Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Tanum

Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart oviss.
Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av uthus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av uthus.
Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: