Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Lidköping

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Fönsterbyte av industrifastighet i Lidköping
Avser fönsterbyte på småindustrifastighet med tre huskroppar.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av lager, befintlig ladugård rivs.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - skärmtak för solskydd över sandlåda.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av befintligt bränslelager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Avser ändrad användning, flytt av informationsskylt vid tomtgräns.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - flytt av befintlig verksamhet inom fastighet, utvändig ändring samt skylt.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.
Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad med pumprum samt cip tank.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 25 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: