Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Uddevalla

Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad, godsmottagning.
Nybyggnad vid industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av mottagningsficka vid betongindustri.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Uddevalla
Tillbyggnad av affärs-/industribyggnad, bilserviceanläggning.
Nybyggnad av cistern i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus samt rivning av befintligt.
Ombyggnad av bryggeri i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från pannrum och garage till bryggeri och förråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: