Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Säter

Nybyggnad av bytespunkt i Säter
Planerat projekt, diskussioner pågår. Idéskisser utförda, avvaktar utredning från trafikverket.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Säter
Avser ändrad användning av pastorsexpedition till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av ventilation vid förskola i Säter
Avser byte av luftbehandlingssystem samt brandskyddsåtgärder och byggnation av nytt fläktrum.
Ombyggnad av affärshus i Säter
Bikupan 6, kendahuset - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av musiksal i Säter
Kungsgården 1, musikskolan fyrken - ändring av befintlig ventilationsanläggning.
Ombyggnad av ventilation mm i Kendahuset i Säter
Befintliga luftbehandlingssystem skall bytas i sin helhet mot nytt gemensamt luftbehandlingssystem med tillhörande FXT-aggregat som skall betjäna hela byggnaden, befintlig spisfläkt i kök skall behållas, förslag till placering av nytt aggregat på vindsplan.
Tillbyggnad av kontor i Säter
Fordonet 1 - nybyggnad (kallager) och tillbyggnad (kontor) av industribyggnad samt uppförande av grind.
Nybyggnad av läktare i Säter
Skedvi kyrkby 34:1 - nybyggnad av förråd samt anläggning av multisportarena, jordläktare.
Tillbyggnad av förskola i Säter
Siggebo 1 (aspvägen) - tillbyggnad av förskola - tidsbegränsat bygglov tom 2024-12-31.
Utvändigt underhåll av butik i Säter
Landa 23:2 - utvändig ändring av butik (placering av tre kompressorer på taket), uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Säter
Landa 23:2 - utvändning ändring på butik (från fönster till panel).
Ombyggnad av bibliotek i Säter
Avser ändrad användning från förskola till bibliotek på Skedvi prästgård 1:67.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: