Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Skövde

Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Utvändig ändring av industribyggnad nya fönster och portar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Skövde
Avser rivning av industribyggnad - hyvleri.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Skövde
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av soprum i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad - miljöbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för underjordiska kärl för källsortering och sophantering.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: