Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av befintlig F-6 sklola samt markarbeten inklusive nya ledningar.
Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Rivning av sjukhusbyggnader i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Rivning av tandläkarmottagning i Söderhamn
Rivningslov fd folktandvården & posten, samt återställning av mark.
Installation av säkerhetssystem i skolor mm i Söderhamns kommun
Säkerhetssystemen omfattar installation av nytt entré- och passerkontrollsystem inom 25 st fastigheter samt nytt inbrottslarmsystem och brandlarmsystem inom 3 st fastigheter med kommunal verksamhet.
Ombyggnad av ungdomsgård i Söderhamn
Ändrad användning från industrilokal till ungdomsgård och bowlinghall.
Rivning av läktare i Söderhamn
Rivninglov läktartak mm.
Ombyggnad av förskola i Söderhamn
Avser tillfälligt bygglov för ändrad användning av kontor till förskola.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblock för järnvägen.
Nybyggnad av telestation i Söderhamn
Bygglov signalblockkiosk för järnväg.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Ändrad användning från stall till hunddagis.
Ombyggnad av kontor i Söderhamn
Ändring av brandskydd.
Tillbyggnad av telestation i Söderhamn
Tillbyggnad teknikbyggnad.
Utvändigt underhåll av gatukök i Söderhamn
Utvändig ändring fasadmålning.
Nybyggnad av färjeterminal i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbod/skärgårdsterminal.
Rivning av klubbhus i Söderhamn
Rivningslov föreningslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: