Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (8)
Alingsås (17)
Bollebygd (1)
Borås (23)
Dals-Ed (2)
Essunga (0)
Grästorp (1)
Göteborg (86)
Götene (8)
Hjo (0)
Härryda (15)
Karlsborg (5)
Kungälv (21)
Lerum (13)
Lidköping (17)
Lysekil (5)
Mariestad (6)
Mark (9)
Mellerud (3)
Munkedal (2)
Mölndal (2)
Orust (1)
Partille (6)
Skara (5)
Skövde (17)
Sotenäs (0)
Strömstad (10)
Tanum (4)
Tibro (3)
Tidaholm (1)
Tjörn (7)
Tranemo (7)
Töreboda (4)
Uddevalla (19)
Vara (5)
Åmål (4)
Öckerö (5)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 400 st.

Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning som skall anläggas.
Nybyggnad av logistik, lager och kontor på Torslanda, Göteborg fas 2
Projektet avser nybyggnad av logistik, lager och kontor med delvis entrésolplan. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.
Ny- och ombyggnad av lager, industri mm i Göteborg
GP-tryckeriet lämnar denna ikonbyggnad vid infarten till Göteborg från E6-an och flyttar sin verksamhet till nya lokaler. Planer finns att bygga om den befintliga byggnaden och uppföra en ny byggnad på den norra delen av tomten. Det är totalt ca 16 000 kvm, varav ca 9 100 kvm för lager, industriverksamhet eller sällanköpshandel och ca 6 400 kvm kontor. Möjlig yta för nybyggnaden är ca 3 600 kvm med höjd ca 8 m fritt under takstol.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Dingle
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av lokaler på fastighet Lågum 1-32. Tillbyggnaden är ca 6815 kvm samt en fristående sprinklercistern och pumpcentral på ca 106 kvm.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor i Alingsås
Projektet avser om- och tillbyggnad av produktionslokal och kontor.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar-, operationssal-, och körhall.
Ombyggnad av vattenverk i Mark
Avser ombyggnad av vattenverk.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 2 2018.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av datacenter i Göteborg
Datacenter leveransen omfattar: Färdigställande av markyta, Grundläggning för moduler och försörjningssystem, Leverans av ett komplett datacenter byggt enligt standardiserat modulkoncept som kan expanderas stegvis efter kundbehov. Datacentret skall kunna expanderas till minst 0,5 MW servereffekt, Värmeåtervinningslösning mot fjärrvärmenätet samt Drift och underhållstjänster för levererat datacenter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av flältrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fkäktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Nybyggnad av återvinningscentral i Svenljunga
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av lagerhall industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Stenkullen
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad med tillhörande rangeringsyta.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk och kontorshus i Göteborg
Avser att riva befintliga ventilationskanaler och samt sanering av asbest. Installation av tilluftsaggregat med värmeåtervinning i fläktrum 1, installation av tilluftsaggregat samt frånluftsaggregat i fläktrum 3 samt installation av vent-styr samt igångkörning och intrimning. BE01 avser bl a rivning av befintlig 20 meters skorsten på yttertak. BE02 avser bl a lyft och montering av ny 10 meter hög skorsten på yttertak.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 6000 kvm.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk. Leverantör av dörrar är Daloc.
Nybyggnad av reningsverk i Kalv, Svenljunga
Projektet avser nya pumpstationer, slamavskiljare, biologisk rening i biobädd samt kemiskt reningssteg. Befintlig anläggning består av slamavskiljning, pumpstation och infiltration. Ny anläggning kommer att anläggas i anslutning till den befintliga anläggningen och befintlig infiltration skall återanvändas som utsläppspunkt för det nya reningsverket, medan resterande delar rivs eller koppas bort. Ny överbyggnad till reningsverk inklusive el- och styrsystem ingår i entreprenaden
Tillbyggnad av industrihus i Borås, etapp 2
Avser tillbyggnad av industrihus.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Tranemo
Planerat projekt. Undersökningar pågår.
Ombyggnad återvinningscentral i Bollebygd
Projektet avser ombyggnad av återvinningscentral samt rivning av befintliga bränsletankar med tillhörande betongtråg ev, jordsanering.
Nybyggnad av kylhus i Falköping
Avser nybyggnad av kyllager (arla) på ca 5200 kvm.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Geoenergianläggning vid Alelyckans vattenverk i Göteborg
Projektet avser geoenergianläggning vid vattenverk inkluderande borrning av 24 stycken energibrunnar och värmepumpsinstallation på 270 kW. Byggstart mars/april 2018.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört. Byggstart tidigast slutet 2018.
Utveckling av Magasin 113 - Frihamnen i Göteborg
Projektet avser för utveckling samt gestaltning och projektering av delar av byggnaden. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av ladugård vid Kastellegården, Kungälv
Omfattar rivning och återuppförande av stall för dikor, ca 1500 m2, uppförande av pumpbrunn och gödselplatta ca 970 m2, samt vissa åtgärder i del av loge som ska nyttjas för halmförvaring. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av byggnader i Göteborg
Avser rivning av följande byggnader inom området samt sanering, avlägsnande av farligt avfall och omhändertagande av rivningsmassorna. Byggnad 707 Byggnad 711 Delar av byggnad 713 Byggnad 728/737 Byggnad 736 Option på byggnad 744.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Installation av hetvattenpanna i Göteborg
Avser installation av en ny processpanna med brännare i verkstaden på gasuppgraderings-anläggningen i Gasendal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av entreér och korridorer i hantverkshus, Göteborg
Avser ombyggnad av entréer och korridorer i Hantverkshuset Stampen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad och staket.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 7 stycken miljöhus i bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Tranemo
Avser ombyggnad av septikslammottagning och slamutlastning vid Tranemo avloppsreningsverk. Entreprenaden handlas som en delad entreprenad där byggentreprenören har samordningsansvar. Entreprenaderna är Bygg och mark DE01, Maskin DE02, VVS DE03 samt El DE04.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Omfattning oklar. Byggstart oviss.
Nytt avloppsreningsverk i Håcksvik, Svenljunga
Projektet avser ny renings- och infiltrationsanläggning.
Ombyggnad av forskningsanläggning i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning/invändig renovering av ca 60-70 rum på Geovetarcentrum.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt utökning av parkering.
Nybyggnad av biltvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall och 4 snabbtvätthallar
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kallager i Partille
Byggs i egen regi med eget material.
Tillbyggnad av verkstad i Mellerud
Avser tillbyggnad av verkstad på 300 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Installation av ny utrustning för renshantering mm vid avloppsreningsverk i Lysekil
Avser huvudsak demontage av befintligt grovgaller och installation av nytt grov-galler eller utrustning med liknande funktion.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Töreboda
Avser komplettering av Hajstorps avloppsreningsverk för att klara gällande utsläppsvillkor.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad (700-800 kvm).
Nybyggnad av flishantering i Tranemo
Nybyggnad av flishantering på Grimslundområdet.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Projektet avser ombyggnad av förråd. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Planer finns på nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av miljöhus och garage i Göteborg
Avser tillbyggnad av två befintliga miljöhus. Ombyggnad av fyra garage till ett miljöhus, ombyggnad av fyra förråd till fyra garage samt ett nytt miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Modifiering av befintligt biosteg vid Töreboda reningsverk
Avser leverans och montage av all erforderlig maskinell utrustning och material i övrigt för modifiering av biosteget till en IFAS-process.
Omhändertagande av förorenad sand i Lilla Edet
Avser hämtning av förorenad sand via sugning vid Lilla Edets reningsverk
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av industribyggnad på fastigheten lida 2:82.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av lager i Vårgårda
Avser nybyggnad av logistikbyggnad. Omfattning oklar.
Installation av ny pelletspanna vid skola i Dals Rostock
Pelletspannan ska ersätta befintlig oljeeldning. Pelletspannan, som ska placeras i en modulbyggnad på utsidan av skolan, inkopplas i pannrummet via kulvert. En oljepanna behålls som reserv. Byggherren kommer att bygga och tillhandahålla platta på mark för modulbyggnad och silo.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av produktionslokal i Lerum
Bygglov ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: