Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Svenljunga

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Nytt avloppsreningsverk i Håcksvik, Svenljunga
Projektet avser ny renings- och infiltrationsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Nybyggnad av förråd i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 4 stycken hundgårdar på fastigheten svenljunga 5:474.
Nybyggnad av pumpstation i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av pumpstation på fastigheten gälared 4:1.
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av sprinkeltank på fastigheten svenljunga 5:476.
Nybyggnad av skärmtak i Svenljunga
Ansökan om bygglov för nybyggnation av vindskydd på fastigheten bosgården 1:103, 1:105, 1:109.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: