Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Bollnäs

Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 1 (Hus 4)
Arbetena avser framför allt installationer för vatten, avlopp och värme. Även trapphusrenovering kommer ingå i denna etapp.
Ventilationsåtgärder i sporthall i Bollnäs
Avser demontering av befintligt ventilationsaggregat och installation av nytt aggregat med vissa tillhörande kanaler mm. I entreprenaden ingår även el- och rörarbeten i anslutning till det nya aggregatet.
Nybyggnad av museum vid skola i Bollnäs
Avser nybyggnad av museibyggnad vid skola i Bollnäs.
Utvändigt underhåll av butik i Bollnäs
Bygglov för fasadändring av butikslokal på fastigheten häggesta 8:121.
Tillbyggnad av butik i Bollnäs
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av hotell i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av hotell på fastigheten orbaden 5:1.
Utvändigt underhåll av gatukök i Bollnäs
Utvändig ändring av tak på gatukök.
Ombyggnad av servering i Bollnäs
Ändrad användning från butik till servering.
Ombyggnad av fritidshem i Bollnäs
Ändrad användning från lägenheter till fritidshem och förskola.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten born 8:17.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: