Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Borås

Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser (bygg-)anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad mm.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ändring av bärande konstruktion, ventilation, brand och sprinkler i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Borås
Bygglov för uppförande av solceller på 3 förrådsbyggnader.
Ombyggnad av förråd i Borås
Bygglov för ändrad användning av torrdass till handikapptoalett och förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av industribyggnad ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält vid tidningstryckeri (t.o.m. 2027-06-14).
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser dit sättning av 3 fönster på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.
Tillbyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad (skärmtak).
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( miljöhus ).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: