Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Falun

Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun
Avser nybyggnad av Coop livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Ombyggnad COP för Hybridsal, del av Centraloperation
Avser ombyggnad av en befintlig operationssal till en sk hybridsal för högkvalitativt och säkert genomförande av operationer där man kan kombinera öppen kirurgi med röntgenassistans. Ombyggnaden omfattar även 2 stycken desinfektionsrum, 3 stycken OP-salar, korridorytor, sängvänthall samt ny ventilations- och UPS-anläggning.
Ombyggnad av kontor i Falun
Avser ombyggnad av Försäkringskassans kontor om ca 2000 kvm i ett plan.
Renovering av hissar, Falu och Mora lasarett
Avser renovering/modernisering av befintliga hissar. Huvuddel 1 Mora Lasarett: Hus 05 (Medicin/Kvinnoklinik) hiss 9 samt Hus 01 (Behandlingsblock) hiss 15. Huvuddel 2 Falu Lasarett: Hus 02 (Specialvårdblocket) hiss 15, Hus 04 (Centrala vårdblocket) hiss 19 samt Hus 11 (Södra vårdblocket) för hiss 32, 33, 34, 35, 36 och 37.
Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av barnmottagningen Falu lasarett
Projektet avser ombyggnad före en samlokaliserad barnmottagning.
Tillbyggnad av krematorium i Falun
Avser tillbyggnad av krematorium med ca 100 kvm. Tillkommer gör även mindre åtgärder för befintligt plan 2.
Teknisk försörjning, KV-VV-VVC-system, Falun
Avser planerade underhållsarbeten för att öka robustheten i Kall-, Varm- och Varmvattensystemen. Arbetena kommer att utföras i etapper.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Nybyggnad av bensinstation i Falun
Minitankanläggning för bensin och diesel (ovan jord).
Byte av belysning i Gruvrisskolan i Falun
Objektet avser att installera ny belysning i 26st klassrum vid Gruvrisskolan i Falun. Den befintliga belysningen, i berörda lokaler, ska rivas i entreprenaden. En energieffektiv styrning på belysningen skall installeras.
Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid 6 stycken enfamiljshus på Ristägtsvägen 14-33 i Sundborn. Totalt berörs ca 1290 m2 takyta.
Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Seminariegatan 47 B i Falun. Totalt berörs ca 1055 m2 takyta.
Takbyten inom Falu Kommun
Avser takbyte vid förskola på Storgårdsvägen 7 i Bjursås. Totalt berörs ca 485 m2 takyta.
Tillbyggnad av vårdbostad i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med 20 lgh.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde med renovering av takfot.
Tillbyggnad av skola i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola med frysrum.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov ändrad användning av två lägenheter till biografsalong.
Nybyggnad av garage i Falun
Bygglov/rivningslov nybyggnad av garage med tio st. platser och rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av omklädningshytt.
Nybyggnad av servicebyggnad i Falun
Förnyelse av bygglov nybyggnad av servicebyggnad till idrottsanläggning.
Tillbyggnad av krematorium i Falun
Bygglov tillbyggnad av smådjurskrematorium.
Tillbyggnad av bar i Falun
Bygglov tillbyggnad av sommarservering/pub och uppförande av toalettbyggnad samt satelitbar.
Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov ändrad användning av experimentverkstad till cykelbutik och verkstad.
Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av cykelgarage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falun
Bygglov fasadändring av affärshus med ny entrédörr.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov fasadändring av garage och anläggande av två parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av garage i Falun
Bygglov fasadändring av med ny garageport.
Utvändigt underhåll av restaurang i Falun
Bygglov fasadändring med byte av glas och dörrpartier.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av biljetthall i Falun
Bygglov nybyggnad av entré- och informationsplats för naturreservatet isalanäset.
Nybyggnad av carport i Falun
Bygglov nybyggnad av förråd/carport.
Nybyggnad av förskola i Falun
Bygglov nybyggnad av förskolemodul.
Nybyggnad av telestation i Falun
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Falun
Bygglov tillbyggnad av servicehus med fläktrum.
Tillbyggnad av entré vid vårdbostad i Falun
Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med en entré.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: