Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella industriprojekt i Sollefteå

Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Nybyggnad av vattenverk i Sollefteå
Byggherren avser att bygga nytt vattenverk i Björknäset med syfte att uppnå en god och stabil dricksvattenkvalitet. För denna entreprenad ingår byggnation av ny vattenverksbyggnad, inkl. gångplan och fundament. I byggentreprenaden ingår även förarbeten för sidoentreprenader, så som vattenledningar och skyddsrör för el mellan ny byggnad och befintlig lågreservoar, samt rörmontage i befintlig lågreservoar. Avlopp och genomföringar, ledningar och skyddsrör för vatten och el, i grundplatta. Ledningar genom platta avslutas utanför husliv.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Sollefteå
Tak över barnvagnsplats på skola.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Uppförande av skärmtak på byggnad i anslutning till boulebana.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: