Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Borås

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Nybyggnad av tvättstuga.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av självtvättsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt skyltanordning ( leos lekland ).
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industribyggnad i Borås
Bygglov för uppförande av solceller på industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation 16811.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av överbyggnad till befintlig kommunal avloppspumpstation.
Tillbyggnad av sophus i Borås
Bygglov för påbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd (maskinrum).
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
(bygg-)anmälan för uppförande av entrésolplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation, vatten och avlopp. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av kallförråd och lager 2 st.
Nybyggnad av sophus i Borås
Nybyggnad av miljöhus och lekförråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av industribyggnad ( fasadmålning/konstnärlig utsmyckning ) ( t o m 2021-12-31 ).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält vid tidningstryckeri (t.o.m. 2027-06-14).
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av industribyggnad t o m 2017- 12-31 (fasadmålning).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: