Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gävle

Nytt länscenter för barn & ungdomssjukvård i Gävle
Planer finns på ett länscenter för rehabilitering och habilitering. Placering ej klar, Gävle eller Sandviken finns med i utredningarna.
Om- och nybyggnad vid Stigslundsskolan i Gävle
Avser nybyggnad av skola innehållande gymnastikhall med tillhörande omklädningsrum och duschar, hemkunskapssalar, tillagningskök, matsal, slöjdsalar, musiksalar, 4 lektionssalar mm.
Nybyggad av skola i Gävle
Planer för nybyggnad av ny skolbyggnad på andra sidan Gavlehov.
Nybyggnad av Audi anläggning i Hemlingby, Gävle
En komplett bilanläggning med bilförsäljning, verkstad, reservdelar och däcksverkstad.
Nybyggnad av vårdboende på Söder i Gävle, Etapp 6
AVser nybyggnad av vårdbostad. Sker parallellt med nybyggnad av parkeringsgarage (1453439).
Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.
Nybyggnad och rivning av badhus i Valbo
Avser ny badvattenreningsanläggning, upprustning av badhall samt uppdatering av tekniska försörjningssystem.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Nybyggnad av koncepthotell i Furuvik
Hotell med 28 rum, byggs ihop med Furuviks Brygga.
Ersättning och utökning av förskola i Gävle
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola för 140 barn samt personalutrymmen och tillagningskök. BTA för rivningen är totalt 773 m2 (Ett plan). BTA för nya förskolan är 949 m2 i två plan.
Ny-, om- och tillbyggnad av kontor, verkstadslokaler mm på Kungsbäck i Gävle
I denna entreprenad berörs 7 st byggnader: Hus 45 Dragonen, hus 52 Grenadjären, hus 53 Husaren, hus 84 Stallet, hus 90 K3, hus 168 Infanteristen samt Hus 49 Carport. Kontorslokalerna kommer att vara i Dragonen och Grenadjären medan Infanteristen skall byggas till och om för att få plats med snickeri, verkstads- och personalutrymmen. Den befintliga Husaren skall rivas och en nybyggnad för fordonsverkstad, rekond- och tvätthall uppförs. I Stallet skall golvet få en jämn nivå och förses med ny port och ny lastkaj. Hus 90, K3 byggs ett isolerat förråd och garage för p-service med separat myntrum. Hus 49, Nybyggnad av carport.
Rivning av kontorshus och fabrikshus i Gävle
Rivning omfattar byggnaderna i sin helhet och hantering av miljöfarligt avfall i omfattning enligt miljöinventeringen. Rivningen ska ske inkl grundplatta, grundmur, källare och grundkonstruktionom inkl pålar som ska kapas 1 meter under marknivå samt all asfalt. Efter entreprenaden avjämnas ytan i princip med omkringliggande yta.
Renovering av hotell i Gävle
Avser renovering och ändrad planlösning i hotell på 65 st rum.
Nybyggnad av kontorshus i Forsbacka
Nybyggnad av kontor och personalbyggnad vid Ekogas anläggning i Forsbacka.
Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp C
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler.
Ombyggnad av skollokal i Gävle
Planer finns för ombyggnation av fd skola. Verksamhet ej fastställd i dagsläget. Ida
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter i Sätra, Etapp 2
Nybyggnad av förskola och aktivitetscenter. Etapp 1: 1047278.
Ombyggnad av scengolv i konserthus i Gävle
Avser scengolv av genomfärgat svart massivt spontad ek, minimum 30 mm tjock. Golvytan är ca 220 m2. I golvet placeras ca 20 st lyftbara podier med en max lyfthöjd på 800 mm. Podierna ska kunna styras individuellt.
Utvändigt underhåll av kyrka och klocktorn i Hedesunda
Tätning och renovering av fönster, tätning i tornet samt puts av murverk.
Ombyggnad av skola i Gävle, Etapp 1
Avser ombyggnad av gula huset på Nynässkolan.
Ny kylmaskin i ishall i Valbo
Avser installation av ny kylmaskin till Valbo ishall och som optioner ny ispist med CO2 i eller ammoniak vatten
Byte av hissar vid Gävle station
Utbyte av 2 st hissar till plattformarna samt modernisering av omgivningen.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Ur investeringsbudget 2016-2022.
Fönsterbyte på skola i Valbo
Avser byte av fönster.
Tillbyggnad av restaurang i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av restaurang i Gävle
Byte av fasad till glasfasad, ombyggnad av entré och nytt skärmtak.
Nybyggnad av entré i Sätra
Start under våren 2017.
Takarbete på Hille kyrka
Byte av fotränneplåt och snörasskydd samt underliggande trätak
Tillbyggnad av missionshus i Gävle
Bygglov för mindre tillbyggnad av missionshus.
Ombyggnad av cafeteria i Gävle
Bygglov för ombyggnad av lokal till café.
Nya passersystem till bibliotek i Gävle
Avser ett system enligt konceptet, ”Meröppet bibliotek”. Dvs ett system som medger åtkomst till en bibliotekslokal som är obemannad. Upphandlingen avser system till Hedesunda bibliotek och Forsbacka bibliotek, samt Bomhus bibliotek som option.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: