Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Ombyggnad av industri i Trollhättan
Avser ombyggnad av kundmottagning och omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser utvändig ändring av industrilokaler samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förråd samt bouleplan.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väderskydd på busshållsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov uppsättning av två väderskydd vid busshållplats.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Nybyggnad av tältförråd, tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2027-06-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: