Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

Nybyggnad av galleria i Falun
Planerat tidigt projekt. Nybyggnad av galleria mm.
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Rivning samt nybyggnad av skola
Avser rivning av den befintliga skolan följt av sanering och nybyggnad av en ny skola.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Planerad byggstart 2018 eller senare. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Avser nybyggnad av bilhall med kontor om ca 1800 kvm i ett plan.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.
Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.
Ombyggnad av kontor för SOS Alarm i Falun
Avser ombyggnad av plan 2 på SOS Alarm i Falun. Ombyggnaden kommer att öka kapaciteten från 10 operatörsbord till 17 stycken. Samt en utbyggnad för ett reservaggregat.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Takbyte på räddningsstationen i Svärdsjö
Avser byte/reparation på yttertak på Räddningsstationen i Svärdsjö.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde med renovering av takfot.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov ändrad användning av två lägenheter till biografsalong.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov Fasadändring av kontorsbyggnad och uppförande av utrymningstrapp.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov nybyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov ombyggnad av handelshus med ny entré och nödutgång.
Tillbyggnad av garage i Falun
Bygglov tillbyggnad av ekonomilokal med garage.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av frisersalong i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till skönhetssalong.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av dass och omklädningshytt.
Ombyggnad av butik i Falun
Avser ändrad användning av industri till butik samt uppsättning av skyltanordningar.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Avser fasadändring av affärshus, omfattar ny slagdörr.
Rivning av bensinstation i Falun
Avser rivning av bensinstationsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring av affärshus med ändrad entré och uppsättning av skyltanordningar.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov fasadändring av kontorsbyggnad med byte av fönster.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av evakueringsbod.
Ombyggnad av gym i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ändrad användning av livsmedelsbutik i Falun
Ändrad användning av lokal till matbutik.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Avser ändrad användning av butik till restaurang.
Omtjärning av tak på Kyrka i Sundborn
Avser omtjärning av tak på Sundborns kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: