Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borlänge

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Projektet avser Ljungbergsplanen, där det blir nybyggnad av ytterligare en läktare med 500-800 platser och utrymmen för media, tv samt speakerbås. Utöver detta tillkommer även ny belysning och åtgärder för den befintliga.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Avser ombyggnad av gammal skola som ska bli en ny skola. Omfattar installation av hiss och tillgänglighetsanpassning.
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Målning av fasader på skola i Borlänge
Avser målning av Objekt 11010 Nygårdskolan Studievägen 60, 78454 Borlänge.
Målning av fasader på förskolor i Borlänge
Avser målning av Objekt 12012 Målargården Gös Eriks väg 14, Borlänge samt Objekt 12039 Snickargården Gös Eriks väg 12, Borlänge.
Ombyggnad av behandlingshem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utslussningsboende för unga till behandlingshem för unga.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Bygglov för ändring/ombyggnad del av källare till konferensrum mm.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till idrottsverksamhet.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel till träningshall samt tillbyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet, särskilt boende, brandåtgärder.
Invändigt underhåll av butik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/ftx i butikslokal.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /it station.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage mm.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av anläggning, tennishall till möteslokal / tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till garage.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av källarförråd till motionsaktiviteter.
Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikskåp.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skomakeri till garage.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av tillsynslägenhet till kontor.
Invändigt underhåll av frisersalong i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / ftx i frisörsalong.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av uteservering i Borlänge
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppförande av tak till uteservering.
Nybyggnad av butik i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältbyggnad / butikslokal samt uppsättande av skylt.
Ny hockeysarg till ishall i Borlänge
Leverans och montering av hockeysarg inkl publikskydd.
Underhållsarbeten på förskola i Borlänge
Avser förbättringar i brandskyddet samt nybyggnad av utrymningsväg.
Målning av fasader på förskola i Borlänge
Avser målning av Raketens förskola (Planeten 2) inklusive förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Tillbyggnad av kontorshus med pentry matsal.
Målning av fasader på förskola i Borlänge
Avser målning av Objekt 12008 Hönsarvsgården, Hemgatan 15, 784 73 Borlänge.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: