Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall
Färdigställande juni 2018.
Nybyggnad av Tingshus i Hudiksvall, kv C
Nybyggnad av tingshus om man inte gör en tillbyggnad av befintligt tingshus (projekt 1417979).
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Nybyggnad av parkeringshus på Kattvikskajen i Hudiksvall, kv C
Planer finns för nybyggnad av ett parkeringshus i samband med bostadsbyggandet p Kattvikskajen.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Ombyggnad av pizzeria i Hudiksvall
Ombyggnad åt den norska kedjan Pizzabakeren
Ombyggnad av affärshus i Hudiksvall
Ombyggnad åt HM Home
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Renovering av kontorshus i Hudiksvall
Renovering av kontorshus i Hudiksvall.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av restaurang i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och personalbyggnad på fastigheten västansjö 5:26.
Nybyggnad av telestation i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten brännås 12:16.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av kontor på fastigheten modisten 2.
Utvändigt underhåll av ishall i Hudiksvall
Anmälan för förstärkning av takkonstruktion på fastigheten solbacka 4:1.
Rivning av garage i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av ambulansgarage på fastigheten jakobsberg 7:6.
Ombyggnad av snabbmatsresturang i Hudiksvall
Ombyggnad av en liten lokal
Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: