Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uddevalla

Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnader.
Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av lager. Omfattning är i dagsläget oklart.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt ändring av marknivån. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, miljörum och teknikrum.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsbyggnad Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Rivning av industrihus i Uddevalla
Projektet avser rivning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: