Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Leksand

Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.
Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.
Ombyggnad av skola i Leksand
Byte av 2 ventilationsaggregat på skola i Leksand.
Ombyggnad av skola i Leksand
Byte av ventilationssystem på skola i Leksand.
Ombyggnad av lokaler i Leksand
Byte av ventilationssystem, Blå pilen, Leksand. Kommer att pågå under 3 veckor med start under mitten av juli.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad av hotell, inglasad veranda.
Ombyggnad av butik i Leksand
Ombyggnad av butik/lager, anmälan.
Ombyggnad av restaurang i Leksand
Ombyggnad av restaurangkök, anmälan.
Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 4
Option från etapp 1, objektnummer 934615.
Ombyggnad av samlingslokal i Leksand
Ombyggnad av kök, ändrad användning samlingslokaler.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av hotell, terrass.
Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Ändrad användning, sammanslagning av butiksyta i café/affärsfastighet.
Nybyggnad av kiosk i Leksand
Nybyggnad av kiosk och förrådscontainer vid camping.
Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av förrådscontainer och servicebyggnad.
Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: