Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Bollnäs

Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 2 (Hus 3)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme.
Nybyggnad av maskinhall i Bollnäs
Nybyggnad av maskinhall.
Omläggning av yttertak i Bollnäs
Arbetet omfattar: Byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten, byte av ev rötskadat råsponttak, montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, skyddsräcken, taksäkerhet mm samt målningsarbeten. Avser Hus 7, hus 8 samt sidobyggnad mellan hus 7 och hus 8.
Utvändigt underhåll av butik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av butikslokal på fastigheten häggesta 8:121.
Tillbyggnad av hotell i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten orbaden 5:1.
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av butik och kontor på fastigheten ren 30:479.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten born 8:17.
Fönsterbyte på skola i Bollnäs
Bygglov för fönsterbyte på skola på fastigheten säversta 15:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: