Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Rivning samt nybyggnad av skola
Avser rivning av den befintliga skolan följt av sanering och nybyggnad av en ny skola.
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Nybyggnad av bilanläggning i Falun
Avser uppförande av bilskadecenter, bilhall och lackeringsverkstad.
Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.
Ombyggnad av gamla Folkets Hus i Falun
Avser etapp 2 av ombyggnationen av Gamla Folkets Hus i Falun. Ombyggnaden ska inrymma Kontaktcenters front office, träffpunkt för äldre och utökning av Kulturskolans lokaler i form av dansstudio, orkesterrum, evenemangssal, olika arbetsstationer för ungdomscoacher, gemensam lounge med mera.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av värmesystem vid Falu Lasarett, Falun
Avser ombyggnad av primärvärmesystemet för Falu Lasarett innefattande bl.a. nya huvudpumpar och avväxling av byggnaderna 12,13 och 14. Dessutom ska ett antal större huvudavstängningsventiler monteras i primärnätet.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Byte av belysning vid skola i Falun
Avser byte av belysning i klassrum, grupprum och samlingsrum samt installation av närvarodetektering i Östra skolan, Falun.
Takbyte på räddningsstationen i Svärdsjö
Avser byte/reparation på yttertak på Räddningsstationen i Svärdsjö.
Nybyggnad av butik i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av butik och djursjukhus.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan väsentlig förändring av brandskyddet.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Tillbyggnad av danslokal i Falun
Bygglov tillbyggnad av dansbana och traktorförråd.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Bygglov tillbyggnad av förskola med utrymningstrapp.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov tillbyggnad av kontorshus med nödutrymmningstrappa.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kyrka till förskola (del av byggnad).
Utvändigt underhåll av skola i Falun
Bygglov fasadändring av skola med ny utrymningsdörr.
Nybyggnad av bastu i Falun
Bygglov nybyggnad av 2 stycken bastu.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Falun
Bygglov nybyggnad av torrtoalett.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av förskola i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av skola i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av modul med skollokal.
Tillbyggnad av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov tak över uteservering.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till vuxenutbildning.
Ombyggnad av förskola i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad av skola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Bygglov ändring av kontor till undervisning.
Tillbyggnad av veterinärstation i Falun
Bygglov tillbyggnad av djursjukhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: