Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ludvika

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.
Ombyggnad av cafeteria till lägenheter i Ludvika
Ändrad användning flerbostadshus/affärslokal till café samt servering , övervåning till lägenheter. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning, Ludvika
Avser om- och tillbyggnad av Räfsnäs ridanläggning inklusive rivning av befintlig personaldel. Ny- och ombyggnad av stall. Tillkommer gör även nya sociala ytor i 2 plan med hiss.
Åtgärdande av fuktskador i Grangärde kyrka
Projektet omfattar bl.a renovering av golv till följd av fuktskador.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage samt carportar för mindre bussar.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov ändrad användning till förskoleverksamhet.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning till kontor.
Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Projektet avser ombyggnation av kök i entréplan till kontor.
Utvändigt underhåll av idrottshall och brandstation i Ludvika
Avser solelinstallation på sporthallen i Ludvika samt närliggande brandstation. Objekten belägna vid Tingshusgatan 18 och Prästgårdsgatan 11.
Renovering av tak på sporthall i Ludvika
Objektet avser nytt ytskikt på tak på sporthallens högdel, inklusive tak på fläkthus.
Ventilationsarbete på skola i Ludvika
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad av ventilation, spjällfunktion och ny styr.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov hel byggnad teknikbod.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov förskoleverksamhet 2017 - 2020.
Nybyggnad av carport i Ludvika
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan im-kanal i restaurang.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod och mast.
Rivning av telestation i Ludvika
Anmälan rivning teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Ludvika
Anmälan rökkanal 2 st imkanaler.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan rökkanal/imkanal.
Vasaskolan, byte av fönster
Vasaskolan - byte av fönster. Taget ur kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: