Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ronneby

Nybyggnad för psykiatrimottagning mm i Ronneby
Avser nybyggnad för psykiatrimottagning och mellanvård. Byggstart ej fastställd.
Utveckling av gamla ishallen i Ronneby
Upptaget i investeringsplanen för 2017 - 2019. Renoveringsbehov föreligger.
Nybyggnad av verksamhetslikaler i Ronneby
Hustillverkningsföretaget Hem 1 har förvärvat ett markområde om 26000 m2 för att uppföra nya lokaler till eget bruk. Detaljplan finns. Kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av Jysk varuhus i Ronneby
Kontakta byggherren för vidare information.
Nybyggnad av Dollarstore varuhus i Ronneby
Kontakta inkopplade företag för vidare information.
Ombyggnad av tillagningskök i Ronneby
Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök.
Byte av tätskikt i Ronneby simhall
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Arbetet omfattar upprustning av simhallen och i huvudsak ytskikten. Simhallen har en 25-meters bassäng. Byggstart under 2018.
Till- och ombyggnad vid brandstation i Ronneby
Omfattande upprustning med bl.a. ombyggnad av omklädningsrum och duschar vid brandstation. Boenderum i logementen. Ev. upprustning av vagnhallen med ny port. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Ev byggstart under 2017.
Invändig upprustning vid kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Oviss byggstart och uppskattad kostnad.
Renovering av Folkets hus i Kallinge Ronneby
Avser allmän upprustning. Oviss byggstart.
Byte av fönster och fasad på byggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge
Avser ombyggnad avseende byte av fönster och fasader på del av byggnad 047, F17. Fasaderna tilläggsisoleras och ny fasadbeklädnad monteras. Utrymningstrappor monteras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök till vagnhall och mottagning i Ronneby
Tidigare tillagningskök byggs om till vagnhall och mottagning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Renovering av teaterhus i Ronneby
Ombyggnad och renovering, tillgänglighetsanpassning samt ny ventilation. Uppskattad byggstart.
Utvändig upprustning av kyrka i Listerby, Ronneby
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats för 2018. Omfattar utvändig omkalkning och målning av fönster. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till lägenheter och kontor i Kallinge
Ombyggnad av lokaler till kontor och två lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception till kontaktcenter, samt säkerhetshöjande åtgärder i Ronnebys Stadshus. Ej slutgiltigt beslutat. Anbud kommer att infordras på entreprenader.
Installation av komfortkyla i Ronneby
Anläggningen skall klara att hålla 20 grader i rummen och individuell temperatur skall kunna väljas i respektive rum. Kylmaskinen skall placera minst 3 m upp på fasad i anslutning till entré till rum 115. Dimensionerad effekt kylanläggningen ska vara minst 75W /m2. Kylmaskinen ska vara likvärdig med Mitsubishi MXZ.
Ny brandlarmsanläggning i fastighet i Ronneby
Projektet avser installation av brandlarm samt byte av central vid kv Sockerbruket i Ronneby.
Byte av takbeläggning på Italienska villan i Ronneby
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2017 - 2019.
Byte av tak på Italienska villan i Ronneby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser byte av tak på Italienska villan i Ronneby.
Byte av låssystem, Ronneby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019.
Golvrenovering av sporthall, Ronneby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Renovering av hallens golv.
Byte av elinstallationer i Eringsboda kyrka
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 67 tusen kr. Angiven kostnad är uppskattad.
Byte av elinstallationer i Öljehults kyrka i Hallabro
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 67 tusen kr. Angiven kostnad är uppskattad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: