Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Strömstad

Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Myrliljan 4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Skogar 1:51 och skogar 1:62 - ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Strömstad
Sliparen 3 - ansökan om bygglov för fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Strömstad
Torparen 5 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lastkaj i Strömstad
Bränneriängen 7 - ansökan om bygglov för väderskyddad lastkaj.
Rivning av mejeri i Skee, Strömstad
Projektet avser mark-, rivnings- och saneringsarbeten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: