Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Vänersborg

Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Nybyggnad av väderskydd, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-04-10.
Nybyggnad av återvinningsstation i Vänersborg
Nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Uppställning av byggbodar, tidsbegränsat bygglov t o m 2027-05-22 (Etablering för Boverian).
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Ny- och tillbyggnad av två stycken lagerbyggnader, tält.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av byggbodar tidsbegränsat lov tom 2017-12-31.
Tillbyggnad av forskningsanläggning i Vänersborg
Avser nybyggnad av 3D SkyGas kammarsystem vid forskningsstaton. Tre st master och en container.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Nybyggnad av komplementbyggnad samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Nybyggnad av Molok sopbehållare, 2 st.
Nybyggnad av växthus i Vänersborg
Avser nybyggnad av växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: