Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

Nybyggnad av batterifabrik i Västerås
Avser demo lina samt utveckling av produkter.
Ny- och ombyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Tillbyggnad av lager Köping
Tillbyggnad av industrilokaler. Ca 15 meter högt.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Nybyggnad av lager i Kungsör
Bygglov nybyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Surahammar
Anmälan, anordning för ventilation i byggnader.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium samt skyltpylon.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Norberg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten kallmora 3:6, norbergs kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungsör
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad/kontorsbyggnad inom fastigheten fagersta 3:3, fagersta kommun.
Rivning av förråd i Fagersta
Rivningslov för rivning av nedbrunnen byggnad inom fastigheten folkparken 10, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten vinkeln 4, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält samt sandfång med tak inom fastigheten stutbo 1:48, norbergs kommun.
Nybyggnad av lager i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Köping
Uppförande av tre stycken moduler, tillfälligt bygglov till 2019-08-30.
Ombyggnad av industribyggnad i Köping
Ändring av planlösning i industrilokaler samt rivning.
Nybyggnad av lager i Kungsör
Bygglov uppförande av 2 st förrådstält (lagerhall) á 250 m², tillfälligt bygglov 10 år.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.
Tillbyggnad av kallförråd i Kungsör
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad, kallförråd 87 m².
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Rivning av förråd i Arboga
Anmälan (rivning) rivning.
Nybyggnad av uthus i Sala
Anmälan uthus med möteslokal.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av magasin i Västerås
Bygglov för nybyggnad av spannmålsmagasin (flytt av byggnad).
Nybyggnad av industrihus i Köping
Avser uppsättning av en gasinstallationsanläggning.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st miljöbodar.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av brandskadad byggnadsdel.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Ansökan om bygglov / nybyggnation silos.
Nybyggnad av förråd i Surahammar
Ansökan om bygglov, komplementbyggnad.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Ansökan om bygglov, nybyggnation av bränslesilo.
Rivning av magasin i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler.
Byte av tak på uthus i Strömsholm
Huvudsakliga arbeten är byte av takbeläggning, nya plåtintäckningar/beslag på tak, ny takavvattning och renovering/byte av rötskadade delar, totalt 3 byggnader.
Omläggning av tak i Surahammar
Befintligt takbeläggning skall rivas och ersättas med ny takbeläggning.
Nybyggnad av tälthall vid avfallsanläggning i Västerås
Avser en tälthall för lagring av plastkärl, papperspåsar mm. Tälthallen skall vara 25 x 48 m (1200 m2) stor. Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, leverans och färdigmontage av tälthall försedd med elektriskt drivna takskjutportar i vardera gaveln, invändig belysning, avfuktningsaggregat och pallställ.
Tillbyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förråd inom fastigheten svea 1, fagersta kommun.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av reservpanna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: