Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Kungälv

Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokal på industrihus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadförändring på industri/lagerbyggnad med placering av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring installation av solceller.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningshus/ avfallsstationer samt rivning av befintliga återvinningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation samt skylt Komarken 1:1.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation samt skylt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställning av containrar.
Nybyggnad av lastkaj i Kungälv
Nybyggnad lastbrygga ändrad användning samt rivning av skärmtak.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader.
Upphandling av projektledare för nytt vattenreningsverk och exploateringsprojekt i Kungälv
Avser två(2) projektledare: Projektledare A: för nytt vattenreningsverk. Projektledare B: med fokus på exploateringsprojekt.
Ombyggnad av filteranäggning i Kungälv
Projektet avser höjning av tak på filterbyggnad och uppställning av container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: