Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av processhall i Sala
Bygglov nybyggnad av processbyggnad på avfallsanläggning.
Tillbyggnad av lager Köping
Tillbyggnad av industrilokaler. Ca 15 meter högt.
Ombyggnad av verkstad mm i Köping
Rivning av befintligt skärmtak och kompressorrum. Ombyggnad verkstad med tvätthallar, reparationshallar, snickeri, rörverkstad och kontor ca 665 kvm. Nybyggnad carport 79 kvm och kompressorbyggnad 10 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av verkstad, lager och kontor.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Västerås
Projektet avser uppförande av en ny våning på en befintlig byggnad. Det nya våningsplanet är avsett för ställverk och apparatskåp för styrutrustning av biosteget på Kungsängens reningsverk.
Takomläggning av fabriksbyggnad i Köping
Takomläggning, 30 000 kvm.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av industrihus i Skinnskatteberg
Ansökan om tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av industrihus i Surahammar
Ansökan om bygglov, ändrad användning.
Nybyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st verkstadslokaler.
Tillbyggnad av verkstad i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av verkstad.
Nybyggnad av lager i Kungsör
Bygglov nybyggnad av lager.
Ombyggnad av produktionslokal i Västerås
Bygglov för ändring av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för uppförande av torrluftshall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ommålning) av fasad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov ändrad användning av industribyggnad samt väsentlig ändring av ventilation.
Tillbyggnad av lager i Sala
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler, förråd och cistern.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten dagny 4, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köpings kommun
Utvändig ändring av industrilokaler ny port.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hallstahammar
Utvändigt underhåll byte av fönster.
Rivning av förråd i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader inför nybyggnation.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av 5 st miljöstationer Ran 2, Ekbacken 24:1, Nygård 3, 4, Vanadis 8.
Nybyggnad av cistern i Hallstahammar
Nybyggnad av cistern på centralförrådet och nytt staket.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd för cyklar.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler/tält.
Nybyggnad av industrihus i Hallstahammar
Nybyggnad av industritält.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av lagerlokaler - tält.
Nybyggnad av förråd i Hallstahammar
Nybyggnad av lägenhetsförråd.
Nybyggnad av stall i Köping
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad uthus - lusthus.
Nybyggnad av lager i Arboga
Bygglov uppförande av lagertält, 192 m².
Utvändigt underhåll av skorsten i Kungsör
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus, plåtinklädnad av skorstenar.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av pumpstation i Arboga
Bygglov tillbyggnad av pumpstation, fiberhus.
Ombyggnad av industrihus i Kungsör
Bygglov ändrad användning av industribyggnad, hundarena/brukshundsklubb.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (flytta ner skärmtak och sätta i 4 nya fönster).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad (upptagning av port).
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad, ny port.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av två stående cisterner samt rivning av befintlig cistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för upptagning av 1 dörr och 1 port i fasad.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Bygglov installation av underjordisk dieselcistern på bensinstation.
Nybyggnad av förråd i Kungsör
Bygglov nybyggnad av 3 st försäljningsbodar samt ommålning av befintlig fastighet "kajutan".
Nybyggnad av förråd i Kungsör
Bygglov nybyggnad av förråd, 14,4 m².
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Bygglov nybyggnad av plåtförråd för gasflaskor.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cistern.
Nybyggnad av cistern i Sala
Bygglov för nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för fasadändring med insättning av dörr samt anmälan om mindre ändring av ventilation och vs.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod och 2 moloker.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Bygglov för nybyggnad av skärmtak/uteklassrum.
Nybyggnad av lager i Sala
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på innergård.
Tillbyggnad av lastkaj i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lastkaj.
Tillbyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av drive-through-utlämning samt tillbyggnad mellan förråd och huvudbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av fasadbeklädnad av befintligt skärmtak.
Rivning av industrihus i Fagersta
Anmälan för rivning av relärumshus inom fastigheten västanfors 10:1, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Anmälan om ändring av hiss inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (fönsterbyte) inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring (ombyggnation) av lokal.
Ombyggnad av stall i Sala
Väderskydd för hästar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Omläggning av tak i Surahammar
Befintligt takbeläggning skall rivas och ersättas med ny takbeläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler samt byte av fasad och rivning av passage.
Nybyggnad av hönshus i Sala
Bygglov nybyggnad av hönshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: