Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Mölndal

Nybyggnad av betongindustri i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri, betongfabrik (500-600 kvm).
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, entré och fasad, parkering, planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt uppsättning av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring utbyte av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd med reklamvitrin Balltorp 1:34,1:39.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022-07-01, tälthall för lager och montering av byggnadsdelar.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Uppsättning av återvinningshus.
Rivning av pumpstation i Mölndal
Projektet avser rivning av pumpstation. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: