Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Stenungsund

Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Upprustning/modernisering av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser slamskrapor, slampumpar, automatventiler, frekvensstyrningsutrustning. Byggstart mars/april 2017.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler. Byggstart tidigast sommar 2017.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ucklum
Projektet avser rivning av befintlig överbyggnad och uppförande av ny överbyggnad på avloppsreningsverk.
Rivning av avloppsreningsverk i Stenungsund
Rivningsanmälan för rivning avloppsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för förnyelse av beviljat lov för återvinningsstation.
Tillbyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Stenungsund
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagerlokaler och parkering.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Uppförande av personalbodar tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av lager i Stenungsund
Projektet avser ny plåtfasad på lagerlokal. Byggstart uppskattad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: