Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mora

Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan.
Nybyggnad av affärshus i Mora
Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Tillbyggnad av sjukhus i Mora
Projektet avser ett nytt kommunikationsstråk tillbyggt mot norra fasaden på hus 01 mellan hus 07 och 09 i 2 plan under mark och 2 plan ovan mark. Syftet med projektet är att skapa bättre flöde för patienter och verksamhet.
Ombyggnation av ventilation vid Tingshuset i Orsa
Avser ombyggnation av befintlig ventilationsanläggning vid Tingshuset i Orsa.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Ombyggnad av kontor i Mora
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad i Mora.
Ombyggnad av Mora lassarett i Mora
Avser ombyggnad av undercentral för värme i hus 05.
Rivning av hus 14 vid Mora Lasarett
Projektet omfattar att ett tvåningshus med källare ska rivas. Rivningen ska ske selektivt och materialet ska återvinnas eller återanvändas till största möjliga mån.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Mora
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsbutik.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning av butik till restaurang.
Ombyggnad av biograf i Mora
Bygglov för ändrad användning av kontor till biosalong.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Mora
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för två bodar för ombyte/kontor, flytbrygga för vattenskotrar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Mora
Avser uppförande av en barack för utbildning på skola i Mora.
Ombyggnad av servicebyggnad i Mora
Bygglov för ombyggnad av servicehus.
Tillbyggnad av klubbhus i Mora
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av bastu i Mora
Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: