Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Borås

Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser dit sättning av 3 fönster på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad (skärmtak).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd (maskinrum).
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( miljöhus ).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av överbyggnad till befintlig kommunal avloppspumpstation.
Tillbyggnad av sophus i Borås
Bygglov för påbyggnad av miljöhus.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Borås
Bygglov för uppförande av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation 16811.
Ombyggnad av förråd i Borås
Bygglov för ändrad användning av torrdass till handikapptoalett och förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av industribyggnad ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält vid tidningstryckeri (t.o.m. 2027-06-14).
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av industribyggnad t o m 2017- 12-31 (fasadmålning).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: