Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Söderhamn

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2. Total nybyggnadsyta ca 150 m2.
Nybyggnad av hamburgerbar i Söderhamn
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Tillbyggnad av kontor i Söderhamn
Tillbyggnad kontorsbyggnad och utvändig ändring.
Rivning av sjukhus i Söderhamn
Avser sanering och rivning av hus 6 och 7 samt rivning av murar, anläggningskompletteringar, hårdgjorda ytor mm.
Nybyggnad av bensinstation i Söderhamn
Nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Söderhamn
Nybyggnad servicebyggnad.
Renovering av fönster på Skogs kyrka
Renovering och målning av samtliga fönster.
Nybyggnad av kontor i Söderhamn
Tidsbegränsat bygglov - kontorsmoduler.
Ombyggnad av skola i Söderhamn
Byte av ftx-ventilation.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Anmälan, ändrad planlösning, brandskydd samt ventilation.
Ombyggnad av vandrarhem i Söderhamn
Ändrad användning från samlingslokal till vandrarhem.
Ombyggnad av bank i Söderhamn
Ändrad användning till banklokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Söderhamn
Bygglov fasadändring/färgsättning.
Installation av klimatsystem i Norrala kyrka
Installation av klimatsystem.
Installation av klimatsystem i Trönö kyrka
Installation av klimatsystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: