Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta.
Ombyggnad av avloppsreningsverk och kontorshus i Göteborg
Avser att riva befintliga ventilationskanaler och samt sanering av asbest. Installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning i fläktrum 1, installation av tilluftsaggregat samt frånluftsaggregat i fläktrum 3 samt installation av vent-styr samt igångkörning och intrimning. BE01 avser bl a rivning av befintlig 20 meters skorsten på yttertak. BE02 avser bl a lyft och montering av ny 10 meter hög skorsten på yttertak.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW. Byggstart mars/april 2018.
Utveckling av Magasin 113 - Frihamnen i Göteborg
Projektet avser för utveckling samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning/invändig renovering av ca 60-70 rum på Geovetarcentrum.
Om- och tillbyggnad av miljöhus och garage i Göteborg
Avser tillbyggnad av två befintliga miljöhus. Ombyggnad av fyra garage till ett miljöhus, ombyggnad av fyra förråd till fyra garage samt ett nytt miljöhus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lager. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lager samt rivningslov lager. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager, or e01 olskroken.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager/industrihall.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring planlösning industribyggnad.
Tillbyggnad av bageri i Göteborg
Bygglov tillbyggnad för rening processvatten, industribyggnad, pågens bageri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov industribyggnad.
Rivning av produktionslokal i Göteborg
Rivningslov verksamhetslokaler, bostad2021.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov fasadändring, samt ny interiör, lager- och logistikbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad hallbyggnad för lossning av gods.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lager.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad två lagerbyggnader.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov tillbyggnad tvätthall/pausrum/verkstad byggnad 013.
Tillbyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov tillbyggnad verkstad.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad/förlängning av skärmtak, kontor/lager.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov två skärmtak, flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov uppsättning skärmtak vid nytt utegym.
Ombyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Göteborg
Bygglov ändring anläggning, installation solceller vid reningsverk.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Göteborg
Bygglov ändring fasad, bef. lastkaj, entréparti samt staket.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring fasad, tak, luftbehandlingsanläggning ställverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring ny port och dörr industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring utrymningstrappa industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring ventilation industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningshus/cykelförråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation (miljöstation), tillbyggnad personalrum samt ombyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation 16358 samt skylt m info.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation 16898 samt skylt m info.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad återvinningsstation bostad2021.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad åv-hus och två förråd samt skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av förrådsbyggnad, skola.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad miljöstation, samt avfalls komprimatorer.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad plank och skärmtak.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad sjöbod, förråd och försäljningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad terrängtrappa med skärmtak.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad sjöbodar.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad, flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd installation dynamometer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ny port samt befintlig port ersätts med glasparti.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad 5 komplementbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning cykelparkering med tak.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad av 3 cykelhus samt påbyggnad över gångnedfart.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad bmss samt komplementhus för förråd och åv.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov nybyggnad cisterner 3 st.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad cykelförråd.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad komplementbyggnad mätbod för luftkvalitetsmätning.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad tält julgransförsäljning.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad anläggning 2 st förbindelsegångar.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan anläggning.
Rivning av bageri i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan bageri- och industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan raststuga.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Rivningslov mottagningsbassänger och pumphus.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov skorsten 60 m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov skorsten med rökgasledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Rivningslov dagvattenpumpstation.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov diverse byggnader och anläggningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad samt skyltar. Kontakta inkopplade företag om ytterligare information.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Projektet avser rivning av pumpstation.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: