Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Säter

Nybyggnad av förskola i Stora Skedvi, Etapp 1-3
Etapp 1 omfattar nybyggnad av förskola med plats för 72 barn med möjlighet till ytterligare 18 barn. Förskolan ska byggas i 2 plan, där plan 2 även kommer att innehålla skollokaler. Etapp 2 omfattar ombyggnad av skolan Stora Skedvi. Skolan ska byggas om för att ge plats för minst 200 elever. Gymnastiksalen inom skolan byggs om till skolsalar på ett plan. Nytt plan är avsett att rymma skolsalar i framtiden och ska ställas i ordning som ett stort utrymme, användbart som t.ex. samlingssal.Etapp 3 omfattar nybyggnation av en mindre gymnastikhall för skolans behov. Efter senare beslut kan komma att byggas en fullstor hall.
Ombyggnad av ventilation i musikskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av ventilation mm i Kendahuset i Säter
Befintliga luftbehandlingssystem skall bytas i sin helhet mot nytt gemensamt luftbehandlingssystem med tillhörande FXT-aggregat som skall betjäna hela byggnaden, befintlig spisfläkt i kök skall behållas, förslag till placering av nytt aggregat på vindsplan.
Tillbyggnad av carport i Säter
Gruvby 1:11 - tillbyggnad av industribyggnad (carport).
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av servering i Säter
Junkern 5 - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av telestation i Säter
Mora 8:76 - nybyggnad av torn och teknikbod (site nb64981a).
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - (grenen 9) tidsbegränsat bygglov uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Nybyggnad av toalett i Säter
Säter 4:5 - ljusterns badplats - tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - rådhustorget - (iris 2) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (grenen 9) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-08-31.
Rivning av telestation i Säter
Ulvshyttan 7:17 - rivning av teknikbod och radiomast/torn (site 2331 ulvshyttan).
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8, tillbyggnad av ett soprum vid handelshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: