Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Strömstad

Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 2:18 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (rivning av befintlig byggnad).
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Strömstad 4:16 (ångbåtskajen) - ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Öddö 2:271 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av förråd i Strömstad
Össby 1:41 och näsinge-vässby 1:23 - ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: