Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotland

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser hotell med 70-160 rum, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, kallbadhus, konferenslokaler samt bungalows i form av bostadsrätter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Ombyggnad av kök på äldreboende i Västerhejde
Avser bla utökning av matsal.
Ombyggnad av förskola i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av ventilation vid förskola med nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanaler m.m.
Upphandling av högkapacitetspump, Region Gotland
Avser upphandling av en högkapacitetspump.
Restaurering av Rone kyrka i Hemse, Gotland
Avser restaurering av tornhuv.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Utvändigt underhåll av servering i Visby
Underhåll av tak och takdetaljer samt montering av takbrygga och snörasskydd.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Visby
Underhållsåtgärder på fasader och fönster på cafébyggnad.
Ombyggnad av förskola i Visby
Installation/ändring av ventilation.
Nybyggnad av vårdbostad i Visby
Nybyggnad av omsorgsboende och avfallsbyggnad samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Tillbyggnad av församlingshus i Visby
Tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av affärshus i Visby
Anmälan bygglovsbefriad åtgärd för ändring av brandskydd och va i affärs/flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionat i Visby
Anmälan för ombyggnad av pensionatsbyggnad (fridhem).
Utvändigt underhåll av hotell i Visby
Fasadunderhåll av hotellbyggnad (hotell bredablick).
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning av vårdcentral till förskola, fasadändring, skylt samt uppförande av förråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Visby
Anmälan installation/ändring av va och anmälan installation/ändring av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av industribyggnad (kontor och personalutrymme).
Tillbyggnad av restaurang i Visby
Tillbyggnad av restaurang med paviljong (donners brasserie).
Nybyggnad av barack i Visby
Tillfälligt uppförande av 5 st byggbodar (kvarnåkershamn).
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
Underhåll av fasad - putslagning, byte av fasadkulör samt fönsterkulör.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Underhåll av fönster.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 6 st cykelgarage och 1 st uteplats (pergola).
Ombyggnad av ventilation i gymnastiksal i Visby
Energisparåtergärd av S:t Hansskolan. Ändring av ventilationsanläggning i gymnastiksal.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Visby
Uppförande av solfångare.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Underhåll och målning av plåtdetaljer på tak.
Invändig restaurering av Stenkyrka kyrka Tingstäde, Gotland
Avser invändig mögelsanering med bla tvättning och målning.
Restaurering av Roma kyrka, Gotland
Avser invändig mögelsanering samt restaurering av takryttare.
Restaurering av Bunge kyrka i Fårösund, Gotland
Avser lagning och fogning av fasad samt takrestaurering.
Utbyte av tornspiror på kyrkor på Gotland
Avser byte av tornspiror på sex kyrkor på Gotland.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: