Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för uppförande av torrluftshall.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ommålning) av fasad.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhet.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st verkstadslokaler.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod och 2 moloker.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av drive-through-utlämning samt tillbyggnad mellan förråd och huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fasadbeklädnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på innergård.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med insättning av dörr samt anmälan om mindre ändring av ventilation och vs.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (flytta ner skärmtak och sätta i 4 nya fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (upptagning av port).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ny port.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av två stående cisterner samt rivning av befintlig cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för upptagning av 1 dörr och 1 port i fasad.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: