Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella industriprojekt i Lidköping

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad, utvändig ändring samt uppsättning av skylt på industribyggnad.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivningslov - rivning av panncentral.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning från lager till labbverksamhet.
Tillbyggnad av tvätthall i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av biltvätt och bilvårdsanläggning, tre tvättbås utomhus.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av förråd på idrottsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad (vänerköket) med två kylrum och ett förråd.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av pumphus.
Ombyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från lager/försäljning till lager/försäljning/hunddagis.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av miljöhus/sopstation.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan - ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: