Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ludvika

Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage samt carportar för mindre bussar.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Planer finns för nybyggnad av en förskola i Gonäs.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Solelinstallation på idrottshall och brandstation i Ludvika
Avser solelinstallation på sporthallen i Ludvika samt närliggande brandstation. Objekten belägna vid Tingshusgatan 18 och Prästgårdsgatan 11.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Ändrad användning till kontor.
Renovering av tak på sporthall i Ludvika
Objektet avser nytt ytskikt på tak på sporthallens högdel, inklusive tak på fläkthus.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov hel byggnad teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov förskoleverksamhet 2017 - 2020.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan im-kanal i restaurang.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod och mast.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Anmälan rökkanal 2 st imkanaler.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan rökkanal/imkanal.
Vasaskolan, byte av fönster
Vasaskolan - byte av fönster. Taget ur kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: