Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Säter

Ombyggnad av ventilation i musikskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder.
Tillbyggnad av carport i Säter
Gruvby 1:11 - tillbyggnad av industribyggnad (carport).
Ombyggnad av butik i Säter
Hammaren 8 - ändring av butikslokal - ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av kontor i Säter
Idun 1 - ombyggnad av kontorsbyggnad (entrétrappa) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Tillbyggnad av servering i Säter
Junkern 5 - tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av garage i Säter
Mora 44:4 - nybyggnad av komplementbyggnad (garagelänga, carport och kallförråd).
Nybyggnad av telestation i Säter
Mora 8:76 - nybyggnad av torn och teknikbod (site nb64981a).
Utvändigt underhåll av hembygdsgård i Säter
Skedvi kyrkby 35:2 - utvändig ändring (fasadbyte) - ej bygglovpliktig åtgärd.
Ombyggnad av förskola i Säter
Skönvik 1:6 - ändrad användning av vårdbyggnad från landstingsverksamhet till förskoleverksamhet - tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - (grenen 9) tidsbegränsat bygglov uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Nybyggnad av toalett i Säter
Säter 4:5 - ljusterns badplats - tidsbegränsat bygglov för toalettbyggnad samt strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 - rådhustorget - (iris 2) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-09-30.
Tillbyggnad av servering i Säter
Säter 4:5 (grenen 9) - tidsbegränsat bygglov för uteservering 2017-05-01 till 2017-08-31.
Rivning av telestation i Säter
Ulvshyttan 7:17 - rivning av teknikbod och radiomast/torn (site 2331 ulvshyttan).
Tillbyggnad av affärshus i Säter
Hammaren 8, tillbyggnad av ett soprum vid handelshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: