Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Tjörn

Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Till- och omlbyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser till- och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare.
Ombyggnad av magasin i Skärhamn
Magasin ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Flerbostadshus komplementbyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skärhamn
Förråd/värmestuga/regnskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Väderskyddad utslagsplats.
Nybyggnad av kylrum och kallförråd i Rönnäng
Projektet avser nybyggnad av kylrum och kallförråd.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: