Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella industriprojekt i Västmanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Västerås
Avser demo lina samt utveckling av produkter.
Nybyggnad av laboratorium i Västerås
Bygglov för nybyggnad av laboratorium i befintlig byggnad.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För markarbeten se: 1492659
Nybyggnation av verksamhetsområde i Skogsborg
Verksamhetsmark i Marieberg, invid E18 i Köping.
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Exploatering för industrihus m.m. i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För byggnationen se: 1492659
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Ombyggnad av industrihus i Surahammar
Anmälan, anordning för ventilation i byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten borrmaskinen 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Hallstahammar
Tillbyggnad av industri. .
Nybyggnad av industrihus i Hallstahammar
Uppförande av industrilokal, lager/verkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av lokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad samt delvis rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Västerås
Bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av förråd i Arboga
Bygglov uppsättning av 2 skyltar vid skola samt flytt av förråd.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av lastkaj i Köping
Nybyggnad tak över lastkaj.
Nybyggnad av skärmtak i Arboga
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring på industribyggnad, solpaneler.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Förhandsbesked nybyggnad av cistern för biodrivmedel.
Nybyggnad av förråd i Köping
Uppförande av tre stycken moduler, tillfälligt bygglov till 2019-08-30.
Ombyggnad av industribyggnad i Köping
Ändring av planlösning i industrilokaler samt rivning.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Skinnskatteberg
Rivning, förfallen byggnad.
Rivning av förråd i Fagersta
Rivningslov för rivning av nedbrunnen byggnad inom fastigheten folkparken 10, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten spännarhyttan 2:19, norbergs kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten vinkeln 4, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Norberg
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält samt sandfång med tak inom fastigheten stutbo 1:48, norbergs kommun.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av förråd i Surahammar
Ansökan om bygglov, komplementbyggnad.
Nybyggnad av silo i Surahammar
Ansökan om bygglov, nybyggnation av bränslesilo.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st miljöbodar.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bod, 3 stycken.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av bod.
Rivning av magasin i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler.
Byte av tak på uthus i Strömsholm
Huvudsakliga arbeten är byte av takbeläggning, nya plåtintäckningar/beslag på tak, ny takavvattning och renovering/byte av rötskadade delar, totalt 3 byggnader.
Nybyggnad av tälthall vid avfallsanläggning i Västerås
Avser en tälthall för lagring av plastkärl, papperspåsar mm. Tälthallen skall vara 25 x 48 m (1200 m2) stor. Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, leverans och färdigmontage av tälthall försedd med elektriskt drivna takskjutportar i vardera gaveln, invändig belysning, avfuktningsaggregat och pallställ.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: