Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Ale

Nybyggnad av industri, handel och kontor i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med använding industri, hadel och kontor, likt intilligande verksamhetsområde.
Ombyggnad av reningsverk i Nol
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets luftning, biosteg och skruvpumpar.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Nol
Fasadändring. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av industribyggnad i Nol
Om- och tillbyggnad av fastighet.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov , 2026, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av förråd i Nol
Tidsbegränsat lov för nybyggnad bv byggbodar och uppförande av skylt.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: