Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

Byggnation av ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av vätgasfabrik. Den nya vätgasanläggningen kommer att ha en kapacitet på 18 500 Nm3/tim och drivs med naturgas från Swedegas transmissionsnät i Göteborg. Swedegas kommer att bygga en 1,2 km lång gasledning samt en mät- och reglerstation mellan den nya vätgasanläggningen och stamnätet för gas. Den nya anläggningen placeras i anslutning till nuvarande process och tar upp en yta på 60 x 80 meter.
Nybyggnad av försöjrningsbyggnad vid sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av försörjningsbyggnad vid sjukhus.
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av lager på Torslanda, Göteborg fas 1
Projektet avser byggnation för logistik och lager. Projektet uppdelat i 2 faser. Fas 2 1303755.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet aver nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor. Beslut saknas.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Utveckling av Magasin 113 - Frihamnen i Göteborg
Projektet avser för utveckling samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad. Byggstart oviss.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av verkstadsindustri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad verkstadshall. Omfattning är oklar.
Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga. Byggstart tidigast hösten 2018.
Fönsterbyte på forskarhus i Göteborg
Projektet avser fönsterbyte på forskarhus där 203 fönster inklusive fasadelement med fönster skatt bytas ut.
Brännare HP2 Rosenlund, Göteborg
Entreprenaden omfattar projektering, rivning, montage, driftsättning och dokumentation samt alla erforderliga arbeten och material. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av miljöhus och garage i Göteborg
Avser tillbyggnad av två befintliga miljöhus. Ombyggnad av fyra garage till ett miljöhus, ombyggnad av fyra förråd till fyra garage samt ett nytt miljöhus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad kallförråd och lastintag.
Utbyggnad av panncentral vid skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av befintlig panncentral, flytt av oljepanna som konverteras till RME bränsle samt viss ombyggnad av värmesystemet.
Upprustning av tvättstugor i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Avser installation av bokartavlor, styrning mot tvättutrustning, uppdatering av belysning, installation av brandlarm samt byte av säkerhetsdörrar.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av lokaler i Geovetarcentrum. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Injustering av värmesystem i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser injustering av värmesystem i ca 600 lägenheter i flerbostadhus i Ramberget: Gropegårdsgatan 1,3,5 och Västra Andersgårdsgatan 4, 6, 10, 12 och i Rambergsstaden: Inladsgatan29, 24-38, Lantmannagatan 4, 8, Stataregatan 2, Östra Andersgårdsgatan 1-5 och Östra Keillersgatan 4-6.
Nybyggnad av produktionslokal i Göteborg
Bygglov nybyggnad, 7 verksamhetslokaler, kontor.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov nybyggnad lager.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov tillbyggnad lager/kontor samt fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad industri-logistik byggnad.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov av kontor- och lagerbyggnad.
Rivning av charkuterifabrik i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad charkuterifabrik.
Rivning av silo i Göteborg
Rivningslov inom detaljplan industribyggnad, juvel-silon.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov anordna, inrätta återvinningsstation (molok).
Nybyggnad av avloppspumpstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning avloppspumpstation.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad anläggning underjordsbehållare sophantering.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov nybyggnad av 11 st. sjöbodar, område a, Bygglov nybyggnad av 2 st. sjöbodar, område d Hästevik 2:21. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad av molok, flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov uppsättning av skärm/plank för cykelservicestation.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov uppsättning tält och flytt av befintlig tält.
Utvändigt underhåll av tvättinrättning i Göteborg
Bygglov ändring entrédörr tvättstuga.
Ombyggnad av soprum i Göteborg
Bygglov ändring komprimatorhus till grovsoprum.
Ombyggnad av soprum i Göteborg
Bygglov ändring soprum.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov ändring, fasad dörr mellan fastigheter lagerlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring, fasad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov nybyggnad mät- och reglerstation.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad pausbod.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Bygglov nybyggnad pumpstation med el-station och rörledningar.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov nybyggnad skärmtak cykelställ.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad sophus/förråd samt rivning befintligt.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov nybyggnad underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av silo i Göteborg
Bygglov nybyggnad/installation av bränslesilo och ackumulatortank.
Ombyggnad av bageri i Göteborg
Projektet avser förstärkning av tegelvägg för att sätta in en dörr och ett fönster samt ändring bageri/restaurang.
Rivning av tvätthall i Göteborg
Projektet avser rivning av tvätthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: