt tre förråd och en miljöstation. Förskolan ska ersätta två befintliga förskolor.
Nybyggnad av volymhandel på Hede, Kungsbacka
Hyresgäst är bl.a Bergendahls Foods koncept M.A.T.
Renovering och tillbyggnad av konstmuseum i Halmstad
Konstmuseets lokaler ska byggas ut med 1300 kvm samt renoveras. Ny entré med butik, café och restaurang samt en hörsal. Den gamla delen av museet renoveras utvändigt, förbättring av ventilationen i hela huset med mera. Samarbetsprojekt mellan Region Halland och kommunen.
Nybyggnad av kontorshus i Varberg
Avser nybyggnad av ett kontorshus om ca 4400 kvm i fem våningar. Fastigheten ska certifieras enligt Green Building.
Nybyggnad av parkeringshus i Halmstad
Avser nybyggnad av ett parkeringshus med ca 363 platser i 5 plan varav ett halvt plan på källarnivå om totalt 9356 kvm.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola en med åtta avdelningar. Strategisk partnering.
Nybyggnad av förskola i Varberg
Planer finns på nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Laholm
Avser nybyggnad av ett parkeringshus i tre våningar om ca 6500 kvm.
Anpassning/lokaloptimering av skollokaler i Veddige, Varberg
Avser ombyggnad, anpassning/förändrad rumsindelning av F - 9 skola.
Nybyggnad av förvaltningsbyggnad i Kungsbacka
Avser nybyggnad av lokaler med personalutrymmen, omklädnings- och duschrum, förråd, verkstäder, garage och tvätthall för de tekniska förvaltningarna i Kungsbacka kommun.
Nybyggnad av affärshus i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria vid Eurostop i Halmstad om ca 3800 kvm i ett plan.
Tillbyggnad av skola i Falkenberg
Avser tillbyggnad av skola med förskola, kök och matsal. Tillbyggnaden avser en fristående byggnad med 3 klassrum innehållande bl.a trä/textilslöjd, 3 förskoleavdelningar samt kök.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet i Halmstad
Planer finns på ombyggnad av lokaler för daglig verksamhet.
Nybyggnad av förskola i Falkenberg
Avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar. Byggarbeten inkl. mark hiss och storkök, el, vvs- och styrarbeten. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Nybyggnad av galleria på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av en galleria.
Nybyggnad av butik i Falkenberg
Avser nybyggnad av butik om ca 2200 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Falkenberg
Avser nybyggnad av byggvaruhus för Byggmax om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Halmstad
Avser nybyggnad av en fullstor idrottshall med tillhörande omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorshus i två plan om ca 1000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Falkenberg
Avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Slottsmöllan i Halmstad
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik om ca 2000 kvm.
Ombyggnader av skolor/förskolor i Laholm
Planer finns på ombyggnad av skolor och förskolor inom Laholms kommun.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av butik i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av kommersiella lokaler och butiker.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 6-8 avdelningar.
ROT av lokaler inom Vallås Torg i Halmstad
Projektet innefattar: Ombyggnad av befintligt husvärdskontor, frisörsalong och aktivitetslokal till gym, Ombyggnad av befintlig apotekslokal till skollokaler, Tillbyggnad av befintlig ICA-butik för att skapa nya lokaler för frisör, apotek, bankomat samt utökning av yta för ICA-handlare. Ny fasadbeklädnad runt befintlig ICA-lokal, Utvändigt underhåll av resterande lokaler inom Vallås Torg. Vårdcentral: tvätt av fasad, tegel, målning av underslag, plåtar, putsfasad samt bandfalsat plåttak. Nuvarande huslänga med apotek, hemtjänst, allaktivitetlokal och husvärdskontor: tvätt av fasad, tegel och VKR-stål, målning underslag, plåtar, VKR-stål samt putsfasad. Folktandvården: Målning av fönster, plåt, underslag, betongbalkar ovan fönster samt tvätt och oljebehandling av tryckt virke. Rivning av skärmtak. Tvätt och målning av takpannor, justering och målning av hängrännor och stuprör.
Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg
Avser om- och tillbyggnad av klubbhus samt nybyggnad av omklädningsrum. Man kommer att öka tillgängligheten genom att anlägga en ny handikapp-parkering.
Nybyggnad av kontor i Varberg
Avser nybyggnad av kontor för Bravida i Varberg om ca 1500 kvm i två våningar.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Söndrum, Halmstad
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar samt tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av kyrka i Varberg
Tillbyggnaderna består av kontorsytor samt ny entré och kapprum med två nya wc samt ett hwc. Underhållsåtgärder på fasad och fönster skall utföras. Det ingår även en ny terrass mot söder och trädgårdsarbeten. Den befintliga klockstapeln skall flyttas och höjas.
Nybyggnad av stationshus i Hede, Kungsbacka
Avser nybyggnad av ett stationshus med vänthall, gångbro, verksamheter på 12000 kvm (BTA) som kontor etc. i direkt anslutning till befintlig perrong vid Hede station.
Uppförande av tillfälliga skollokaler i Halmstad
Avser Förhyrning av tillfälliga skollokaler i Halmstad kommun Projektet avser uppförande av tillfälliga skollokaler som komplett skoletablering lokaliserade till två platser i Halmstad, under arbetsnamnen Arenaskolan och Söderskolan. De båda objekten har följande benämning, lokalisering och omfattning: - Arenaskolan, Halmstad 10:41, för 540 elever årskurs 4-6 och 7-9 - Söderskolan, del av Halmstad 1:1 för 300 elever årskurs F-3 och 4-5
Paviljonger för skolverksamhet i centrala Kungsbacka
Avser uppförande av paviljonger avsedda för skolverksamhet på Varla- samt Tingbergsskolan, med placering på Tingbergsskolan.
Nybyggnad av bilhall och lager i Kungsbacka
Avser nybyggnad av bilhall och lager.
Ombyggnad av skola i Halmstad
Avser ombyggnad av hemkunskapssal på skola.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Nybyggnad av brandstation i Varberg
Avser nybyggnad av brandstation.
Renovering av skola i Hylte
Avser bl.a byte av fönster, tak, ytskikt samt installationer.
Nybyggnad av kontor i Halmstad
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av hotell i Halmstad
Avser ombyggnad av kontor till 14 hotellrum.
Ombyggnad av skola till förskola i Kungsbacka
Avser ombyggnad av befintlig skola till förskola med fyra avdelningar. Omfattning oklar.
Rivning av kontorslokaler i Halmstad
Avser rivning av kontorslokaler inför ombyggnad till hotellrum för Scandic.
Skolpaviljonger på Hjortsbergsskolan i Falkenberg
Projektet avser uppställning och uthyrning av en paviljong innehållande 4 hemvister i Hjortsbergsskolan. Den ska innehålla personalutrymmen för 10 personer innehållande WC, omklädningsutrymme, pentry och arbetsplatser.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Projektet avser utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Planer finns på uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Kattegattsgymnasiet.
Uppställning av skolpaviljonger i Halmstad
Planer finns på uppställning av tillfälliga paviljonger för grundskola vid Sannarpsgymnasiet.
Tillbyggnad av F-3 skola i Halmstad
Planer finns på utbyggnad av befintlig F-3 skola från ca 200 elever till ca 300 elever.
Nybyggnad av förskola i Laholm
Avser rivning samt nybyggnad av en förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad till förskola i Halmstad
Avser ombyggnad till förskola med 3 avdelningar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Varberg
Avser nybyggnad av en huskropp i två våningsplan á 478 m2 med totalt 8 omklädningsrum dockas ihop med befintlig hall.
Nybyggnad av kontor i Laholm
Avser nybyggnad av en lagerlokal med kontor om ca 1200 kvm i två våningar.
Tillbyggnad av affärshus i Falkenberg
Avser tillbyggnad av affärshus i två plan med ca 1800 kvm.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Varberg
Avser omfogning av tegelfasad, takbyte samt renovering av fönster.
Nybyggnad av förskola i Halmstad
Planer finns på uppförande av förskola på markområde som idag är parkmark. Beslut om upprättande av detaljplan har fattats. Planen ev klar hösten 2016. Oviss byggstart.
Ombyggnad av servicebyggnad och toalett i Varberg
Avser renovering av servicebyggnader.
Ombyggnad till undervisningslokaler i Hyltebruk
Avser ombyggnad till undervisningslokaler.
Nybyggnad av butik i Kungsbacka
Avser nybyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende moduler för förskola och skola, Laholm
Laholmshem AB och kommunfastigheter i Laholm AB avser att genomföra en ramavtalsupphandling avseende förhyrning av moduler för användning som tillfälliga lokaler för förskole- och skolverksamhet (med tillhörande personal- och kontorsutrymmen).
Anläggande av resecentrum, Hylte kommun
Projektering kommer troligtvis att påbörjas i augusti 2016. Igångsättning ej fastställd.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra en permanent året runt- och sommarrestaurang på kajen vid Österbro. Dessutom vill man att Fisktorget utvecklas till en allmän torgyta.
Ombyggnad av omklädningsrum i Halmstad
Avser ombyggnad av Kärlekens IP omklädningsrum. Upptaget i investeringsbudget 2015-2017.
Takomläggning och fasadrenovering på skola i Halmstad
Projektet delas in i två etapper, en ska utföras under 2017 och en under 2018.
Om- och tillbyggnad av bårhus i Kungsbacka
Avser om- och tillbyggnad av befintligt bårhus.
Ombyggnad av skola i Falkenberg
Avser lokalanpassningar av Söderskolan. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017-2019.
Nybyggnad av restaurang i Halmstad
Avser nybyggnad av fiskrestaurang med uteservering samt en liten butik och rökeri. Restaurangen har ca ett 60-tal sittplatser och uteserveringen ungefär lika många.
Renovering av förskola i Halmstad
Avser renovering av bl.a ytskikt och dörrar samt igensättning av fönster, och ramp för att öka tillgängligheten.
Tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av en flygel om ca 300 kvm med undervisningslokaler i två våningar.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Miljökonsulter - Miljöutredningar, Naturvärdesinventeringar (NVI) och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
Ombyggnad av ljudsystem i ishall i Halmstad
Avser ombyggnad av ljudsystem i Ishall A i Halmstad Arena samt demontering av befintlig ljudanläggning.
Tvätt och målning av betongtak i Hyltebruk
Avser att tvätta, algsäkra och måla betongtak inklusive huvar och plåtdelar på 11 stycken fastigheter i Hyltebostäders fastighetsbestånd.
Ombyggnad av ventilation på gymnasieskola i Laholm
Avser ombyggnad av ventilationen på Osbecksgymnasiet.
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom Kungsbacka kommun
Avser tekniska konsulter inom området Fastighetsbesikning, riskanalys, vibrationsmätning och skadeutredning/reglering för successiva leveranser under avtalsperioden.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Falkenberg
Avser omläggning av tak samt byte av fönster och dörrar på vårdcentral.
Anpassning av villa till HVB-hem i Kolla, Kungsbacka
Avser ombyggnad/anpassning av villa till HVB-hem.
Nybyggnad av skola i Halmstad
Projektet avser uppställning av paviljong för skolverksamhet.
Ombyggnad av varumottagning vid teater i Varberg
Ombyggnad av varumottagning på Varbergs teater.
Utbyte av värmecentral vid skola i Kullavik
Avser utbyte av värmecentral i befintligt pannrum.
Uppställning av skolpaviljonger vid skola i Falkenberg
Entreprenaden avser uppställning av provisorisk paviljong. Fajansskolan skall förses med 2 kompletta hemvister med tillhörande utrymmen. I entreprenaden skall option om ytterligare en identisk paviljong ingå.
Ramavtal avseende larmservice inom Kungsbacka kommun
Installation och service av brand- och inbrottslarm.
Tillbyggnad av ranchhus i Kungsbacka
Avser tillbyggnad av ranchhus med ca 75 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungsbacka
Avser ombyggnad till tre nya kapprum samt sju nya toaletter.
Lokalanpassning/ombyggnad av kontor i Halmstad
Avser ombyggnad/lokalanpassning av kontorslokaler på halva plan 3 och och hela plan 4.
Uppförande av solcellsanläggning på evenemangshall i Varberg
Omfattar uppförande av solkraftssystem för elproduktion på Sparbankshallen i Varberg.
Tillbyggnad av vårdcentral i Laholm
Förhandsbesked - tillbyggnad laholmshälsan.
Nybyggnad av servicehus i Falkenberg
Nybyggnad av servicehus.
Rivning av butik i Laholm
Rivning av butiker och verksamhetslokaler.
Rivning av bensinstation i Falkenberg
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av bensinstation i Laholm
Rivningslov bensinstation, verkstad m.m.
Ombyggnad av klubbhus i Laholm
Bygglov ändrad användning samt nybyggnad av skärmtak/plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: