Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Söderhamn

Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Nybyggnad av servicebyggnad och campingstugor mm i Söderhamn
Ny reception/butik/restaurang ca 800 kvm, 170-190 nya campingtomter, campingstugor mm.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2 Total nybyggnadsyta ca 150 m2
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Rivning av sjukhus i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Söderhamn
Bygglov fasadändring/färgsättning.
Ombyggnad av bensinstation i Söderhamn
Anmälan montering oljeavskiljare.
Rivning av hembygdsgård i Söderhamn
Anmälan rivning spruthus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderhamn
Nybyggnad servicebyggnad.
Rivning av garage i Söderhamn
Rivningslov garagelänga.
Ombyggnad av veterinärstation i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov djurhem.
Tillbyggnad av skola i Söderhamn
Avser mindre tillbyggnation på skola.
Anpassning av skola i Söderhamn
Ändring av ventilationshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: