Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Borlänge

Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen.
Nybyggnad av kök och matsal vid Maserskolan, Borlänge
I projektet ingår även en ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av nytt badhus vid Maserhallen.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Planen är överklagad. Intresserade byggherrar kan höra av sig till planansvarig på Borlänge kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Nybyggnad av kontor / handelshus i Borlänge
Ny detaljplan kommer att arbetas fram. Osäker byggstart. Okänd kostnad. Ev kommer projektet att ske i någon annan utformning.
Ombyggnad till nytt servicecenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av Borlänge stadshus hus A och B till ett nytt servicecenter för Borlänge kommun. Omfattar bl.a ny planlösning, nya installationer och tillbyggnad av en ny huvudentré. Total ombyggnadsyta är 1300 kvm.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för B-hall och Boxnings- och brottningshallen i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för C-hall i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för idrottshall och A-hall i Maserhallen, Borlänge.
Invändigt underhåll i badhus, Borlänge
Projektet avser renovering av befintliga yt- och tätskikt runt 25-meters bassängen samt runt och i undervisningsbassängen. Ingår gör även mindre renoveringar och uppfräschning av vissa ytor. Beräknad byggstart för 25-meters bassängen är maj 2018 och för undervisningsbassängen juni/juli 2018.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Avser utökning av antalet läktarplatser med 250 platser, nytt TV-torn, ny TV-plattform, komplettering av befintliga belysningsmaster samt utökning med nya belysningsmaster.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av skola / förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Avser rivning av carport på ca 6 x 100 meter. Efter rivningen uppförs en ny carport med ett djup på 12 meter och längd på 96,4 meter.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Avser lokalanpassning för blivande café.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om komplettering av ventilation.
Tillbyggnad av bensinstation i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation mm.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
bygglov för tillbyggnad av godsmottagning.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till idrottsverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Avser ändrad användning av förrådslokal till möteslokal mm.
Utvändigt underhåll av turistbyrå i Borlänge
Bygglov för fasadändring, öppna upp en till entré.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av kontorshus och montering av spiraltrappa för utrymmningsväg.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om ändring av avlopp, installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning i del av flerbostadshus, från bostadslägenhet till personalrum/kontor.
Ombyggnad av gymnastiksal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till gymnastikhall.
Ombyggnad av gym i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av källarförråd till motionsaktiviteter.
Ombyggnad av bensinstation i Borlänge
Anmälan om byte av oljeavskiljare.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av carport i Borlänge
Rivningslov och bygglov för flytt av carport.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorshus samt nybyggnad av förrådstält.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av butik till bilskola och kontor.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser ändring/ombyggnad del av källare till konferensrum, samt omklädningsrum och tvättstuga.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Tillbyggnad av kontorshus med pentry matsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: