Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

Byggnation av ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vätgasfabrik. Den nya vätgasanläggningen kommer att ha en kapacitet på 18 500 Nm3/tim och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg. Swedegas kommer att bygga en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen och stamnätet för gas. Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter.
Nybyggnad av lager på Torslanda, Göteborg fas 2
Planerad byggnation för logistik och lager. Byggstart tidigast hösten 2017. Projektet uppdelat i 2 faser.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2017.
Upprustning av tvättstugor i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Avser installation av bokartavlor, styrning mot tvättutrustning, uppdatering av belysning, installation av brandlarm samt byte av säkerhetsdörrar.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad kallförråd och lastintag.
Utbyggnad av panncentral vid skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig panncentral, flytt av oljepanna som konverteras till RME bränsle samt viss ombyggnad av värmesystemet.
Nya ångturbindrivna matarvattenpumpar
Renova Miljö AB skall ersätta 2 befintliga turbindrivna matarvattenpumpar med 2 nya ångturbindrivna matarvattenpumpar, ca 2 x 900 kW. Upphandlingen omfattar att på totalentreprenad inom i handlingarna angivna gränser konstruera, tillverka, installera och driftsätta två (2) kompletta ångturbindrivna matarvattenpumpar. Renova kommer att tillhandahålla två (2) pumpar enligt bifogade handlingar. I entreprenaden skall allt arbete ingå och allt materiel (utöver de 2 pumpar som Renova tillhandahåller) som erfordras för att driftsätta två (2) kompletta anläggningar. Renova kommer att ombesörja: — Demontage av befintliga turbindrivna matarvattenpumpar. — Anpassning av betongfundament, enligt entreprenörens anvisningar. — Anslutning till befintliga rörsystem för ånga, matarvatten och avloppsånga.
Fönsterbyte på forskarhus i Göteborg
Projektet avser fönsterbyte på forskarhus där 203 fönster inklusive fasadelement med fönster skatt bytas ut. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av lokaler i Geovetarcentrum. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser injustering av värmesystem i ca 600 lägenheter i flerbostadhus i Ramberget: Gropegårdsgatan 1,3,5 och Västra Andersgårdsgatan 4, 6, 10, 12 och i Rambergsstaden: Inladsgatan29, 24-38, Lantmannagatan 4, 8, Stataregatan 2, Östra Andersgårdsgatan 1-5 och Östra Keillersgatan 4-6. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Nya pumpaggregat inkl drivutrustning vid pumpstation i Göteborg
Avser konstruktion, leverans och installation av 3 stycken kompletta pumpaggregat inklusive drivutrustning för fjärrvärmedistribution.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser tillbyggnad industrihall. Uppskattad kostnad.
Nya värmepannor i Alelyckans pannrum i Göteborg
Projektet avser nya gaspannor i vattenverk.
Ny reningsanläggning i Göteborg
Projektet avser installation av maskin (reningsanläggning) för släckvatten och lakvatten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd ändring av lager/kontorslokal.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad batterilager.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad plåthall.
Nybyggnad av reningsverk i Göteborg
Bygglov nybyggnad reningsverk.
Ombyggnad av komprimatorhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av komprimatorhus till miljöhus med bl a ombyggnad av takkonstruktion, byte av dörrar, fönster och portar.
Ombyggnad av produktionslokal i Göteborg
Projektet avser ombyggnad från garage till verksamhetslokaler.
Rivning av charkuterifabrik i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad charkuterifabrik.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan av 3 st byggnader inom järnvägsområde.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad sjöbodar.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordisk cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd hpl centralstationen läge j.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl bäckedalsvägen.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl friskväderstorget, Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl solstrålegatan, Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl väderilsgatan Biskopsgården 830:751,830:902,830:115.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad väderskydd, hpl wieselgrensplatsen.
Ombyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov om- och tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av fläktrum i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av fläkt/aggregat, skyltar samt utrymningstrappa, skola.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad av skärmtak vid pvö:s norra fasad, industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad cykelförråd, komplementbyggnad, Bygglov nybyggnad cykelförvaring, komplementbyggnad Brämaregården 72:1,72:3.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad förråd.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälningspliktig åtgärd rivning bjälklag samt väggar industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information
Utvändigt underhåll av sophus i Göteborg
Bygglov fasadändring, miljöhus, komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring ventilation, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov ändring, fasad lagerlokal shurgard. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lastkaj och skärmtak industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Förhandsbesked nybyggnad pumpstation för fjärrvärme.
Ombyggnad till butik i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lager till yrkesbutik.
Tillbyggnad av lastkaj och skärmtak i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager lastkaj samt skärmtak, samt invändiga ändringar.
Ombyggnad av bageri i Göteborg
Projektet avser förstärkning av tegelvägg för att sätta in en dörr och ett fönster samt ändring bageri/restaurang.
Rivning av tvätthall i Göteborg
Projektet avser rivning av tvätthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: