Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Smedjebacken

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Smedjebacken
Avser nybyggnad av förskola. Omfattar 8 avdelningar med storkök. Omfattar även reservkraft samt solelanläggning.
Totalrenovering av grundskola i Smedjebacken
Avser omfattande ombyggnation och upprustning av Röda Berga, för grundskolans yngre år. Projektet omfattar arbetsmiljö, energi, tillgänglighet samt upprustning.
Energisparprojekt på Folkets Hus i Smedjebacken
Avser fläktbyte samt styr- och reglerarbeten vid Folkets hus i Smedjebacken.
Energisparprojekt på Barken Arena, Smedjebacken
Planerat projekt. Avser byte av belysning och byta ut värmesystem.
Ombyggnad av gymnastiksal i Smedjebacken
Projektet kommer att utföras i etapper. Första etappen startar i december 2017 och pågår till januari 2018. Andra etappen påbörjas i april/maj och ska vara färdigställt till sommaren 2018. Avser ombyggnation och höjning av tak på gymnastiksal. Rivning av fönster och igensättning av fönsteröppningar. Ny fasadpanel vid höjning tak. Ny trappa och flytt av befintlig trappa till ny passage för tillträde fläktrum.
Tillbyggnad av affärshus i Smedjebacken
Ansökan om bygglov tillbyggnad av affärslokal med skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: