Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hudiksvall

Ombyggnad av central operation på sjukhus i Hudiksvall
Avser ombyggnad av ytor på plan 02, 03 och 04 i hus 7 för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för personalomklädning, akutmottagning, operation, perioperativa funktioner samt sterilcentral. Ombyggnationerna består av 5st deletapper: Deletapp 1: Hus 7, plan 02 - Nytt fläktrum, omklädningsrum, förbindelsegång, förråd och service. Deletapp 2: Hus 7, plan 03 - Akuten och ambulansintag. Deletapp 3: Hus 7, plan 04 - Sterilcentral och operation. Deletapp 4: Hus 7, plan 05 - Utbyte av befintligt ventilationsaggregat samt komplettering med nya aggregat. Deletapp 5: Hus 8, plan 5 - ombyggnad för evakuering av operation och steril.
Ombyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.
Uppsättning av moduler vid sjukhus i Hudiksvall
I samband med ombyggnad av hus 07 på Hudiksvalls sjukhus (id: 1220146) ska 4st temporära operationslokaler med förberedelserum samt sterilcentral inordnas i moduler som placeras och dockas till byggnad 08. Avser 4st kompletta operationssalar om 50vkm vardera. samt en vidbyggs sterilcentral om ca 150 kvm.
Nybyggnad av parkeringshus i Hudiksvall
Nybyggnad av parkeringsdäck på parkeringen bredvid idrottshallen.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Ombyggnad av skolkök mm i Hudiksvall
Avser om- och tillbyggnad av befintliga förskole- och skollokaler, Edsta Skola Hus A och C samt ombyggnad av köket i hus C, med tillhörande markarbeten inkl nya ledningar i mark och ny väg/vändplan i anslutning till hus C.
Tillbyggnad av förskola i Hudiksvall
Tillbyggnad av förskola med 1 avdelning.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Objektet avser ombyggnad av kontor, ändrad rumsbildning, ny inredning och nya ytskikt i kontor i låghusdelen, plan 2.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Nybyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten finnflo 4:25.
Nybyggnad av spa i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av spa-anläggning på fastigheten arnön 12:154.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Tillbyggnad av cafeteria i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av cafédel på fastigheten kristineberg 11:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av affärs/kontorshus på fastigheten guldsmeden 8.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Hudiksvall
Bygglov för fasadändring av servicestation på fastigheten tuna-fors 4:6.
Ombyggnad av läkarcentral i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning av resturang till läkarmottagning på fastigheten åvik 26:14.
Ombyggnad av restaurang i Hudiksvall
Tillbyggnad med förrådsutrymmen i restauranglokal.
Ombyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för ändrad användning från lägenhet till butik på fastigheten hillsta 6:2.
Ombyggnad av kontor i Hudiksvall
Rivningslov för rivning av trappa på fastigheten färgaren 4.
Nybyggnad av barack i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för etablering av arbetarbodar och skylt på fastigheten köpmanberget 2:9 och köpmanberget 2:13.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmodul på fastigheten ede 11:9.
Nybyggnad av skola i Hudiksvall
Tidsbegränsat lov för tillfälliga skolmoduler på fastigheten iggesund 14:297.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Tillbyggnad av församlingslokal med förrådsutrymmen på ca 20 kvm och installation av bergvärme.
Nybyggnad av automatstation i Hudiksvall
Bygglov för ny tankanläggning (diesel och adblue) på fastigheten iggesund 14:1.
Nybyggnad av bastu i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av bastu på fastigheten hållsta 2:19.
Utbyte av styr- och övervakningssystem i fastighet i Iggesund
Befintliga DUC:ar skall bytas ut mot nya, befintliga apparatskåp behålls och anpassas till de nya installationerna. Det nya Styr- och Övervakningssystemet skall ansluta till Hudiksvalls Kommuns befintlig Mybis plattform.
Nybyggnad av allaktivitetsarena i Friggesund
En arena som ska uppmuntra spontanidrott.
Nybyggnad av oisolerad maskinhall i Hudiksvall
Avser oisolerad maskinhall/förråd till Reffelmansverket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: