Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium samt skyltpylon.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.
Tillbyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av brandskadad byggnadsdel.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av magasin i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spannmålsmagasin (flytt av byggnad).
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st miljöbodar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (nytt fönster).
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: