Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västerås

Nybyggnad av batterifabrik i Västerås
Avser demo lina samt utveckling av produkter.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium samt skyltpylon.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av magasin i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spannmålsmagasin (flytt av byggnad).
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av brandskadad byggnadsdel.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st miljöbodar.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bod, 3 stycken.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bod.
Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av tälthall vid avfallsanläggning i Västerås
Avser en tälthall för lagring av plastkärl, papperspåsar mm. Tälthallen skall vara 25 x 48 m (1200 m2) stor. Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, leverans och färdigmontage av tälthall försedd med elektriskt drivna takskjutportar i vardera gaveln, invändig belysning, avfuktningsaggregat och pallställ.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: