Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Tranemo

Nybyggnad av industrihus i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Ombyggnad av industrihus i Tranemo
Avser byte av tak och fasad på industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Bygglov tak över mellangård.
Nybyggnad av förråd i Tranemo
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Tranemo
Nybyggnad och ombyggnad av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: