Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hudiksvall

Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall
Färdigställande juni 2018.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall
Planer finns för nybyggnad av ett parkeringshus i samband med bostadsbyggandet p Kattvikskajen.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Osäkert, framflyttat projekt. Detaljplaneändringar krävs. Rivning av bef fastighet. Omfattning/kostnad oklar.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Ombyggnad av pizzeria i Hudiksvall
Ombyggnad åt den norska kedjan Pizzabakeren
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Ombyggnad åt HM Home
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och personalbyggnad på fastigheten västansjö 5:26.
Nybyggnad av spa i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av spa-anläggning på fastigheten arnön 12:154.
Utvändigt underhåll av ishall i Hudiksvall
Anmälan för förstärkning av takkonstruktion på fastigheten solbacka 4:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten guldsmeden 8.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av kontor på fastigheten modisten 2.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brännås 12:16.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för ny tankanläggning (diesel och adblue) på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten hållsta 2:19.
Ombyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lägenhet till butik på fastigheten hillsta 6:2.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av ambulansgarage på fastigheten jakobsberg 7:6.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten färgaren 4.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetarbodar och skylt på fastigheten köpmanberget 2:9 och köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmodul på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Ombyggnad av snabbmatsresturang i Hudiksvall
Ombyggnad av en liten lokal
Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av servicestation på fastigheten tuna-fors 4:6.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.
Ombyggnad av läkarcentral i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av resturang till läkarmottagning på fastigheten åvik 26:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: