Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Uddevalla

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av silo, väderskydd.
Rivning av skorsten i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av skorsten.
Ombyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för iordningsställande av yta för verksamhet i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd och vinteruppställning av båtar.
Tillbyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av köpcenter, lagerutrymme.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och nyckelhus.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, miljörum och teknikrum.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av återvinningsbyggnad Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Rivning av industrihus i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: