Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borlänge

Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.
Till- och ombyggnad av simhallen i Borlänge etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av en träningsbassäng, renovering av lilla bassängen och även delvis av stora bassängen samt ombyggnad av ventilationen. Ingick tidigare i projekt 1302365
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Avser utökning av antalet läktarplatser med 250 platser, nytt TV-torn, ny TV-plattform, komplettering av befintliga belysningsmaster samt utökning med nya belysningsmaster.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Avser ombyggnad av gammal skola som ska bli en ny skola. Omfattar installation av hiss och tillgänglighetsanpassning.
Uppförande av restaurang i Borlänge
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra platsen för en snabbmatsrestaurang med tillhörande parkeringar och drive-through.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola.
Invändigt underhåll av butik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/ftx i butikslokal.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Anmälan om ändring av verksamhet, särskilt boende, brandåtgärder.
Ombyggnad av behandlingshem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utslussningsboende för unga till behandlingshem för unga.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till idrottsverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Avser ändrad användning av förrådslokal till möteslokal mm.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skomakeri till garage.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av tillsynslägenhet till kontor.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av uteservering i Borlänge
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppförande av tak till uteservering.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av telestation i Borlänge
Anmälan om rivning av teknikskåp.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om byte av oljeavskiljare.
Invändigt underhåll av frisersalong i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / ftx i frisörsalong.
Nybyggnad av telestation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /it station.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport samt rivningslov för carport.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förråd/garage.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av förskola (modulhus) samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av garage mm.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av anläggning, tennishall till möteslokal / tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till garage.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av källarförråd till motionsaktiviteter.
Nybyggnad av butik i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tältbyggnad / butikslokal samt uppsättande av skylt.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser ändring/ombyggnad del av källare till konferensrum, samt omklädningsrum och tvättstuga.
Ny hockeysarg till ishall i Borlänge
Leverans och montering av hockeysarg inkl publikskydd.
Underhållsarbeten på förskola i Borlänge
Avser förbättringar i brandskyddet samt nybyggnad av utrymningsväg.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Tillbyggnad av kontorshus med pentry matsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: