Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (7)
Alingsås (12)
Bollebygd (1)
Borås (29)
Dals-Ed (5)
Essunga (1)
Grästorp (4)
Göteborg (120)
Götene (10)
Hjo (6)
Härryda (12)
Karlsborg (1)
Kungälv (11)
Lerum (10)
Lidköping (20)
Lysekil (8)
Mariestad (6)
Mark (4)
Mellerud (4)
Munkedal (5)
Mölndal (33)
Orust (3)
Partille (1)
Skara (11)
Skövde (19)
Sotenäs (7)
Tanum (6)
Tibro (6)
Tidaholm (1)
Tjörn (13)
Tranemo (7)
Töreboda (4)
Uddevalla (8)
Ulricehamn (13)
Vara (4)
Åmål (7)
Öckerö (2)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 505 st.

Nybyggnad av industri, logistik och upplevelse i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industri, logistik och upplevelse. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreningsverk inklusive yttrre ledningar.
Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.
Nybyggnad av lager på Torslanda, Göteborg fas 2
Planerad byggnation för logistik och lager. Byggstart tidigast hösten 2017. Projektet uppdelat i 2 faser.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad och upprustning av avloppspumpstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation och mindre upprustning av befintlig avlopppumstation för att säkra driftsäkerheten.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Nybyggnad av lager och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av lastbilscenter i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lastbilscenter med service, reparationsverksamhet och kontor i delvis 2 plan samt asfaltytor (ca 11000 kvm).
Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.
Ny processbyggnad mm i Härryda
Projektet avser ny processbyggnad för bioreaktorer och kemikaliehantering. Gångkulvert mellan befintlig kolfilterhall och bio/kem-byggnad. Förbindelsegång mellan bio/kem-byggnad, UV-byggnad och doseringsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Projektet omfattar produktionsyta, hall för montering och test, mätrum, svetshall, nya personalutrymmen och även upprustning av fasaden. Totalkostnad: 35 mkr. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skövde
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation samt anslutande va-ledningar.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Nybyggnad av industri, handel och kontor i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med använding industri, hadel och kontor, likt intilligande verksamhetsområde.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager och kontor.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av industrihus på ca 5000-6000 kvm.
Nybyggnad av industrilokal i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av industrilokal på ca 1800-2000 kvm.
Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål.
Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser rivning av 4 st byggnader samt nybyggnad av en produktionshall.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Slamavvattning Skene avloppsreningsverk i Kinna
Ny anläggning för slamavvattning. En ny byggnad ska uppföras. Entreprenaden omfattar mark- och byggnadsarbeten, el- och VVS för ny processdel. Nya körvägar. I ny byggnad placeras fyra stycken containrar och två stycken centrifuger med kringutrustning.
Nytt miljöhus vid ÅVC i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av den befintliga återvinningscentralen i Bulycke. I åtagandet ingår uppförande av nytt miljöhus för mottagande av farligt avfall mm i plan 1 och personalutrymmen, kontor mm på plan 2. Även ombyggnad av befintliga asfaltplaner och komplettering med nytt dagvattensystem med infiltrationsanläggning ("Raingarden") ingår.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad industri och verkstadshall med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny uppställningsplats i Nyby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skärmtak (ca 750 kvm) har sex fack för fordon samt en sidobyggnad (ca 45 kvm) med appararum mm.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny- och ombyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av tre enklare byggnader (väderskydd) för processutrustning samt byte av processutrustning i en byggnad. Grunden blir betonggrund.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast sommar 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industri, Hjo
Planförslaget syftar till att utvidga norra industriområdet i nordlig riktning med ca 3,9 ha. Planområdet är beläget ca 2 km norr om Hjos centrum och omedelbart norr om befintligt industriområde i anslutning till Sveavägen.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Nybyggnad av industrihus i Grästorp
Avser nybyggnad av industrilokal med lager och kontor på ca 600 kvm.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad anläggning, lastbilstvätt. Byggstart tidigast maj 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad, godsmottagning.
Tillbyggnad av industribyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av produktionshall (852 kvm). Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad vid industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av mottagningsficka vid betongindustri.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Nybyggnad av panncentral i Töreboda
Avser nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Tillbyggnad av lager, magasin i Falköping
Avser tillbyggnad av lager på 1280 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Tillbyggnad av industrihus på Sandarna, Göteborg
Byggstart tidigast våren 2017.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till tvättstuga i Majorna, Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till gemensam tvättstuga.
Nybyggnad av pumpstation, kontor och förråd i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av pumphus, kontor och förråd.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av kallager i Ulricehamn
Avser nybyggnad av kall lager. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Tillbyggnad av verkstad i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lager/verkstad med 360 kvm samt viss ombyggnad av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Grästorp
Avser nybyggnad av industrihus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: