Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotlands län

Gotland (50)
Nybyggnad av kontor i Visby
Nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad för Polisens kontaktcenter (PKC) i Visby
Avser Polismyndighetens behov av hyresgästanpassningar/ombyggnation i fastigheten Visby Tygverkstaden 1 på Gotland. Den förhyrda lokalen är på 1 342,5 kvm och ska användas för kontorsverksamhet.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Visby
Omfattar nybyggnad av turistinformation, toaletter, förråd samt utrymmen för myndigheter och besättning.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Ombyggnad av säkerhetskontroll på Visby Airport
Avser ombyggnad av avgångshall och säkerhetskontroll på Visby Airport. Projektet kommer att delas upp i två etapper med uppehåll under sommaren. Etapp 1 avser ombyggnad av avgångshall, arbetsstationer och lounge/servicepoint. Etapp 2 avser ombyggnad av säkerhetskontrollen på flygplatsen 244030.
Restaurering av Alva kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Modulbyggnad för ca 180 personer.
Om- och tillbyggnad av butik i Visby, etapp 2
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum, två expeditioner och ett kök inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.
Ny modulbyggnad för kontorsplatser på Gotland
Avser temporära lokaler för Framskjuten Ledning Gotland.
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av färjeterminal i Visby
Nybyggnad av terminal och kryssningscenter.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 1
Mindre förberedande arbeten för kommande om -och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggning av parkeringar.
Rivning av kontor i Visby
Rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Visby
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).
Ombyggnad av biograf i Visby
Ändrad användning av festvåning till 2 st biografsalonger.
Ombyggnad av konserthus i Visby
Ändrad användning del av bilhall till eventlokal.
Nybyggnad av automatstation i Visby
Uppförande av ny bränsledepå (visby airport).
Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av ny toalettbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Visby
Uppställning av manskapsbodar samt uppförande av skylt - tidsbegränsat lov t o m 2018-05-30.
Ombyggnad av förskola i Visby
Ändrad användning från kontor till förskola - tidsbegränsat lov t o m 2017-06-10.
Tillbyggnad av garage i Visby
Tillbyggnad och ombyggnad av en befintlig förråds-/garagebyggnad.
Utvändigt underhåll av kapell i Visby
Underhåll och avfärgning av fasader.
Nybyggnad av kontor i Visby
Uppförande av kontor-, verkstads- och pannrumsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Visby
Uppförande av nodhus.
Nybyggnad av kontor i Visby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontosrmodul.
Utvändigt underhåll av servering i Visby
Tillbyggnad av restaurang, inglasning av uteservering.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Visby
Tillbyggnad av servicehus (sudersand camping).
Ombyggnad av butik i Visby
Mindre fasadändring och inredande av butikslokal.
Utvändigt underhåll av museum i Visby
Montering av takbryggor och takstegar (gotlands museum) Visby Muséet 2,1.
Nybyggnad av garage i Visby
Nybyggnad av 1 st garage/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av båthus i Visby
Nybyggnad av båthus (vid sundre stenmuseum).
Nybyggnad av carport i Visby
Nybyggnad av carport med förråd.
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av luftbehandlingsaggregat med vätskeburen värmeåtervinning (säveskolan).
Ombyggnad av skola i Visby
Anmälan installation/ändring av ventilation (solklintskolan).
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Fasadändring, montering av fönster.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Lagning av putsskada på restaurang- och kontorsbyggnad (borgen).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: