Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager. Omfattning oklar.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tak på materialfickor samt upprustning av fickor.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av industrilokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: