Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Tillbyggnad av slakteri i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - skövde slakteri.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad - fasadändring.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för utökning av mobila kärlhus.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - tillbyggnad av miljöhus samt en ny parkeringsplats.
Ombyggnad av industribyggnad i Skövde
Invändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Tillbyggnad av flerbostadshus, förrådsbyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad, ämneslager.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Uppförande av tält.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för komplementbyggnad av industribyggnad - väderskydd/tält.
Nybyggnad av soprum i Skövde
Anläggande av underjordiska kärl för källsortering.
Nybyggnad av kallager i Skövde
Avser nybyggnad av kallager för byggmaterial.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: