Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gotlands län

Gotland (41)
Utveckling av hamnområde på Gotland
Förslag till planprogram har tagits fram. Uppskattad start och kostnad. Stort område som det ska tas beslut om. Ca 20 000 kvm
Nybyggnad av turistanläggning på Västö
Avser hotell med 70-160 rum, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, kallbadhus, konferenslokaler samt bungalows i form av bostadsrätter. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontorslokal m.m etapp 2 Gotland
Etapp 2 omfattar kontor, vakt, gym och ev. förläggning.
Nybyggnad av förråd/garage i Visby etapp 3
Uppdraget omfattar projektering inklusive utredningar för nyetablering på Tofta skjutfält avseende: Uppförande av stridsfordonsgarage, FMV-verkstad och skärmtak för repkö (reparationskö)
Nybyggnad av hotell i Visby
Nybyggnad av hotell och anläggande av parkeringar.
Ombyggnad för ny incheckning samt integration SBD på Visby Airport
Avser ny incheckning mm, mindre byggnadsarbeten i samband med det.
Tillbyggnad av matbutik i Visby, Gotland
Tillbyggnaden avser försäljningsyta med kylrum mm.
Ombyggnad av skolkök, Visby
Totalentreprenaden omfattar ombyggnad och ytskitsrenovering av storkök i Södervärnskolan.
Fasadarbeten på sjukvårds/kontorsbyggnad i Visby
Avser takrenovering samt avfärgning och lagning av fasadputs.
Restaurering av Grötlingbo kyrka, Hemse Gotland
Omfattar in och utvändig upprustning av kyrkan. Tak, kalkstensfasad. Invändiga ytskikt.
Ombyggnad av ventilationsanläggning, residenset Visby
Ombyggnad av ventilationsanläggning för konferensrum/sal. Utbyte av ventilationsaggregat inkl. vs, styr och elarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av delar av BB/Gyn på Visby lasarett
Ombyggnaden görs för att det skall erhållas ett större hygienrum och två expeditioner inom den befintliga avdelningen för BB/gyn.
Ombyggnad av förskola i Visby, Gotland
Avser ombyggnad av ventilation vid förskola med nytt ventilationsaggregat med tillhörande kanaler m.m.
Upphandling av högkapacitetspump, Region Gotland
Avser upphandling av en högkapacitetspump.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gotland
Sökt bygglov avseende uppförande av försäljningsstugor och servicebyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av reservkraft vid Visby lasarett
Avser ombyggnad av 12 kV elkraftssystem med 2 st mottagningsstationer med separata matningar från GEAB. Ett nytt reservkraftssystem skall installaleras.
Uppförande av hall inkl markarbeten på Gotland
Avser uppförande av hall inkl markarbeten. Säkerhetsskyddad upphandling.
Utvändigt underhåll av servering i Visby
Underhåll av tak och takdetaljer samt montering av takbrygga och snörasskydd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
ändring av affärs/kontorsbyggnad (entré, fasadskivor, glaspartier).
Ombyggnad av restaurang i Visby
Fasadändring och ombyggnad, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av reception i Visby
Tillbyggnad av kontor, reception.
Nybyggnad av butik i Visby, etapp 3
Nybyggnad och tillbyggnad av butik samt flytt av befintligt förråd (tofta möbler).
Ombyggnad av kontor i Visby
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Visby
Tillbyggnad av industribyggnad (kontor och personalutrymme).
Utvändigt underhåll av affärshus i Visby
Underhåll av fasad - putslagning, byte av fasadkulör samt fönsterkulör.
Utvändigt underhåll av museum i Visby
Underhåll av fasad - tilläggsisolering, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av restaurang i Visby
Underhåll av fasad och tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Visby
Ändring av fasad - byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av butik i Visby
Underhållsarbeten på butiks- och flerbostadshus Visby Triangeln 1,2. Byte av fläkt.
Nybyggnad av toalett i Visby
Uppförande av toalettbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Visby
Ändrad användning från magasin till samlingslokal.
Rivning av skola i Visby
Rivning av två paviljonger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: