Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Avser nybyggnad av bilhall med kontor om ca 1800 kvm i ett plan.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Ombyggnad av kontor för SOS Alarm i Falun
Avser ombyggnad av plan 2 på SOS Alarm i Falun. Ombyggnaden kommer att öka kapaciteten från 10 operatörsbord till 17 stycken. Samt en utbyggnad för ett reservaggregat.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Takbyte på räddningsstationen i Svärdsjö
Avser byte/reparation på yttertak på Räddningsstationen i Svärdsjö.
Tillbyggnad av bilhall i Falun
Bygglov tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av garage i Falun
Bygglov tillbyggnad av ekonomilokal med garage.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av teknikhus.
Ombyggnad av frisersalong i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till skönhetssalong.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av dass och omklädningshytt.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kyrka till förskola (del av byggnad).
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov fasadändring av kontorsbyggnad med byte av fönster.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov ombyggnad av handelshus med ny entré och nödutgång.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Avser fasadändring av affärshus, omfattar ny slagdörr.
Rivning av bensinstation i Falun
Avser rivning av bensinstationsbyggnad.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan väsentlig förändring av brandskyddet.
Ombyggnad av butik i Falun
Avser ändrad användning av industri till butik samt uppsättning av skyltanordningar.
Rivning av automatstation i Falun
Rivningslov rivning av servicestation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av evakueringsbod.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till undervisningslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till vuxenutbildning.
Ändrad användning av livsmedelsbutik i Falun
Ändrad användning av lokal till matbutik.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Avser ändrad användning av butik till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: