Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotland

Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.
Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum och två expeditioner inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggning av parkeringar.
Nybyggnad av färjeterminal i Visby
Nybyggnad av terminal och kryssningscenter.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av biograf i Visby
Ändrad användning av festvåning till 2 st biografsalonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).
Nybyggnad av kontor i Visby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontosrmodul.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus (sudersand camping).
Utvändigt underhåll av museum i Visby
Montering av takbryggor och takstegar (gotlands museum) Visby Muséet 2,1.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 1 st garage/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av carport i Visby
Nybyggnad av carport med förråd.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Lagning av putsskada på restaurang- och kontorsbyggnad (borgen).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: