Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Mölndal

Nybyggnad av betongindustri i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri, betongfabrik (500-600 kvm).
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industrilokal för montering, förvaring m m.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, planlösning m m.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring utbyte av skyltar.
Utvändigt underhåll av förråd i Mölndal
Ändring av komplementbyggnad, fasader.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Uppsättning av återvinningshus.
Rivning av skorsten i Mölndal
Ändring av anläggning, skorsten nedmonteras.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus och trafo.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nybyggnad anläggning av åv hus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, förråd.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av apparatrum.
Rivning av magasin i Mölndal
Rivning av lager/magasin. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, industrihallar.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, miljöstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad ändring av skola, skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad av kontor med skärmtak samt uppsättning av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: