Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Gävleborgs län

Bollnäs (16)
Gävle (50)
Hofors (4)
Hudiksvall (20)
Ljusdal (17)
Ockelbo (3)
Ovanåker (13)
Sandviken (12)
Söderhamn (24)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Nybyggnad av upplevelsebad med SPA-anläggning i Järvsö
Kombinationen av ett upplevelsebad i bergrummet, en stor SPA-anläggning och den milsvida utsikten över vacker natur gör anläggningen helt unik i sitt slag i Sverige.
Ombyggnad av vårdavdelningar mm i Höghuset i Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Om- & tillbyggnad av akuten och bb i på Gävle sjukhus, Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Påbyggnad av entréhuset vid Gävle sjukhus
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd. .
Nybyggnad av högstadieskola i Gävle
Avser nybyggnad av 7-9 skola som totalt med befintlig skola ska ha plats förr 500-600 elever.
Nybyggnad av f-6 skola i Gävle
Nybyggnad av F-6 skola.
Nytt cancercentrum vid Gävle sjukhus
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Om- och tillbyggnad och rivning av framtidens skola i Edsbyn
Befintliga byggnader för årskurs 7-9 ska byggas om och till. Byggnaderna för årskurs F-6 ska rivas. Samtliga årskurser i grundskolan ska inrymmas i den ombyggda skolan. Även utemiljöerna till skollokalerna ska ingå i projektet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad för BUP på sjukhus i Gävle
En fastighets utvecklingsplan för Gävle- och Hudiksvalls sjukhus pågår. Projektet kommer att omarbetas. ÅF ska utveckla program- och systemhandlingar för bland annat el- och teletekniska installationer, VVS, mark, vatten och avlopp, styr- och övervakningssystem, akustik, byggkonstruktion, miljösamordning och brandskydd.
Nybyggnad av Biltema i Hudiksvall
Färdigställande juni 2018.
Nybyggnad av handel, kontor och hotell mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16.
Om- och tillbyggnad av grundskola i Söderhamn
Om- och tillbyggnad av Stentägtskolan, Kv Klossdammen 5:1, Söderhamns Kommun. Samtliga befintliga skolbyggnader byggs om och byggs samman genom tillbyggda delar. En tillbygd del utföres som 2-våningsbyggnad, övriga nya delar är enplansbyggnader. Samtliga fönster byts, utvändigt avfärgas befintliga putsade ytor. Samtliga tak från ny takbeläggning. Ny installationer (el, VS, luft och styr). Nytt tillagningskök byggs. Befintlig bruttoarea ca 2.250 m2, exkl krypgrunder/installationsytor. Total nybyggnadsyta ca 3.300 m2.
Ombyggnad/anpassning för framtidens skola i Alfta
Anpassning av lokaler för undervisning, grupprum, skolsalar, uppehållsrum, administrationslokaler, elevvård mm samt ombyggnad av skolgård och parkering. F-9 skola.
Om- & tillbyggnad av grundskola på Strömsbro, Gävle, etapp 2
Till- och ombyggnad av skola inkl markarbeten. Upphandlingsform Samordnad Generalentreprenad gäller för denna upphandling. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal om följande entreprenader: DE1, Entreprenad mark, husbyggnad & storkök. Blivande GE. DE2, Entreprenad för värme och sanitet inkl kyla. DE3, Entreprenad för luftbehandling inkl styr. DE5, Entreprenad för el, tele, brandlarm, inbrottslarm, passagekontrollanläggning samt data.
Nybyggnad av parkeringshus på Söder i Gävle, Etapp 9
Avser nybyggnad av parkeringsgarage. Sker parallellt med nybyggnad av vårdboende (1124685).
Nybyggnad av mötesplats för hotellgäster i Järvsö
Det planeras för en samlingslokal innefattande rum för boende, restaurang, cykelverkstad och cykelförvaring.
Ombyggnad av kontorshus i Gävle, Etapp C-H
Ombyggnad av fd Skogmurskolan till kontorslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planärende för nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av utställningslokal i Gävle
Nybyggnad av utställningslokal för järnvägsmuseet i Gävle. Sker parallellt med om- och tillbyggnaden på id: 1337476.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad i 2 våningar.
Nybyggnad av bussterminal i Bollnäs
En ny bussterminalbyggnad föreslås på samma plats som dagens busstorg, viss justering av Järnvägsgatans sträckning kommer behöva göras för att skapa plats för terminalen
Ombyggnad av hälsocentral i Hudiksvall
Entreprenaden innefattar bland annat vissa planlösningsändringar och många av verksamheterna får ny placering efter ombyggnationen.
Om- & tillbyggnad av kontor på Sörby Urfjäll, Gävle
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler samt tillbyggnad av ny entré och miljörum, markarbeten och ny finplanering.
Nybyggnad av kontorshus mm i Gävle
Nybyggnad av kontor i två huskroppar om 3 och 8 våningar.
Ombyggnad av skola i Bergvik
Ombyggnation av slöjd och hemkunskapssalar.
Nybyggnad av butik i Hudiksvall
Bygglov för nybyggnad av butik/affärshus på fastigheten tuna-fors 2:23.
Om- & tillbyggnad av matsal och storkök samt utemiljö vid skola i Valbo
Om- och tillbyggnad av matsal och storkök, samt dränering, dagvatten, utemiljö.
Nybyggnad av kontor och kretsloppspark i Hudiksvall
Nybyggnad av kretsloppspark och kontor
Renovering av tak- & fasad på vård- & omsorgsboende i Valbo
Tak- och fasadrenovering och viss ombyggnation av 4 st hus på ett Vård- och omsorgsboende i Valbo.
Vvs- och värmearbeten i dagcenter i Gävle
Ur investeringsbudget 2016-2022.
Ombyggnad av badhus i Söderhamn
Ur investeringsbudget 2017-2019.
Ombyggnad av kök och tillbyggnad av matsal på skola i Gävle
Ombyggnad av köket och tillbyggnad av matsalen.
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av kontor på fastigheten säversta 5:32.
Ombyggnad av skollokal i Gävle
Planer finns för ombyggnation av fd skola. Verksamhet ej fastställd i dagsläget. Ida
Ombyggnad av skola på Björksätra etapp 3, Sandviken
Entreprenaden omfattar invändig upprustning, påbyggnad av yttertak för installationsutrymme ovan kapprum, ny elinstallation, ny VVS-installation mm i Hus M på Björksätraskolan i Sandviken.
Om- och tillbyggnad av förskola i Söderhamn
Avser om- och tillbyggnad av förskola samt erforderliga ledningar i mark. Befintlig bruttoarea ca 415 m2. Total nybyggnadsyta ca 150 m2.
Ny ventilation samt nytt tak på skola i Valbo
Ur investeringsbudget 2016-2022.
Stambyte på Nyhedsbacken i Bollnäs, etapp 2 (Hus 3)
Bollnäs Kommun, Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, ska utföra stambyten mm på Nyhedsbacken, hus 3, i Bollnäs. Tidigare har en förfrågan för stambyte på Nyhedsbacken 3 och 4 skett. En upphandling gjordes då enbart på den första etappen – hus 4. Pga att tiden gått ut för en fortsättning med etapp 2, behöver nu en ny upphandling ske för hus 3. I samband med denna förfrågan görs några smärre justeringar.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Avser om- och tillbyggnad av affärshus.
In och utvändigt underhåll av Undersviks kyrka i Vallsta
Fasadarbeten, värme och ventilationsåtgärder samt restaurering och målning av inventarier.
Nybyggnad av arkiv i Edsbyn
Nybyggnad av arkiv vid biblioteket i Edsbyn för kommunens behov samt för hembygsföreningar, idrottsföreningar med flera i anslutning till Kulturum.
Ombyggnad av ventilation i skola i Gävle
Ur investeringsbudget 2015-2021.
Ombyggnad av friskola i Andersberg, Gävle
Ombyggnad av tre befintliga butikslokaler i Andersberg Centrum till tre stycken klassrum, ett kontor, förråd och övriga ytor.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Harmånger
Tillbyggnad av livsmedelsbutik med strax under 500 kvm.
Ny entré mm på affärshus/galleria i Hudiksvall
Ny entré och lägenheter i två våningar ovanpå.
Nybyggnad av maskinhall i Bollnäs
Nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av kök på förskola i Gävle
Om- och tillbyggnad av förskolekök samt invändig renovering och fönsterbyte. Upphandling sker genom att Beställaren träffar avtal med: GE1. Entreprenad för husbyggnad, storkök samt hiss.
Ombyggnad till byggvaruhus, Ljusdal
Avser ombyggnad av lokal till byggvaruhus.
Utvändig målning och takbyte av Los kyrka
Utvändig målning och takbeläggning av takspån och tjära. Samt plåtarbeten på taket.
Utbyte av kylanläggning i ishall i Hofors
Utbyte av befintlig kylmaskin till en CO2 kylmaskin. Syftet är att tryggakylfunktion och drift samt att förbättra hela anläggningens energiprestanda framförallt genom värmeåtervinning.
Anpassning av skola till förskola i Norrsundet, Gävle
Ombyggnad av skola till förskola.
Invändigt underhåll och ombyggnad av gymnastiksal i Björksätra
Projektet avser invändig upprustning med nya ytskikt, ny elinstallation, ny VVS-installation m m. i gymnastiksalen på Björksätraskolan i Sandviken.
Ombyggnad av ungdomsgård i Alfta
Ovanåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, ska låta bygga om en del av Alftaskolan till fritidsgården Grottan. Projektet innefattar ombyggnad av lokaler i källaren på Alftaskolan. Markåtgärder i anslutning till byggnaden enligt handlingar ingår.
Nybyggnad av garagebyggnader i Ljusdal
Rivning av två befintliga byggnader inkl. betongplattor och installationer samt rivning av en fristående betongplatta. Nybyggnad: varm och kallgarage samt tvätthall i ett våningsplan. Stomme av trä- eller stålkonstruktion samt väggkonstruktion av sandwichelement. Kompletta luft,-, rör-, el/data installationer skall utföras. Entreprenaden omfattar projektering och utförande av ett komplett, fullt färdigt och väl fungerande objekt, enligt förfrågningsunderlaget redovisat under AFB.22.
Montering av lägenhetsmoduler i Sandviken
Avser leverans och montering av lägenhetsmoduler.
Ombyggnad av samlingslokal i Hudiksvall
Bygglov för ombyggnad av samlingslokal på fastigheten springkällan 1.
Tillbyggnad av galleria i Hudiksvall
Ett tak över cykelparkeringen samtidigt kan då en ny butikslokal byggas ovanpå "taket".
Utvändigt underhåll av restaurang i Gävle
Byte av fasad till glasfasad, ombyggnad av entré och nytt skärmtak.
Renovering av fasadputs på kyrka i Ockelbo
Planer för renovering av fasadputs på Ockelbo Kyrka.
Tillbyggnad av personalutrymmen/omklädningsrum i Alfta
Objektet avser tillbyggnad av personaldel med matsal och omklädningsrum ca 195 m2.
Nytt tak på gymnasieskola i Ljusdal
Byte av tak på Slottegymnasiet.
Nybyggnad av garage i Ockelbo
Avser rivning av befintliga garage samt uppbyggnad av nya garage. Ny asfaltbeläggning utanför garage samt rivning och läggning av ny asfalt. Projektet handlas tillsammans med: 1451099.
Fasadrenovering på skola i Hofors
Projektet avser renovering och avfärgning av fasader samt option på utvändig målning av fönster.
Ombyggnad av affärshus i Gävle
Anmälan för väsentlig ändrad planlösning i byggnaden.
Tillbyggnad av bensinstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bensinstation och nybyggnad av garage på slotte 44:2 i ljusdal.
Om- & tillbyggnad av varuhus i Bollnäs
Bygglov för om- och tillbyggnad av varuhus (biltema).
Nybyggnad av kontor i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av butik och kontor på fastigheten ren 30:479.
Tillbyggnad av kontor i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av kontor på fastigheten kristineberg 3:4.
Tillbyggnad av kanslihus i Gävle
Bygglov för tillbyggnad av offentlig lokal tävlingskansli till friidrottsstation.
Tillbyggnad av restaurang i Bollnäs
Bygglov för tillbyggnad av restaurang på fastigheten gåsen 9, isolering och inglasning av altan.
Utvändigt underhåll av hotell i Hudiksvall
Bygglov för tillbyggnad av takterass på hotell på fastigheten stadshuset 1.
Ombyggnad av samlingslokal i Gävle
Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal göra om lägenhet till lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: