Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Timrå

Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av industrilokal.
Vivsta deponi, Återställningsåtgärder i Timrå
Vivsta deponi har hushållssopor och latrin deponerats under 40 års tid, från 1930-talet fram till i början av 1970-talet. Under några år i slutskedet har också industriavfall deponerats i dess västra del. Även deponering av farligt avfall (enligt nuvarande definition) och öppen förbränning har förekommit. Vid mitten av 1970-talet har deponiområdet jämnats till och försetts med en täckande fyllning med sand och grus. Sedan dess och fram till för ett år sedan har deponins sydvästra del nyttjats av Timrå kommun som ”snötipp. Återställningsåtgärderna för Vivsta deponi kommer att ske i etapper där detta är etapp 1.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av överbyggda betongfickor för materialsortering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: