Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sandviken

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Invändigt underhåll och ombyggnad av gymnastiksal i Björksätra
Projektet avser invändig upprustning med nya ytskikt, ny elinstallation, ny VVS-installation m m. i gymnastiksalen på Björksätraskolan i Sandviken.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sandviken
Fasadändring affär samt uppsättning av skylt/ljusanordning.
Ombyggnad av samlingslokal i Sandviken
Ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Sandviken
Ändrad användning från bostadshus till LSS boende.
Rivning av omklädningsrum i Sandviken
Objektet avser rivning av omklädningsrum på Norra IP i Sandviken. Omfattar en byggnad på två våningar, varav en i suterräng. Efter rivning ska marken återställas.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sandviken
Tillbyggnad av bef byggnad med toalettbarack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: