Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Hedemora

Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av kontor, ca 10 rum. Samt ny matsal.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av läktare i Hedemora
Tillbyggnad av ishall gällande läktare.
Utvändigt underhåll av musiksal i Hedemora
Tillbyggnad av utrymningstrappa gällande musikcentrum.
Invändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser målning av fönsterbågar vid skola i Hedemora.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Hedemora
Underhåll av kulturbyggnad gällande omläggning av tak samt målning av fönster och dörrar, Ändrad användning från transformatorstation till bryggeri Stjärnsund 2:2.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande montering av markiser.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till skola.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: