Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kungälv

Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokal på industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställning av containrar.
Nybyggnad av lastkaj i Kungälv
Nybyggnad lastbrygga ändrad användning samt rivning av skärmtak.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad pumpstation.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader.
Ombyggnad av filteranäggning i Kungälv
Projektet avser höjning av tak på filterbyggnad och uppställning av container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: