Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Skara

Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.
Nybyggnad av lager i Skara
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skara
Nybyggnad av lagerbyggnad, tillbyggnad av bef fastighet, nya vägar, parkering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Skara
Nybyggnad av pumphus.
Rivning av förråd i Skara
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av skärmtak i Skara
Rivning av tre väderskydd.
Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Utvändig ändring av komplementbyggnad nytt tak.
Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Utvändig ändring takbyte på förrådsbyggnad.
Rivning av fjäderfästall på Götala, Skara
Omfattar rivning av fjäderfästall inklusive en urinbrunn.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: