Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sandviken

Ombyggnad av stadshuset i Sandviken
Yta för ombyggnation är totalt ca: 6000 m2. Etapp 1 ca: 3500 m2. Etapp 2 ca: 2500 m2. Arbetena skall utföras i 2 etapper. Start för etapp 1: 2016-10-01, arbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2017-10-31. Start för etapp 2: 2018-02-01 arbetena skall vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2019-01-31.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Nybyggnad av förskola i Storvik
Nybyggnation av förskola med 5 avdelningar inkl tillagningskök och utegård med lekutrustning.
Ny attraktion i Parkbadet i Sandviken
Nybyggnad av ny vattenattraktion med hiss och torn.
Nybyggnad av centralkök
Avser nybyggnad av centralkök och distributionscentral på Tuna i Sandviken.
Nybyggnad till Idrottsområde i Sandviken
Det finns planer att ändra detaljplanen till Idrottsområde, Idrottshall m.m.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Projektet avser in- och utvändig om- och tillbyggnad, ny elinstallation, ny VVS-installation mm på hus L på Björksätraskolan i Sandviken. Entreprenören kommer även att ha option på Hus M (1457068) och gymnastikhall (1457070).
Invändigt underhåll och ombyggnad av gymnastiksal i Björksätra
Projektet avser invändig upprustning med nya ytskikt, ny elinstallation, ny VVS-installation m m. i gymnastiksalen på Björksätraskolan i Sandviken.
Ombyggnad av förskola i Sandviken
Objektet avser byte av takbeläggning och invändig ombyggnad, ny elinstallation, ny VVS installation mm.
Nybyggnad av förskola i Järbo, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av förskola i Järbo, Gullsjövägen 13, med tre avdelningar, kapprum och tillhörande biutrymmen, fläktrum, förråd samt markarbeten med tillhörande lekutrustning och parkeringar.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Utvändiga åtgärder på kyrktorn i Årsunda
Nytt kopparbläck, omfärgning av panel samt underhåll av fönster.
Tillbyggnad av affärshus i Sandviken
Tillbyggnad av affärshus/lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sandviken
Ändrad användning av lokal.
Ny sarg till ishall i Sandviken
Avser leverans och montering av ny sarg inklusive publikskydd samt option på spelarbås, sekretariat/utvisningsbås, "Icedam", 2st målburar med tillhörande transportvagnar och på giljotinport som maskinport.
Nybyggnad av carport i Sandviken
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av tennishall i Sandviken
Nybyggnad av paddeltennisbana.
Nybyggnad av paviljong i Sandviken
Nybyggnad av paviljonger.
Rivning av omklädningsrum i Sandviken
Objektet avser rivning av omklädningsrum på Norra IP i Sandviken. Omfattar en byggnad på två våningar, varav en i suterräng. Efter rivning ska marken återställas.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sandviken
Tillbyggnad av bef byggnad med toalettbarack.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: