Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.
Ombyggnad och renovering av Swedbank-kontor och butiker. Projekt efter del 1, objektnummer 1240823.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Ombyggnad COP för Hybridsal, del av Centraloperation
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.
Om- och tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.
Teknisk försörjning, KV-VV-VVC-system, Falun
Avser planerade underhållsarbeten för att öka robustheten i Kall-, Varm- och Varmvattensystemen. Arbetena kommer att utföras i etapper.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Byte av belysning i Gruvrisskolan i Falun
Objektet avser att installera ny belysning i 26st klassrum vid Gruvrisskolan i Falun. Den befintliga belysningen, i berörda lokaler, ska rivas i entreprenaden. En energieffektiv styrning på belysningen skall installeras.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov ändrad användning av två lägenheter till biografsalong.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov Fasadändring av kontorsbyggnad och uppförande av utrymningstrapp.
Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola med frysrum.
Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med 20 lgh.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde med renovering av takfot.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Bygglov nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av biljetthall i Falun
Bygglov nybyggnad av entré- och informationsplats för naturreservatet isalanäset.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av förskola i Falun
Bygglov nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov nybyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av servicehus med fläktrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring av affärshus med ny entrédörr.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring av affärshus med ändrad entré och uppsättning av skyltanordningar.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov fasadändring av garage och anläggande av två parkeringsplatser.
Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov ändrad användning av experimentverkstad till cykelbutik och verkstad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Falun
Bygglov fasadändring med byte av glas och dörrpartier.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Förnyelse av bygglov nybyggnad av servicebyggnad till idrottsanläggning.
Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av cykelgarage.
Ombyggnad av gym i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av industrilokal till träningslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: