Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Tranemo

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Nybyggnad av industrihus i Tranemo
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tranemo
Nybyggnad av industribyggnad. Tältkonstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranemo
Tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Tranemo
Avser nybyggnad av skärmtak.
Rivning av industrihus i Tranemo
Rivning av byggnader (6 st) på industrimark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Tranemo
Avser tillbyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: