Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skövde

Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för anläggande av underjordiska kärl för källsortering Kalkstenen 1,Sandstenen 2.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av affärsbyggnad - lastkaj och avfallshantering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kyrkogård - förråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - ny lastkaj för verksamheten mediapoolen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - cykeltak.
Tillbyggnad av lager i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - lagerlokal på ca 60-70 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: