Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerlokaler och parkering.
Utvändigt underhåll av lager i Stenungsund
Projektet avser ny plåtfasad på lagerlokal. Byggstart uppskattad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: