Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ljusdal

Nybyggnad av timmer/bioenergiterminal i Ljusdals kommun
Tegeltjär- Bräntaområdet eller Böle.
Nybyggnad av kontor och lager i Kläppa
Nybyggnad av kontor och lager på ca 250-300 kvm.
Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ny- eller tillbyggnad av omklädningsrum på Älvvallen samt dragning av fjärrvärme.
Nybyggnad av personallokal i Ljusdal
Nybyggnad av personalbyggnad och tillbyggnad av skärmtak på förskola och flytt av sophus.
Tillbyggnad av affärshus i Ljusdal
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Ljusdal
Ändrad användning av kontor till skola och kultur.
Ombyggnad av frisersalong i Ljusdal
Ändrad användning från kontor till skönhetssalong samt uppsättande av skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Ljusdal
Uppsättning av solcellspaneler på kontorshus.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Tidsbegränsat lov för kökscontainer.
Nybyggnad av turistbyrå i Ljusdal
periodiserat lov under tiden 2017-06-01 - 2017-08-31 för turistinformation.
Rivning av automatstation i Ljusdal
Rivning av automatbensinstation.
Nybyggnad av toalett i Ljusdal
Nybyggnad av dass Håvrahällarna.
Ombyggnad av bensinstation i Ljusdal
Installation av oljeavskiljare.
Utvändig ändring av butik i Ljusdal
Omprofilering av affärshus med nya skyltar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: