Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borlänge

Nybyggnad av skola i Borlänge
Upptaget i förslag till prioriteringsordning för om-, till- och nybyggnad av Borlänges skolor.
Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audibilar.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av nytt badhus vid Maserhallen.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad av ventilation med 3 st luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Stambyte i kontorshus i Borlänge
Avser stambyte i Stora Tunabyggens fastighet på Allfarvägen 45-51.
Ombyggnad till nytt servicecenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av Borlänge stadshus hus A och B till ett nytt servicecenter för Borlänge kommun. Omfattar bl.a ny planlösning, nya installationer och tillbyggnad av en ny huvudentré. Total ombyggnadsyta är 1300 kvm.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Avser utökning av antalet läktarplatser med 250 platser, nytt TV-torn, ny TV-plattform, komplettering av befintliga belysningsmaster samt utökning med nya belysningsmaster.
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för B-hall och Boxnings- och brottningshallen i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för C-hall i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för idrottshall och A-hall i Maserhallen, Borlänge.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Avser rivning av carport på ca 6 x 100 meter. Efter rivningen uppförs en ny carport med ett djup på 12 meter och längd på 96,4 meter. Portleverantör: Portproffsen i Borlänge AB.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Avser ombyggnad av kontor i Borlänge, fler kontorsplatser.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Avser lokalanpassning för blivande café.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bensinstation i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation mm.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av lagerbyggnad till kontor.
Ombyggnad av gymnastiksal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till gymnastikhall.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning i del av flerbostadshus, från bostadslägenhet till personalrum/kontor.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov och marklov för nybyggnad av kontorshus (moduler).
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av carport i Borlänge
Rivningslov och bygglov för flytt av carport.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus samt nybyggnad av förrådstält.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om byte av oljeavskiljare.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om komplettering av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om ändring av avlopp, installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Anmälan om ändringar av brandskyddet för möteslokal.
Utvändigt underhåll av turistbyrå i Borlänge
Bygglov för fasadändring, öppna upp en till entré.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: