Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Mora

Nybyggnad av vårdcentral och habiliteringslokal i Mora
Projektet avser nybyggnad av vårdcentral med en yta på 2500 m2 i 4 plan samt källare samt nya lokaler för habilitering.
Nybyggnad av räddningsstation i Mora
Nybyggnad av brandstation i Mora, ca 3000-3500 kvm.
Nybyggnad av mottagning vid Mora Lasarett
Avser en ny mottagningsbyggnad vid Mora lasarett.
Utökning av psykiatrins lokaler på Mora lasarett
Omfattar en utökning av psykiatrins lokaler vid Mora lasarett.
Nybyggnad av ambulansstation vid Mora lasarett
Projektet är ändrat från ombyggnad till nybyggnad av ambulansstation. Utrymme för fordon och personal. Byggnaden uppföres i 2 plan. Portleverantör är Torverk Industrial Doors AB
Uppförande av fristående modulbyggnad vid Mora lasarett
Avser mottagningslokaler för ögon- och medicinklinikerna mellan hus 07 och hus 09 på Mora lasarett.
Ombyggnad till familjens hus i Mora
Avser ombyggnad av lokaler för BVC, MVC, öppen förskola och familjerådgivning under ett tak.
Renovering av parkeringsgarage i Mora
Avser en totalrenovering av parkeringshuset omfattande reparationer av betongskador och asfalt, byte portar mm samt byte av befintlig el och uppgradering av vvs och styr.
Ombyggnad av kontor i Mora
Anmälan för anordning för ventilation.
Tillbyggnad av butik i Mora
Förhandsbesked för tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av ishall i Mora
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av ishall.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av carport/soprum/förråd.
Nybyggnad av carport i Mora
Bygglov för nybyggnad av carport/väderskydd.
Nybyggnad av telestation i Mora
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Mora
Bygglov för ändrad användning till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: