Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ludvika

Nybyggnad av hotell- och spaanläggning i säfsen
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Ekologisk anläggning. Projektet uppföres i ett källarplan + souterrainvåning + 2 plan. Totalt 90 rum. Ca 1500 kvm/plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Sammanslagning av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av plan 4 för en sammanslagning av specialistmottagningar: medicin och psykiatri.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.
Nybyggnad av psykiatribostäder i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Planer för nybyggnad av psykiatriboende för yngre personer, ca 6 st lägenheter.
Nybyggnad av affärshus och konferenslokal i Ludvika
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Projektet avser en ny eventlokal som ska inrymma bla butiks- och konferenslokaler. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ombyggnad av skola, Ludvika
Avser ombyggnad av skola samt ny ventilation. Hus A: Tillbyggnad med nytt fläktrum, nya undertak och belysning. Hus B: Tillbyggnad med nytt fläktrum tak. Nya kontor och personalutrymmen på plan 1, nya ytskikt. Hus C: Nytt fläktrum i bef soprum. Ombyggnation av plan 2, nya klassrum, grupprum, wc och personalarbetsplatser, nya ytskikt. Hus D Tillbyggnad med nytt fläktrum. Hus E nya spjäll på bef ventilation, nya dörrpartier. Ny gångväg från personalparkering.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Planer finns för nybyggnad av en förskola i Gonäs.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Nybyggnad av restaurang i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Nybyggnad av topprestaurang. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Invändigt underhåll av omklädningsrum i Ludvika
Avser iinstallation vatten/avlopp/ventilation i samband med ombyggnad omkläd/kök.
Nybyggnad av reception i Ludvika
Avser nybyggnad av reception i entreplan på Folkets hus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Ludvika
Åtgärdande av utemiljön vid Kyrkskolan
Rivning av sjukhus i Ludvika
Rivning av gamla Pärlby sjukhem.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ludvika
Avser omklädningsrum och dusch.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan ventilation affärs-/kontorshus.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Bygglov ändrad användning till samlingslokal.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan ventilation flerbostadshus/sushibar.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov av moduler vid lorensbergaskola 2018-01-01 - 2019-12-31.
Ombyggnad av tak samt vindsisolering, Vasaskolan, Ludvika
Ombyggnad av tak, 2 etapper inkl vindsisolering.
Ombyggnad av personalrum m.m. Stadshuset, Ludvika
Ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionsal.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ljuddämpande åtgärder i bowlinglokalen.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Byte av samtliga innerdörrar fördelade på 2 år, 200.000 kr/år.
Tillgänglighetsanpassning vid fritidsgård i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Utökad försäljningsyta.
Byte av fettavskiljare på kommunala verksamhetslokaler, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Elsanering, uppdatering av elsystem - Grängesbergs järnvägsstation
Taget ur kommunens investeringsbudget 2016-2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: