Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Byggnation av ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vätgasfabrik. Den nya vätgasanläggningen kommer att ha en kapacitet på 18 500 Nm3/tim och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg. Swedegas kommer att bygga en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen och stamnätet för gas. Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter.
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW.
Utveckling av Magasin 113 - Frihamnen i Göteborg
Projektet avser för utveckling samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Fönsterbyte på forskarhus i Göteborg
Projektet avser fönsterbyte på forskarhus där 203 fönster inklusive fasadelement med fönster skatt bytas ut.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av miljöhus och garage i Göteborg
Avser tillbyggnad av två befintliga miljöhus. Ombyggnad av fyra garage till ett miljöhus, ombyggnad av fyra förråd till fyra garage samt ett nytt miljöhus.
Upprustning av tvättstugor i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Avser installation av bokartavlor, styrning mot tvättutrustning, uppdatering av belysning, installation av brandlarm samt byte av säkerhetsdörrar.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av lokaler i Geovetarcentrum. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad lager. Uppskattad kostnad.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser injustering av värmesystem i ca 600 lägenheter i flerbostadhus i Ramberget: Gropegårdsgatan 1,3,5 och Västra Andersgårdsgatan 4, 6, 10, 12 och i Rambergsstaden: Inladsgatan29, 24-38, Lantmannagatan 4, 8, Stataregatan 2, Östra Andersgårdsgatan 1-5 och Östra Keillersgatan 4-6.
Rivning av charkuterifabrik i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad charkuterifabrik.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov av kontor- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Göteborg
Bygglov nybyggnad, 7 verksamhetslokaler, kontor.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring ventilation industribyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov tillbyggnad verkstad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring planlösning industribyggnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov fasadändring, samt ny interiör, lager- och logistikbyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning, logistikbyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lager samt rivningslov lager.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lager.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad industri-logistik byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager/industrihall.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager/kontor samt fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lagerhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad sjöbodar.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad, flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad miljöstation, samt avfalls komprimatorer.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad mät- och reglerstation.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad pausbod.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad pumpstation med el-station och rörledningar.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad sjöbod, förråd och försäljningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad skärmtak cykelställ.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad sophus.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad sophus/förråd samt rivning befintligt.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad åv-hus och två förråd samt skärmtak.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad av 11 st. sjöbodar, område a, Bygglov nybyggnad av 2 st. sjöbodar, område d Hästevik 2:21. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad av 3 cykelhus samt påbyggnad över gångnedfart.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad av molok, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ny port samt befintlig port ersätts med glasparti.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning avloppspumpstation.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning underjordsbehållare sophantering.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd installation dynamometer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov anordna, inrätta återvinningsstation (molok).
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad/förlängning av skärmtak, kontor/lager.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov uppsättning av skärm/plank för cykelservicestation.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov uppsättning skärmtak vid nytt utegym.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov uppsättning tält och flytt av befintlig tält.
Ombyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov ändrad användning.
Utvändigt underhåll av reningsverk i Göteborg
Bygglov ändring anläggning, installation solceller vid reningsverk.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Göteborg
Bygglov ändring entrédörr tvättstuga.
Utvändigt underhåll av lastkaj i Göteborg
Bygglov ändring fasad, bef. lastkaj, entréparti samt staket.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring fasad, tak, luftbehandlingsanläggning ställverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av soprum i Göteborg
Bygglov ändring komprimatorhus till grovsoprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring ny port och dörr industribyggnad.
Ombyggnad av soprum i Göteborg
Bygglov ändring soprum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring utrymningstrappa industribyggnad.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov ändring, fasad dörr mellan fastigheter lagerlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av silo i Göteborg
Bygglov nybyggnad/installation av bränslesilo och ackumulatortank.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Rivningslov dagvattenpumpstation.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov diverse byggnader och anläggningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan anläggning.
Rivning av bageri i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan bageri- och industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av silo i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan industribyggnad, juvel-silon.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan raststuga.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Rivningslov mottagningsbassänger och pumphus.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov skorsten 60 m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov skorsten med rökgasledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad tält julgransförsäljning.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad verkstad.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad väderskydd för cyklar.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov tillbyggnad anläggning 2 st förbindelsegångar.
Ombyggnad av bageri i Göteborg
Projektet avser förstärkning av tegelvägg för att sätta in en dörr och ett fönster samt ändring bageri/restaurang.
Rivning av tvätthall i Göteborg
Projektet avser rivning av tvätthall.
Rivning av pumpstation i Göteborg
Projektet avser rivning av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: