Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (19)
Gävle (52)
Hofors (7)
Hudiksvall (29)
Ljusdal (18)
Ockelbo (4)
Ovanåker (9)
Sandviken (11)
Söderhamn (22)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 162 st.

Nybyggnad av upplevelsebad med SPA-anläggning i Järvsö
Kombinationen av ett upplevelsebad i bergrummet, en stor SPA-anläggning och den milsvida utsikten över vacker natur gör anläggningen helt unik i sitt slag i Sverige.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm i Höghuset i Gävle
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Om- & tillbyggnad av akuten och bb i på Gävle sjukhus, Gävle
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Påbyggnad av entréhuset vid Gävle sjukhus
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Allmän upprustning av skola i Gävle
Teknisk upprustning och anpassning av befintlig skolbyggnad samt ombyggnad av befintlig skolgård.
Tillbyggnad av högstadieskola i Gävle
Avser tillbyggnad av 7-9 skola som totalt med befintlig skola ska ha plats förr 500-600 elever. Tillbyggnad om ca 3500 m2 samt teknisk upprustning av befintlig skolan om ca 2000 m2.
Nybyggnad av badhus i Hudiksvall
Nytt badhus på Katvikskajen i Hudiksvall.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Hudiksvall
Ombyggnad av butikslokaler till kontorslokaler för eget bruk.
Nybyggnad av bandyhall i Bollnäs
Rivning och sanering på gamla SJ-området i Bollnäs. Nybyggnad av bandyhall m.m.
Nytt cancercentrum vid Gävle sjukhus
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Ombyggnad för BUP på sjukhus i Gävle
ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Nybyggnad av parkeringshus på Alderholmen, Gävle
Avser nybyggnad av parkeringshus på Gävle Strand.
Nybyggnad av förskola i Bollnäs
Nybyggnad av förskola.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Om- & tillbyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 2
Till- och ombyggnad av skola inkl markarbeten. Upphandlingsform Samordnad Generalentreprenad gäller för denna upphandling. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal om följande entreprenader: DE1, Entreprenad mark, husbyggnad & storkök. Blivande GE. DE2, Entreprenad för värme och sanitet inkl kyla. DE3, Entreprenad för luftbehandling inkl styr. DE5, Entreprenad för el, tele, brandlarm, inbrottslarm, passagekontrollanläggning samt data.
Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp C-H
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad i 2 våningar.
Nybyggnad av mötesplats för hotellgäster i Järvsö
Det planeras för en samlingslokal innefattande rum för boende, restaurang, cykelverkstad och cykelförvaring.
Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen.
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.
Nybyggnad av butik i Hemlingby
Nybyggnad av Dollarstore i Hemlingby, Gävle
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Nybyggnad av förskola och lägenheter i Edsbyn
Nybyggnad av förskola 3 avdelningar. 9 st lägenheter på övervåningen.
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall
Invändig renovering av Jakobs kyrka i Hudiksvall.
Nya kontorslokaler i Ljusdal, Etapp 2
Huset levereras och monteras i etapp 1 (1400246). Denna del avser invändig ombyggnation och anpassning, samt tillbyggnad av entré och fläktrum. Det kommer även ingå markarbeten på plats. Det ska bli en samordnad lokal för flera kommunala bolag.
Om- & tillbyggnad av matsal och storkök samt utemiljö vid skola i Valbo
Om- och tillbyggnad av matsal och storkök, samt dränering, dagvatten, utemiljö. Option nr 1 VA-mark. Option nr 2 Byte fasader
Renovering av tak- & fasad på vård- & omsorgsboende i Valbo
Tak- och fasadrenovering och viss ombyggnation av 4 st hus på ett Vård- och omsorgsboende i Valbo.
Vvs- och värmearbeten i dagcenter i Gävle
Generalentreprenad. Utbyte tekniska system, anpassning av planlösning, utbyte av ytskikt, tilläggsisolering av tak samt mindre tillbyggnad. Omdränering av byggnadens grund/källare samt mindre markarbeten.
Renovering av i simhall i Arbrå
Avser ombyggnad av bassänger, tätningsåtgärder och invändig renovering av Arbrå simhall.
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten säversta 5:32.
Tillbyggnad av förskola i Torsåker
Tillbyggnad av förskolelokaler och kök.
Ombyggnad av omklädningsrum och ventilation i sporthall i Edsbyn
Renovering av omklädningsrum med nya duschrum. Renovering av ventilation med nya aggregat, kanaldragning och ombyggnad av yttertak för nya ventilationskanaler.
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Ny ventilation samt nytt tak på skola i Valbo
Byte av takbeläggning på ca 2600 kvm samt ny ventilation.
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 2 (Hus 3)
Bollnäs Kommun, Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, ska utföra stambyten mm på Nyhedsbacken, hus 3, i Bollnäs. Tidigare har en förfrågan för stambyte på Nyhedsbacken 3 och 4 skett. En upphandling gjordes då enbart på den första etappen – hus 4. Pga att tiden gått ut för en fortsättning med etapp 2, behöver nu en ny upphandling ske för hus 3. I samband med denna förfrågan görs några smärre justeringar.
Byte av reningsanläggning, simhall i Färila
Installation av nya VA-reningar och ny klortillverkning till stora och lilla bassängen med flöde på 60 respektive 30 m3/tim.
In och utvändigt underhåll av Undersviks kyrka i Vallsta
Fasadarbeten, värme och ventilationsåtgärder samt restaurering och målning av inventarier.
Ombyggnad av ventilation i skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2015-2021.
Ombyggnad av högstadieskola i Sandviken, etapp 5
Avser in- och utvändig upprustning av Hus L och delar av Hus C.
Ombyggnad av friskola i Andersberg, Gävle
Ombyggnad av tre befintliga butikslokaler i Andersberg Centrum till tre stycken klassrum, ett kontor, förråd och övriga ytor.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Om- och tillbyggnad av förskolekök samt invändig renovering och fönsterbyte. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal med: GE1. Entreprenad för husbyggnad, storkök samt hiss.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Harmånger
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med strax under 500 kvm.
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Nybyggnad av maskinhall i Bollnäs
Nybyggnad av maskinhall.
Utvändig målning och takbyte av Los kyrka
Utvändig målning och takbeläggning av takspån och tjära. Samt plåtarbeten på taket.
Ombyggnad av Centrumgallerian i Ockelbo
Objektet avser ombyggnad av centrum Gallerian i Ockelbo med Bibliotek, butikslokaler och automatrum (Bankomat) samt utrymme vid skyltfönster. Byggnaden är belägen vid Södra Åsgatan, Ockelbo.
Utbyte av kylanläggning i ishall i Hofors
Utbyte av befintlig kylmaskin till en CO2 kylmaskin. Syftet är att tryggakylfunktion och drift samt att förbättra hela anläggningens energiprestanda framförallt genom värmeåtervinning.
Invändigt underhåll och ombyggnad av gymnastiksal i Björksätra
Projektet avser invändig upprustning med nya ytskikt, ny elinstallation, ny VVS-installation m m. i gymnastiksalen på Björksätraskolan i Sandviken.
Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta
Ovanåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ska låta bygga om en del av Alftaskolan till fritidsgården Grottan. Projektet innefattar ombyggnad av lokaler i källaren på Alftaskolan. Markåtgärder i anslutning till byggnaden enligt handlingar ingår.
Nybyggnad av garagebyggnader i Ljusdal
Rivning av två befintliga byggnader inkl. betongplattor och installationer samt rivning av en fristående betongplatta. Nybyggnad: varm och kallgarage samt tvätthall i ett våningsplan. Stomme av trä- eller stålkonstruktion samt väggkonstruktion av sandwichelement. Kompletta luft,-, rör-, el/data installationer skall utföras. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22.
Nya utrymningslarm vid 4 st skolor i Hofors kommun
4 st skolor i Hofors kommun skall förses med ett nytt utrymningslarm: Lillåsskolan Genstigen 2, Kyrkskolan: Värnavägen 6, Värnaskolan 1906 Värnavägen 5c samt Värnaskolan 1913 Värnavägen 5b.
Omläggning av yttertak i Bollnäs
Arbetet omfattar: Byte av takpannor, bär- och ströläkt och underlagspapp samt plåtarbeten, byte av ev rötskadat råsponttak, montage av snörasskydd, takbryggor, stegar, skyddsräcken, taksäkerhet mm samt målningsarbeten. Avser Hus 7, hus 8 samt sidobyggnad mellan hus 7 och hus 8.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Utvändigt underhåll av restaurang i Gävle
Byte av fasad till glasfasad, ombyggnad av entré och nytt skärmtak.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Nybyggnad av garage i Ockelbo
Avser rivning av befintliga garage samt uppbyggnad av nya garage. Ny asfaltbeläggning utanför garage samt rivning och läggning av ny asfalt. Projektet handlas tillsammans med: 1451099.
Nybyggnad av affärshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på kläppa 27:13 och 27:14 i ljusdal.
Invändig upprustning av sporthall i Gävle
Avser upprustning av Nynäs sporthall, nytt sportgolv, nya armaturer m.m.
Ombyggnad av skola i Hudiksvall
Anmälan för ändring av ventilation av skolbyggnad på fastigheten kristineberg 8:2.
Ombyggnad av restaurang i Gävle
Anmälan av installation av anordning för ventilation.
Ombyggnad av kyrka i Hudiksvall
Anmälan för installation av hiss i kyrka på fastigheten kyrkbacken 3:1.
Ombyggnad av ishall i Hudiksvall
Anmälan för ombyggnad av ishall på fastigheten bölan 14:1.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden, Anmälan av installation av hiss Norr 21:5.
Ombyggnad av kontor i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten rogsta-bästdal 5:11.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av lokal på fastigheten rådhuset 2:1.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av takterass på hotell på fastigheten stadshuset 1.
Tillbyggnad av förskola i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av skola i Gävle
Bygglov för ändrad användning av offentlig lokal.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Gävle
Bygglov för fasadändring av offentlig lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Gävle
Bygglov för fasadändring av verksamhetslokal.
Om- & tillbyggnad av varuhus i Bollnäs
Bygglov för om- och tillbyggnad av varuhus (biltema).
Tillbyggnad av affärshus i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av affärshus på fastigheten furulund 6:2.
Tillbyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Om- & tillbyggnad av förskola i Järvsö
Fastighetsenheten Ljusdals Kommun ska utföra ombyggnad av Hus D, avdelning Norrgården vid Järvsö förskola samt tillbyggnad med 1 avdelning, Hus F.
Ny kylmaskin Kombihall Etapp 3A Ockelbo
Ockelbo kommun och Ockelbo Hockey Club ska bygga en kombihall i flera etapper. Med kombihall menas en kombinerad is- och inlineshall samt föreningslokaler såsom gym och bågskyttelokal. Denna upphandling gäller etapp 3A som är byte av kylmaskin.
Nybyggnad av bensinstation i Söderhamn
Nybyggnad drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av affärshus i Hofors
Nybyggnad av affärshus/lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: